Temat tygodnia
Zobaczcie, jak zostać traderem w OSTC i dlaczego uczestnictwo w programach ZISHI to dobry pomysł.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kodeks Spółek Handlowych
2020-01-13
370 PLN
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość, Prawo
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-09-30
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Kodeks Spółek Handlowych

Szkolenie: " Kodeks Spółek Handlowych "

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Szkolenie skierowane jest do osób, które potrzebują pogłębić swoją wiedzę w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych.

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2019 r. i zalicza 8 godzin, w tym 4 z bloku rewizja finansowa i 4 z bloku rachunkowość.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

  1. Organizacja, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle KSH, zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych.
  2. Zastosowanie przepisów KSH w procesie badania sprawozdania finansowego.
  3. Usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z KSH: podziały, łączenie i przekształcanie jednostek – rolę biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji oraz inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów, które są określone w KSH.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Informacja o kadrze

Joanna Żukowska-Kalita - Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Przewodnicząca Komisji ds. etyki, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie.

Absolwentka ekonomicznych studiów magisterskich oraz podyplomowych studiów z rachunkowości i finansów; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich. Biegły rewident od 2009 roku, ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 7 lat wykonuje opinie na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych. Od 12 lat posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tłumacz Międzynarodowych Standardów Badania i Innych Usług Atestacyjnych oraz Kodeksu Etyki IFAC. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa. Współautorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z tematyki Kodeksu spółek handlowych oraz artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!