Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Zmiany podatkowe w 2019 r
2019-06-06
320 PLN
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-24
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Zmiany podatkowe w 2019 r

Szkolenie:  

Zmiany podatkowe 2019 roku

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 

Treść szkolenia:

Raportowanie do szefa KAS od 2019 roku


1. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki, wskazanie przykładów osób z trzech grup
a. Promotor – jakie osoby wokół przedsiębiorstwa są promotorami?
b. Korzystający – kto powinien raportować samodzielnie?
c. Wspomagający -  rola zespołów księgowych i finansowych
2. Struktury w formacie XML - raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów, wyjaśnienie które schematy stosuje się do danych podatków
c. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice
d. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
e. Sankcje administracyjne i karne

Zmiany w podatkach dochodowych


I. Zmiany w podatku dochodowym CIT


1.    Zmniejszenie CIT do 9% dla wybranych spółek
2.    Koszty uzyskania przychodów od dopłat i zysku zatrzymanego w spółkach kapitałowych
3.    Zmiany w dokumentacji cen transferowych
4.    Wprowadzenie zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych
5.    Duża zmiana w ujmowaniu wydatków związanych z samochodami osobowymi: leasingi, nabycia, opłaty eksploatacyjne w tym m.in.:
- podwyższenie limitu wartości samochodu amortyzowanego w kosztach podatkowych z 20.000 euro do 150.000 zł (dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł)
-podwyższenie limitu ubezpieczenia autocasco ujmowanego w koszty 
- ograniczenie kosztów używania (eksploatacyjnych) samochodów przedsiębiorcy w kosztach podatkowych do 75% wydatków

6.    Zmiany w podatku u źródła
7.    Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
8.    Zwiększenie progu klasyfikacji jako mały podatnik

II Zmiany w PIT


1 Nowa danina solidarnościowa- kogo obejmuje, na jakich zasadach będzie obliczana?
2. Zmiany w ujęciu kosztowym wynagrodzeń małżonków w spółkach osobowych
3. Likwidacja kilometrówki i nowy limit wydatków z tytułu używania samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do 20% tych wydatków


Zmiany w VAT


1.    Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej podatnika w przypadku błędnego przelewu
2.    Zasady stosowania struktury JPK-FA po zmianie
3.    Od kiedy obowiązkowy Split Payment i nowa struktur JPK-vDek?
4.    Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze 


 Małgorzata Rzeszutek -Właściciel kancelarii podatkowej, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych). 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181