Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-02-22
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przedstawienie istotnych zmian podatkowych od 2021 roku, które dotyczą spółek komandytowych- Estoński CIT i jego zastosowanie. Przedstawienie aspektów od strony  podatkowej i rachunkowej związanych z funkcjonowaniem spółki komandytowej. Poprawnie dokonywanie rozliczeń podatkowych dotyczących spółki komandytowej i jej wspólników- obowiązki sprawozdawcze po nowemu, wypełnianie zeznań CIT, MDR, zmiany w CRBR

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych , przedsiębiorców prowadzących własne firmy, a także do biur księgowych i podatkowych obsługujących spółki komandytoweoraz  oraz inne osoby zainteresowane tematyką

Treści kształcenia

  1. Rozszerzenie zakresu podmiotowego CIT

⎯ czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?

⎯ zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej,

⎯ wypłaty zysków na rzecz komplementariusza i komandytariusza od 2021 roku,

⎯ zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej

– co ze spółkami jawnymi, czy będą podatnikami CIT?

– co z zasadami odpowiedzialności wspólników i członków zarządu wobec kontrahentów i Skarbu Państwa po zmianach?

– jakie czynności restrukturyzacyjne należy podjąć w spółce komandytowej?

– zasady opodatkowania od 2021 roku poszczególnych wspólników spółki komandytowej.

  1. ESTOŃSKI CIT i jego zastosowanie w spółce komandytowej

– podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

– ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych

– limit przychodowy

– warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów

– zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników

– kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych

– przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania w nowym podatku

– znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego

– co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?

– odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego

  1. Obowiązki sprawozdawcze w spółce komandytowej po nowemu, wypełnianie zeznań CIT, MDR, zmiany w CRBR
  2. Pytania uczestników na czacie

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

Warunki płatności i rezygnacji:

Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia  lub przelewem 7 po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Informacje o kadrze:

Wykładowca: dr .Małgorzata Rzeszutek - założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych ,dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.