Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Analiza, Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-30
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

Raportowanie schematów podatkowych - MDR
1. Zakres przedmiotowy raportowania
a)  Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych

  • Krajowych
  • Transgranicznych
  • standaryzowanych

b)  Okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania:

  • Bieżące doradztwo podatkowe
  • Audyty i przeglądy
  • Szkolenia
  • Literatura

c)  Które schematy są objęte raportowaniem?
d)  Definicja podmiotu kwalifikowanego
e)  W którym momencie powstaje obowiązek raportowania?

2. Podmioty zobowiązane do raportowania - definicje i obowiązki
a)  Promotor
b)  Korzystający
c)  Wspomagający

3. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
a)  Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b)  Sposób raportowania - narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów
c)  Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego - schematy, podobieństwa, różnice
d)  Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
e)  Sankcje administracyjne i karne

4. Zakres raportowanych informacji
a)  Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie
b)  Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa)
c)  Informacja o znanych celach
d)  Przywołanie przepisów prawa podatkowego
e)  Szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym
f)  Opis czynności służących realizacji uzgodnienia
g)  Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu

5. Wewnętrzna procedura MDR
a)  Kto ma obowiązek wprowadzenia?
b)  Jakie korzyści wprowadza?
c)  Co powinna zawierać?
d)  Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR

6. Klauzula o unikaniu opodatkowania
a) Klauzula w dotychczasowym brzmieniu (dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie, korzyść podatkowa)
b)  Zmiany od 1 stycznia 2019 r. (istotność celu, kryterium sprzeczności, definicja sztuczności, definicja czynności odpowiedniej
c)  Zakres zastosowania klauzuli (podatki dochodowe, VAT, podatki i opłaty lokalne)

7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe od 1 stycznia 2019 r.
 a)  Przypadki, w których organ podatkowy wymierza sankcję z Ordynacji podatkowej
 b)  „Dobra wiara” podatnika a możliwość odstąpienia od sankcji
 c)  Stawki dodatkowego zobowiązania - obostrzenie sankcji
 d)  Postępowanie zmierzające do nałożenia sankcji

8. Pytania i odpowiedzi.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie będzie Pan Jarosław Stankiewicz.  Dyplomowany trener biznesu i coach, doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie Rachunkowości.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas .