Temat tygodnia
Zobaczcie, jak zostać traderem w OSTC i dlaczego uczestnictwo w programach ZISHI to dobry pomysł.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-09-30
Zgłoś się

Kurs - „Jak sobie radzić ze stresem?  Elementy work-life balance w praktyce

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Często zapominamy, że stres jest naturalną reakcją organizmu na wszelkiego rodzaju wyzwania i lęki. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. Może pobudzać  i motywować do nowych zadań albo przekraczać nasze zdolności do radzenia sobie  z wyzwaniami. Mówimy wtedy o zakłóconej równowadze pomiędzy naszymi możliwościami a wymaganiami, którym nie możemy sprostać. Ważne jest, aby zdiagnozować sytuację i przeciwdziałać skutkom negatywnego stresu. Sposób, w jaki sobie z tym (po)radzimy stanowi istotną różnicę.

Celem szkolenia jest:

• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat stresu i wypalenia zawodowego

• Autodiagnoza poziomu stresu i reakcji w ciele

• Poznanie i przećwiczenie w praktyce narzędzi do redukcji poziomu stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

• Wstęp do wypracowania własnych metod work-life balance

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Liczba uczestników: 12-15 osób

Treści kształcenia:

  1. Czy stres jest potrzebny i w czym może nas wspierać?
  2. Rozpoznawanie źródeł stresu, autodiagnoza własnego stanu napięć.
  3. Wypalenie zawodowe - źródła, przyczyny i konsekwencje.
  4. Praktyczny trening umiejętności relaksacyjnych, elementy mindfulness.
  5. Work life-balance w praktyce - katalog dobrych praktyk .

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i wyposaża uczestników w praktyczną wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Poprzez pracę w grupach oraz pracę indywidualną, Uczestnicy  wypracowują w trakcie szkolenia gotowe rozwiązania, pozwalające na budowanie work-life balance krok po kroku.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Anna Jaworska - ekspert ds. komunikacji transformującej, doradca edukacyjnozawodowy, mediator stały, m.in. w sprawach rodzinnych, cywilno-gospodarczych, pracowniczych i biznesowych. Absolwentka licznych studiów, w tym podyplomowych, pogłębiających pracę z ludźmi oraz warsztatów pracy z ciałem, m.in. elementów Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Mindfulness, Arteterapii, Kinezjoterapii.
Od ponad 18 lat związana z biznesem i rynkiem edukacyjnym, m.in. jako ekspert ds. szkoleń i rozwoju pracowników oraz trener, mediator i asesor. W swojej pracy łączy różne techniki: od tradycyjnych poprzez alternatywne, stosując holistyczne podejście do klientów.