Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Akademia kosztów podatkowych w CIT i PIT w świetle zmian w CIT i PIT  oraz pandemii Covid-19

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest przekazanie na praktycznych przykładach  specyfiki radzenia sobie z  trudną i złożoną tematyką kosztów podatkowych - kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT/PIT/VAT obowiązujących od 2019/2020 r. a w szczególności zagadnień białej listy podatników vat, split payment, płatności gotówkowych oraz tzw. kosztów samochodowych.

Kurs kierowany jest do pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych  tematyką kosztów uzyskania przychodów

Ponadto słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 13 kwietnia  2021

Rozpoczęcie : 9:00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

1. Zmiany w CIT/PIT w 2021 r. i ich wpływ na koszty uzyskania przychodów

• Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych i jawnych.
• 9 % i 5 % CIT w 2021 r. – kto i od kiedy może go stosować?
• Tzw. ”estoński CIT” – zwolnienie z opodatkowania dla firm „inwestujących”.
• Zbliżenie amortyzacji podatkowej do zasad bilansowych.

2. Wpływ przepisów tzw. tarczy antykryzysowej związanej z Covid-19 na koszty uzyskania przychodów.
3. Nietypowe wydatki wiązane z Covid-19 w kosztach firmy.
4. Kary umowne i odszkodowania – skutki podatkowe związane z ich zapłatą z uwagi na zdarzenia związane z ogólnoświatową pandemią.
5. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów od 2020 roku.
• Kiedy błędnie opłacona faktura nie może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów?
• Identyfikacja płatności, do których mają zastosowanie nowe regulacje (płatności w ramach transakcji przekraczających 15 tys. zł)
• Płatności na rachunki techniczne (np. za media), PayU, PayPal, płatność kartą, rachunki depozytowe i powiernicze.
• Problem usług ciągłych, przy których przekroczono limit 15 tys. zł
• Moment weryfikacji rachunku w białej księdze oraz kwestia przelewów z odroczonym terminem realizacji.
• Zlecenia stałe i polecenia zapłaty
• Weryfikacja kontrahentów i archiwizacja danych związanych z płatnościami
6. Zapłata gotówką skutkująca brakiem kosztów podatkowych – radykalna zmiana w orzecznictwie organów podatkowych dotycząca umów ciągłych.
7. Ulga na złe długi a koszty podatkowe w czasie pandemii Covin-19.
8. Koszty uzyskania przychodów związane z użytkowaniem samochodów osobowych „w firmie” w 2019 roku w świetle objaśnień MF z 9 kwietnia 2020 r. :
• 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
• Niejednolitość dokumentacji leasingowej i rozbicie opłat leasingowych na kwoty, do których należy stosować odrębne limity kosztowe (kapitał, odsetki, pakiety gwarancyjne, pakiety przeglądowe, AC,OC, GAP, NNW, opony itp.)
• Wynajem samochodów i pozyskiwanie informacji o wartości aut dla celów ubezpieczenia.
• Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu.
• Praktyczne przykłady rozliczeń kosztów samochodów osobowych w 2019 roku z uwzględnieniem różnorodności umów dostępnych na rynku (leasingi, wynajem krótko i długoterminowy, umowy mieszane, „smart-leasing” itp.)
• Podróże służbowe po „zmianach samochodowych” – praktyczne przykłady.

9. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:
• związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym,
• dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
• „podatek u źródła”jako KUP w kontekście zagadnień związanych z zakupem usług od podmiotów zagranicznych.
• Dokumentowanie nabycia tzw. „usług niematerialnych”
• Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

10. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów z 2017-2019 r. oraz kwestii Covid-19):
• jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?,
• korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?,
• upominki dla kontrahentów,
• wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,
• organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,
• udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
• sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
• sponsoring zawodów sportowych,
• rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,
• konkursy z nagrodami,
• istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?,
• nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

 

Lech Janicki prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;