Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Nazwa szkolenia : BILANS  2021 DLA SAMODZIELYCH KSIĘGOWYCH 

SZKOLENIE MOŻE   BYĆ FINANSOWANE  ZE ŚRDOKÓW KFS 

Ramowy zakres szkolenia obejmuje termin 02.12.2021 do 17.12.2021 

Daty poszczególnych szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” adresowana jest szczególnie do osób odpowiedzialnych
za sprawozdanie finansowe, do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Akcja edukacyjna „BILANS 2021” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych.

W założeniach akcja edukacyjna „BILANS 2021” składa się z dwóch bloków tematycznych:

Blok  I – Rachunkowość ( 1 dzień )
Blok II – Podatki : Podatek VAT i CIT ( 2 dni )

Cena zawiera - Książki Zamknięcie Roku  

Cena: 1000,00 zł.

 

Treści kształcenia:

BLOK I - RACHUNKOWOŚĆ
BLOK II- PODATKI:VAT I CIT

  1. Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godzin 
  2. Podatki w 2021 roku
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT )- wybrane zagadnienia - 8 godz.
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz.