Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-12-02
Zgłoś się

Akcja edukacyjna BILANS 2020

 

Program 4-dniowego szkolenia obejmować będzie zagadnienia:

I. 13.11.2020r.- Podatek VAT - SZKOLENIE ZREALIZOWANE

II. 26.11.2020r.- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - SZKOLENIE ZREALIZOWANE

III. 01.12.2020r.- Podatek dochodowy od osób prawnych - SZKOLENIE ZREALIZOWANE

IV. 27.01.2021- Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w przynajmniej 3 modułach.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym module szkoleniowym- cena 260 zł/1 moduł

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

W przypadku wkroczenia przez powiat nowotarski w żółtą strefę istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie hybrydowej (50% uczestników zdalnie, 50 % uczestników stacjonarnie).

 

Zakres tematyczny:

Moduł I:

Podatek od towarów i usług (VAT) (2020).

1.Dostawa towarów oraz świadczenie usług.   Analiza orzecznictwa oraz interpretacji.

2. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług. Wyłączenia.  Próbki oraz prezenty małej wartości.  Wyjątek od reguły ogólnej.  Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

3. Obowiązek podatkowy.

 • Obowiązek podatkowy w dacie dostawy towarów oraz w dacie wykonania usługi.
 • Obowiązek podatkowy na zasadzie kasowej.
 • Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury.
 • Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury a szczególny moment wystawienia faktury. Przypadek usług budowlanych oraz budowlano – montażowych.

4. Podstawa opodatkowania.

 • Podwyższenie oraz obniżenie podstawy opodatkowania.
 • Bonusy pośrednie a podstawa opodatkowania.
 • Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej a prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania. Kiedy nie jest wymagane potwierdzenie otrzymania faktury korygującej ?

5. Nowa matryca stawek VAT.  Wiążąca informacja stawkowa (WIS).  Tryb pozyskania oraz zakres ochrony.

6. Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 • Termin odliczenia. Znaczenie daty otrzymania faktury.
 • Wyłączenie prawa do odliczenia.
 • Odliczenie proporcją oraz pre-proporcją.
 • Odliczenie w przypadku samochodów osobowych.
 • Standardy zachowania należytej staranności. Znaczenie weryfikacji na „białej liście”.

7. Płatność a odliczenie podatku naliczonego. Fakultatywny oraz obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).

8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Zaliczenie nadwyżki na poczet zobowiązań podatkowych.

9. Dokumentowanie obrotu z podatnikami.

 • Termin wystawienia. Faktury na podatników VAT.  Faktury na żądanie.
 • Elementy dotyczące kwot.  Pozostałe elementy.
 • Faktura zaliczkowa.
 • Faktura korygująca.
 • Nota korygująca.
 • Duplikat faktury.
 • Faktury wystawiane elektronicznie.

10. Dokumentowanie obrotu z konsumentami.

 • Kasy fiskalne on line.
 • Paragon fiskalny.
 • Paragon fiskalny traktowany jak faktura uproszczona.

11. Obowiązki ewidencyjne oraz informacyjne.

 • Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Zasady ujmowania.
 • Deklaracje miesięczne.  Deklaracje kwartalne.  Część sprzedażowa.  Część zakupowa.
 • JPK VDEK. Część sprzedażowa.  Część zakupowa.  Pozostałe elementy.  Termin raportowania.

12.VAT w obrocie międzynarodowym.

 • Zakres przedmiotowy.   WNT.  Eksport towarów. Import towarów.  Import usług.
 • Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów. Miejsce świadczenia w przypadku świadczenia usług.
 • Obowiązek podatkowy.  Warunki merytoryczne oraz warunki formalne.  Dokumentowanie a prawo do zastosowania stawki 0%.  Znaczenie pakietu „Quick Fixes”.  WDT towarów własnych.
 • Obowiązek podatkowy.  WNT towarów własnych.
 • WDT oraz WNT towarów własnych a magazyn „call of stock”.
 • Eksport towarów. Eksport bezpośredni.  Eksport pośredni.  Obowiązek podatkowy.  Zaliczki na poczet eksportu towarów.  Dokumentowanie a prawo do zastosowania stawki 0%.
 • Import towarów. Import zwykły.  Import uproszczony.  Obowiązek podatkowy.
 • Transakcje łańcuchowe. Transakcje trójstronne. Transakcje trójstronne uproszczone.  Znaczenie organizacji transportu.  Znaczenie międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS.

