Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-03-15
Zgłoś się

Podatki w 2019 roku – co już wiemy a co ciągle nas zaskakuje? Problemy podatkowe 2019 roku.

Termin realizacji: 26.03.2019r od godz. 9.30
Miejsce realizacji: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

 

Zakres tematyczny:

 1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po trzech miesiącach obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:

◦           ograniczenie kosztów amortyzacji

◦           ograniczenie kosztów leasingu

◦           ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji

◦           zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy

◦           ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych

◦           kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej        

◦           ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku

 1. Amortyzacja 2018 i 2019 r. w praktyce:

◦           zmiany korzystne i przepisy, które zostały zmienione nowelizacją z dnia 04.07.2018 r. – amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku i darowiźnie

- amortyzacja nieruchomości – wycena gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu

◦           wydłużenie terminu na wydatkowanie pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe

◦           nowe zasady liczenia terminu pięcioletniego w przypadku nieruchomości otrzymanych w spadku

◦           nieruchomość wspólna małżonków – konsekwencje własnościowe po śmierci jednego z nich

 1. Pozytywna zmiana - zmiana zasad płacenia podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanych w spadku bądź otrzymanych w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej (01.01.2019)
 1. Nowa konstrukcja podatku od budynków od 1.1.2019

◦           doprecyzowanie definicji budynków podmiotów zobowiązanych

◦           wprowadzenie zwolnień

◦           doprecyzowanie zasad zwolnień i odliczania zapłaconego podatku od zaliczek

◦           dokumentowanie w zeznaniu rocznym.

 1. Reprezentacja w kosztach podatkowych – wyjaśnienia, interpretacje, wątpliwości
 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów wyłączających wydatki z kosztów uzyskania przychodów – czyli NKUPy w praktyce.
 1. CIT – nowa stawka podatku – zasady stosowania, ograniczenia, obliczanie zaliczek w trakcie roku
 1. Danina Solidarnościowa – dla kogo i od jakich dochodów
 1. Split Payment – podsumowanie pół roku funkcjonowania na rynku, praktyka, zagrożenia, korzyści, planowane zmiany.
 1.  Kasy fiskalne – obalamy mity.
 1. Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w VAT ( lipiec 2019)

- JPK D,

- centralny rejestr faktur

- nowe sankcje

- WIS

- obowiązkowy split payment

- nowa matryca stawek VAT – czy będzie porządek w stawkach VAT?

 1. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku PIT/CIT/VAT

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk