Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-29
Zgłoś się

Szkolenie: " PIT/CIT – rewolucyjne zmiany 2019/2020"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Celem kursu jest omówienie oraz usystematyzowanie zmian które zaszły w podatkach dochodowych w 2019 roku oraz zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

I. Omówienie zmian obowiązujących oraz planowanych od 1 stycznia 2020 roku:

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) a podatki dochodowe.
 • „Biała lista” podatników a podatki dochodowe.
 • „Ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.
 • Indywidualny rachunek podatkowy.
 • Podwyższenie progu dla małego podatnika.
 • Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID) – skutki od 1 stycznia 2020 roku.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych – skutki od 1 stycznia 2020 roku.
 • Rozszerzenie usługi Twój e-PIT.
 • Zmiany w formularzach zeznań PIT.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

II. Usystematyzowanie zmian w zakresie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku oraz wprowadzonych w trakcie 2019 roku (interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia oraz objaśnienia MF):

 • Rozliczenia związane z samochodami osobowymi.
 • 9% stawka CIT dla małych podatników.
 • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - IP Box.
 • Podatek od przychodów z budynków.
 • Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych (zawiadomienia w sprawie: zaliczek kwartalnych i uproszczonych, opodatkowania podatkiem liniowym, metody rozliczania zaliczek na kasie fiskalnej, metod ustalania różnic kursowych, zmiany roku podatkowego).
 • Danina solidarnościowa.
 • „Zerowy PIT dla młodych”.
 • Podwyższenie zryczałtowanych (kwotowych) kosztów uzyskania przychodów.
 • 17%, czyli nowy próg podatkowy.
 • Podatek u źródła (zmiany zasad poboru, kopie certyfikatu rezydencji).
 • Inne zmiany (m. in. koszty pracy małżonka i małoletnich dzieci, terminy przesyłania informacji przez płatników do urzędów skarbowych, ulga termomodernizacyjna, ulga mieszkaniowa, odszkodowanie za straty w środku trwałym, opodatkowanie obrotu wirtualną walutą, exit tax).

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako księgowy w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych, działającej przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.