Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nazwa szkolenia :PODATEK VAT 2021- Korekty w nowym JPK_V7 , kary za błędy w nowym pliku JPK_VAT oraz zmiany 2021

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest  omówienie nowych regulacji dotyczących podatku VAT, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego ewidencjonowania oraz opodatkowania transakcji w VAT.

Kurs kierowany jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.

Czas trwania kursu : 30 marca  2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

CZĘŚĆ 1
1. Zasady składania korekty nowego JPK_V7
2. Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
• Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
• Oznaczenie kodami GTU faktur korygujących
• Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
• Stosowanie kody TP do faktur korygujących
• Zasady stosowania MPP do faktur korygujących
• Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP
• Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
3. Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
4. Pomyłki w danych sprzedawcy i nabywcy – zasady korygowania w nowym JPK_7
5. Korekta gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7
6. Korekta w nowym JPK_V7 u wierzyciela, gdy korzysta z ulgi na złe długi
7. Korekta w nowym JPK_V7 u dłużnika
8. Wnioski i podsumowania – KRÓTKI PORADNIK

CZĘŚĆ 2
Jakie kary grożą za błędy w nowym pliku JPK_VAT i jak ich uniknąć?
1. Jakie sankcje z kks grożą za błędy w ewidencji i nowym JPK
2. Kary za błędy w części ewidencyjnej nowego JPK_V7
3. Kary za błędy w części deklaracyjnej nowego JPK_V7
4. Czynny żal – czy zawsze jest niezbędny i kiedy wymagany
5. Kiedy składanie czynnego żalu nie jest konieczne mimo popełnionych błędów w JPK
6. Czy korekta JPK_VAT uchroni od sankcji z kks w przypadku błędów w ewidencji
7. Kiedy nie jest możliwe skorzystanie z czynnego żalu
8. Jak skutecznie złożyć czynny żal w nowych okolicznościach
9. Kiedy grożą kary pieniężne za błędy w ewidencji VAT
10. Podsumowanie i wnioski praktyczne

CZĘŚĆ 3
Faktury korygujące 2021 r. - jakie zasady rozliczeń wybrać (problematyka w kazusach i przykładach)
1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.
2. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
• Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące "in minus"
• Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
• Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
• Kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in plus"
3. Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących "in minus"
4. Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących.
5. DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.
6. Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących "in minus"
7. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników
8. WNIOSKI PODSUMOWANIA
9. Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
• Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
• Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
• Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
• Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące

CZĘŚĆ 4
ZMIANY VAT 2021 a rozliczenia VAT w JPK , w tym m.in.:
1. Zmiany VAT wynikające ze SLIM VAT a rozliczenia JPK
2. Co z rozliczeniem sprzedaży paragonowej w nowym JPK
3. Ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone w nowym JPK
4. E – faktury w 2021 roku
5. Kursy walut – problematyka w VAT
6. Podatek naliczony – rewolucyjne zmiany

CZĘŚĆ 5
JPK2020/2021 – poradnik praktyczny
1. Charakterystyka poszczególnych grup towarowo-usługowych oznaczana kodami GTU
● Zasady stosowania rozliczeń w nowym JPK_VAT
● Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13
● Do jakich typów faktur stosujemy kody GTU a do jakich nie

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

● W przypadku jakich dokumentów wpisywanie kodów do ewidencji będzie obowiązkowe według MF?
● Czy należy wpisywać kody GTU na fakturze od 1 października?
● Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?
● Czy kody towarowe mają zastosowanie do transakcji reverse chargé
● Czy sprzedaż towaru na rzecz zagranicznego kontrahenta trzeba oznaczyć kodami GTU
● Czy sprzedaż alkoholu na paragon musi mieć oznaczenie GTU_01
● Czy stosowanie kodu GTU_03 do oleju opałowego zależy od statusu nabywcy
● Czy używane towary powinny mieć oznaczenie GTU_06
● Czy kody GTU_06 obejmują sprzedaż starego komputera, pendrive?
● Czy sprzedaż elektroniki dokumentowana fakturą wystawioną do paragonu powinna być oznaczona kodem GTU_06
● Czy jeśli wystawimy fakturę do paragonu dla osoby fizycznej, np. na sprzęt elektroniczny, to powinniśmy dodać GTU, skoro sprzedaż była ujęta też w raporcie kasowym?
● Czy mechanik samochodowy powinien oznaczać kodem GTU swoje faktury
● Czy sprzedaż samochodów zaliczanych do środków trwałych powinna mieć oznaczenie GTU
● Czy sprzedaż opon należy oznaczać kodem GTU_07?
● Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
● Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
● Czy faktury dla osób fizycznych, wystawione do paragonów, będą musiały być zaraportowane do JPK? Chodzi o sprzedaż leków w aptece.
● Czy biuro rachunkowe zwolnione z VAT musi raportować świadczone usługi księgowe
● Jak raportować wdrożenie systemu wraz z usługą szkolenia
● Czy kodem GTU_13 należy oznaczać refakturę usług transportowych
● Czy faktura dokumentująca dostawę towarów i ich transport powinna mieć oznaczenie GTU_13

2. Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży
● 13 typów procedur za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:
● Czy sprzedaż wysyłkowa do klientów na terytorium kraju podlega oznaczeniu SW
● Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?
● Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?
● Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?
● Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
● W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
● Czy oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą (podobnie jak oznaczenie GTU) wyłącznie transakcji sprzedażowych, czy mogą dotyczyć także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży?
● Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?
● Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?
● Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura - przez pracodawcę na rzecz pracownika - kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?
● Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?
● W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?
3. Oznaczanie niektórych typów dokumentów w ewidencji sprzedaży w pytaniach i odpowiedziach
● Kod RO - raporty kasowe
● Kod WEW - dokumenty wewnętrzne
● Kod FP - faktura wystawiona do paragonu
4. Ewidencja zakupów i podatku naliczonego w JPK_V7
● Informacje ogólne i struktura ewidencji zakupów
● Zasady ewidencjonowania i oznaczania
● Kod IM - import towarów
● Kod MPP - obowiązkowy split payment
● Oznaczanie niektórych typów dokumentów zakupu
● Ulga na złe długi w ewidencji zakupu
● Ewidencjonowanie zakupów w przypadku stosowania procedury marży

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

LUIZA  PIEPRZYK - Partner TAX & DUTY Audytor podatkowy, trener, wykładowca . Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;