13. Podatnicy VAT czynni.  Podatnicy VAT zwolnieni.  Znaczenie „białej listy”.  Podatnicy VAT UE.

14. SLIM VAT.

15. Pytania i odpowiedzi.

 

Moduł II:

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 2020 r.

 I. Zmiany przepisów na 2020 r.

 1. Zmiana wartości przychodu dla „ małego podatnika ”
 2. „ Biała lista”  - Wykaz podatników VAT a płatność transakcji powyżej 15 000 zł

-  rachunki zamieszczone w Wykazie

-  rachunki wirtualne

-  rachunki podmiotów zagranicznych

-  rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne, faktoring ( zm. Dz. U. z 2020 r. poz.1065 / art.1 / od 1.07.2020 r. )

-  rachunki powiernicze i depozytowe

-  karty płatnicze, usługi pay-by-link

-  potrącenie wierzytelności

-  zaliczki lub raty

-  podatnicy zwolnieni z VAT

-  konsekwencje w podatku PIT dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu

-  możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku dokonania

zapłaty na rachunek spoza Wykazu

-  przepisy przejściowe

3.  MPP – mechanizm podzielonej płatności – płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł

-  obligatoryjna forma MPP – przesłanki

-  obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego

-  oznaczenie faktury

-  MPP a faktoring

-  MPP a możliwość potrącenia wierzytelności

-  zaliczki w MPP

-  podatnicy zwolnieni z VAT

-  sankcje w podatku PI w przypadku pominięcia MPP

-  przepisy przejściowe

 1. Ulga na złe długi
 2. Obniżka stawki podatku obliczanego według skali podatkowej z 18% na 17%
 3. Zmiany przepisów dotyczących zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i   rozchodów.

II. Szczególne rozwiązania w podatku PIT  w związku z COVID-19

 1. Wsteczne rozliczenie strat poniesionych w 2020 r. z powodu COVID-1.
 2. Odliczenie darowizn przekazanych od dnia 1.01 – 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, podmiotom wskazanym w ustawie.
 3. Ulga na złe długi dla dłużników, jeżeli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 4. Możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego z zaliczek uproszczonych przez małych podatników
 5. Jednorazowa amortyzacja od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji w 2020 r.
 6. Zapłacone kary i odszkodowania wymienione w ustawie powstałe w związku z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 a koszty
 7. Ulga B+R – działalność, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 a zaliczki
 8. Ulga IP BOX a zaliczki
 9. Przychody z budynków – zwolnienie z podatku za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 10. Terminy zmienione w związku z COVID-19: -zgłoszenie płatności na rachunek spoza „ białej listy ”; - złożenia PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku; -deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny; - na wskazanie organizacji pożytku publicznego na rzecz, której ma być przekazany 1% podatku.
 11. Wsparcie finansowe w ramach Tarczy Finansowej ( subwencja finansowa ) z Polskiego Funduszu Rozwoju ( PFR ) a przychód, koszty i skutki ewentualnego
 12. Umorzone pożyczki / wraz z odsetkami /, u mikroprzedsiębiorcy a przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe
 14. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ( na ubezpieczenie społeczne,  FP, FS, FGŚP, zdrowotnych ) a przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS od wynagrodzeń na wysokość kosztów uzyskania przychodów.
 16. Wpływ zwolnienia ze składek ZUS na wysokość zaliczki na PIT  przedsiębiorcy.
 17. Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu PIT za 2019 r. w związku z COVID-19.  Zaniechanie dotyczy poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu PIT wynikającego z zeznań za 2019 r. ( PIT-36, 36L, 37, 38, 39 ).

Dz.U. z 2020 r. poz.728

 1. Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19. Zaniechanie dotyczy poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji.

Dz.U. z 2020 r. poz.916

19. Koszty związane z COVID-19:

-  koszty ochrony ( płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne na twarz, rękawiczki, usługi związane z odkażaniem firmy, itp. )

-  straty w środkach obrotowych ( wartość likwidowanych towarów handlowych, które nie zostały sprzedane )

-  wydatki na pracę zdalną ( zakup laptopów, monitorów, dostępu do internetu, koszty energii elektrycznej związanej z wykonywaną pracą, wydatki na odwołaną konferencję, szkolenie, podróż służbową, i inne )

 1. Ryczałt ewidencjonowany

1)  Darowizny

2)  Ulga na złe długi

 1. Karta podatkowa

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, z powodu COVID-19 a obowiązek

zawiadamiania o przerwie urzędu skarbowego.

 

III.  Zasady ogólne

 1. Przychody z działalności gospodarczej:

Moment powstania przychodu, w tym zasady wyboru daty powstania przychodów zaliczek

podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej:

-  odpłatne zbycie składników majątkowych

-  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

-  odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

-  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

-   inne

Katalog wyłączeń z przychodów:

-   zaliczki i inne

Korekta przychodów

 1.  Zwolnienia przedmiotowe:

-  dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie

działalności gospodarczej i inne

-  zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w ŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych

 1.  Koszty uzyskania przychodów:

Potrącalność kosztów w czasie:

-   metoda memoriałowa

-   metoda kasowa

Korekta kosztów

Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP

Zasady zaliczania do kosztów jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

Pozostałe koszty:

-   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in.inwestycji w obcych środkach trwałych /

-  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów  wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w spółce wynagrodzenia małżonków i małoletnich dzieci wspólników

-   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne,

dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów

-  limit kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do składek na rzecz organizacji

zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, do których przynależność nie jest obowiązkowa

-  amortyzacja samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów

-  koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków związanych z używaniem dla potrzeb

działalności gospodarczej samochodów osobowych, w tym leasingowanych

-  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT, w przypadku

używania samochodu osobowego

-  wysokość składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do

kosztów uzyskania przychodów ( składki AC, OC, NWW )

-   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez

płatnika, składek na FP oraz FGŚP

-   i inne

 1. Różnice kursowe
 2. Ustalanie dochodu albo straty w ramach działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia

nabytego uprzednio  samochodu osobowego będącego środkiem trwałym

 1. Odliczenia od dochodu i podatku
 2. Sposoby opodatkowania:

-  podatek wg skali podatkowej

-  podatek liniowy

 1. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego:

-  zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych

-  zeznania

-  obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, o wysokości osiągniętego dochodu (

poniesionej straty ) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku

następującego po roku podatkowym

 1. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

 

Moduł III:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 

1.Źródła przychodów i ich rozliczanie w 2020 roku, w szczególności:

 • przychody z praw majątkowych i papierów wartościowych,
 • przyporządkowanie kosztów do źródła,
 • ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów,
 • udział w spółkach osobowych a ustalenie źródła przychodów.

2. Ulga na złe długi i jej zastosowanie w 2020 roku

 • wpływ na podstawę opodatkowania i stratę podatkową,
 • stosowanie przepisów na etapie zaliczek oraz w zeznaniu rocznym,
 • zagadnienia problemowe,
 • zaliczenie wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych w miejsce ulgi na złe długi (kiedy alternatywa, a kiedy konieczność),
 • szczególne rozwiązania z tarczy Covid.

3. Płatności na rachunek spoza białej listy – zmiana przepisów od 1 lipca 2020 r. i ich wdrożenie od 1 stycznia 2020 r.

4. Koszty finansowania wewnętrznego – w tym nowa klauzula unikania opodatkowania.

5. Koszty finansowania dłużnego:

 • lista kosztów finansowania dłużnego,
 • metoda obliczenia limitu kosztów podatkowych – kontrowersje na gruncie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych.

6. Koszty limitowane na podstawie art. 15e ustawy:

 • problematyczny zakres kosztów objętych przepisem,
 • koszty wyłączone z limitowania,
 • przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

7. Stawka CIT 9% - zagadnienia problemowe i ryzyka błędów.

8. Wybrane rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej Covid-19 na gruncie CIT:

 • możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych,
 • rozliczenie straty za 2020 r. na dwa sposoby, z uwzględnieniem nowego systemu jednorazowego odliczenia straty,
 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • kary umowne i odszkodowania w Tarczy 4.0,
 • uproszczenia w poborze podatku u źródła.

9. Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju – skutki w CIT po stronie przychodów i kosztów podatkowych; wyjaśnienia i komunikaty MF i PFR.

 

Pozostałe moduły w opracowaniu.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia wynosi 2o godzin lekcyjnych plus 4 godziny na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w trzech zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto:

Uwaga zmiana rachunku bankowego od 1 października 2020!

Nowy rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Marcin Górski- Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse.

Wykładowca SKwP,  ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener, długoletni współpracownik SKwP.

dr. Małgorzata Rzeszutek – właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy zajmująca się na co dzień audytami podatkowymi, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktorantka w zakresie prawa handlowego, wiedza i doświadczenie to wieloletnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Ilona Bienias - biegły rewident, praktyk, właścicielka biura doradztwa ekonomiczno-finansowego, autorka kompleksowego opracowania „Przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

Ul. Mickiewicza 2a

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202