Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-12
Zgłoś się

Pracodawco! Chcesz doszkolić swoich pracowników lub podnieść ich kwalifikacje? Zapraszamy na nasze 3 dniowe warsztaty i  przypominamy, że możesz skorzystać ze środków z KFS!
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Warunkiem skorzystania z tych środków jest złożenie wniosku o ich przyznanie na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności zgodnie z terminami określonymi przez ten konkretny urząd.
Więcej informacji o środkach z KFS, kto może z nich skorzystać i w jakiej wysokości znajdziecie na stronach wszystkich Urzędów Pracy

Nazwa szkolenia : Podatki 2021 - usystematyzowanie wiedzy w obszarze VAT/CIT/PIT

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat uchwalonych jak i planowanych zmian w prawie podatkowym wchodzących w życie w 2021 roku. Program szkolenia obejmuje tematykę podatków dochodowych (PIT i CIT), podatku od towarów i usług (VAT) ze szczególnym uwzględnieniem skutków zastosowania tarcz antykryzysowych oraz planowanego tzw. podatku estońskiego

Korzyścią dla uczestników szkolenia będzie nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych obowiązujących od 2021 roku, zrozumienie skutków wprowadzonych zmian oraz ich skonfrontowanie  w oparciu o praktykę życia gospodarczego.

Adresatami szkolenia są : osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Czas trwania kursu : 19 kwietnia 2021

Rozpoczęcie : 9:30

Wymiar godzin : wynosi 8 godziny lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

1. VDEK – PROBLEMY PRAKTYCZNE
• Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po kilku miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.
• Paragon z NIP – co jeszcze ciągle nas zaskakuje, nowe rozporządzenie, problemy praktyczne. Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych .
2. FAKTURY KORYGUJĄCE W 2021 ROKU
3. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2021– co się zmieni w 2021 roku.
4. SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.
• Uproszczenia w fakturowaniu
• Uproszczenia w eksporcie
• Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
• Zmiany w Split Payment
• Zmiany w małych prezentach
• Zmiany w WIS
• Inne drobne ale istotne zmiany.
5. Podatkowe przychody w 2020r – w dobie świadczeń związanych z COVID.
6. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian z 01.07.2020.
7. Jeszcze o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany w kwietniu, czerwcu i od grudnia 2020. Załącznik PIT/CIT W/Z.
8. Uchwalone ważne zmiany w ustawie o podatku zryczałtowanym.
• Podstawowe zasady rozliczania podatku zryczałtowanego
• Pułapki i błędy
• Zamieszanie w stawkach „ryczałtu”
• Kto nie może stosować „ryczałtu”
• Zmiana definicji wolnego zawodu
• Problemy praktyczne i nowe szanse.
9. Uchwalone zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 roku
- estoński CIT – zarys problemu.
• Warunki stosowania „estońskiego” CIT
• Korzyści i zagrożenia
• Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania
• Jakie warunki będą musiały spełnić
• Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji
• 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT
• Czy szybkie zmiany organizacyjne mają sens
• Ograniczenia dla nowo powstałych podmiotów
• Podatek od przekształcenia
• Konsekwencje podatkowe rezygnacji z CIT estońskiego
10. Zmiany wynikające z nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych
• Których spółek dotkną zmiany?
• Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia
• Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia
• Wyłączenia z powyższych zwolnień
• Zasady rozliczania straty podatkowej
• Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej
• Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej
• Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT
• Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.
• Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej
11. Zmiany wynikające ustaw „COVID-19” – przegląd zmian. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z covid.
• nowe zasady rozliczania straty, z uwzględnieniem kolejnych zmian z ustaw „COVID-19”
• Kolejne zmiany wynikające z nowych przepisów COVID-19
• Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych
• Rozliczenia darowizn – przepisy obowiązujące i wynikające z najnowszego projektu
• Zmiany zasad płacenia zaliczek na PIT 4
• Zmiany w rozliczaniu zaliczek z działalności w tym zaliczek uproszczonych
• Zmiany w zakresie ulg i zwolnień z podatku
• Zmiany w podatku od budynków
• Zmiany w zasadach opłacania podatku od nieruchomości
• Inne zmiany w podatkach
12. Umowa o dzieło a ZUS w 2021 roku. Zmiany w uldze dla młodych i w uldze abolicyjnej.
13. Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w podatkach.
14. Panel dyskusyjny.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Anna Kędzierska - Adamczyk

Obraz znaleziony dla: anna kędzierska adamczyk

Swoją przygodę z podatkami rozpoczęła w 1994 roku, jeszcze w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim.Dzięki temu, że połączyła pracę z pasją, w 1995 roku otworzyła Kancelarię Podatkową „COGITO”, w której obecnie zatrudnia kilkanaście osób i posiada ponad 200 stałych Klientów. Zdobywając wiedzę i doświadczenie w dziedzinie płac, prawa pracy, tematyki związanej z ZUS oraz w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego rozpoczęła w 2005 roku prowadzenie działalności szkoleniowej. Walor doświadczenia i praktyki jest najbardziej cenionym przez wielu uczestników szkoleń. Przez ostatnich 15 lat przeprowadziła ponad tysiąc szkoleń.
Cały czas zdobywa nową wiedzę i doświadczenie, śledząc ścieżki legislacji, interpretacje i orzecznictwo. Dyskutując z uczestnikami szkoleń ciągle się uczy i zdobywa nowe doświadczenia, którymi następnie dzieli się z kursantami.
Współpracuje z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z polskim Towarzystwem Ekonomicznym i wieloma cenionymi na rynku szkoleniowym firmami szkoleniowymi.
Szkolenia z Panią Anną, to nie tylko potężna dawka wiedzy, ale także świetna atmosfera oraz mnóstwo przypadków, których scenariusz napisało życie. 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;