Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-25
Zgłoś się

„BILANS ZAMKNIĘCIE ROKU - Spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu to 32 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 4 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2019/2020 r.

Rozpoczęcie zajęć o godzinie 8.30.

Treści kształcenia:

I.    Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godz.
II.    Podatki w 2019 roku:

1.    Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
2.    Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybrane zagadnienia - 8 godz.
3.    Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

 Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcami na kursie są specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl .

Koszt kursu:

Koszt kursu: 1140 zł - cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, numer specjalny miesięcznika „Rachunkowość” oraz poczęstunek.

 

Zapłaty za szkolenie prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001. 

 

Przy zgłoszeniu online (przez guzik "ZAPISZ SIĘ") prosimy rodzaj grupy wpisać w polu "informacje dodatkowe".

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY