Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Temat :Podatek VAT w 2021 roku - usystematyzowanie wiedzy w obszarach podatku VAT, najnowsze wyjaśnienia, stanowiska, objaśnienia podatkowe.

Cel kursu, wymaganie wstępne  i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest :

  • usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po kilku miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.
  • usystematyzowanie wiedzy w obszarze obowiązku wystawiania faktur

Kurs kierowany  jest do : Głównych księgowych, Pracowników działów księgowości, Prezesów i Właściciele firm.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu : 24 marzec  2021

Rozpoczęcie : 9:30

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia 

A. VDEK – PROBLEMY PRAKTYCZNE
• Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po kilku miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.
• Czynny żal w VDEK
• Paragon z NIP – co jeszcze ciągle nas zaskakuje, nowe rozporządzenie, problemy praktyczne. Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych .
B. FAKTURY I FAKTURY KORYGUJĄCE W 2021 ROKU
• Usystematyzowanie wiedzy w obszarze obowiązku wystawiania faktur
• Faktury a faktury uproszczone w 2021 roku
• Problematyka faktur korygujących po zmianach SLIM VAT 2021
• Adnotacje szczególne na fakturach i ich znaczenie
C. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2021– co się zmieni w 2021 roku.
• Zasady używania kas fiskalnych
• Obowiązek wymiany kas fiskalnych na raportujące on—line
• Ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych
• Inne ważne obowiązki podatnika
D. SLIM VAT – czyli o innych kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.
• Uproszczenia w fakturowaniu
• Uproszczenia w eksporcie
• Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
• Zmiany w Split Payment
• Zmiany w małych prezentach
• Zmiany w WIS
• Inne drobne ale istotne zmiany.
E. Karty paliwowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów w temacie.
F. Podatek VAT od samochodów – problemy praktyczne.
G. Transakcje między małżonkami objętymi wspólnością majątkową małżeńską a podatek VAT w świetle najnowszego orzecznictwa.
H. Inne najnowsze orzeczenia i interpretacje z zakresu podatku VAT.
I. Panel dyskusyjny.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem        realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

Anna Kędzierska - Adamczyk

Swoją przygodę z podatkami rozpoczęła w 1994 roku, jeszcze w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim.Dzięki temu, że połączyła pracę z pasją, w 1995 roku otworzyła Kancelarię Podatkową „COGITO”, w której obecnie zatrudnia kilkanaście osób i posiada ponad 200 stałych Klientów. Zdobywając wiedzę i doświadczenie w dziedzinie płac, prawa pracy, tematyki związanej z ZUS oraz w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego rozpoczęła w 2005 roku prowadzenie działalności szkoleniowej. Walor doświadczenia i praktyki jest najbardziej cenionym przez wielu uczestników szkoleń. Przez ostatnich 15 lat przeprowadziła ponad tysiąc szkoleń.
Cały czas zdobywa nową wiedzę i doświadczenie, śledząc ścieżki legislacji, interpretacje i orzecznictwo. Dyskutując z uczestnikami szkoleń ciągle się uczy i zdobywa nowe doświadczenia, którymi następnie dzieli się z kursantami.
Współpracuje z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z polskim Towarzystwem Ekonomicznym i wieloma cenionymi na rynku szkoleniowym firmami szkoleniowymi.
Szkolenia z Panią Anną, to nie tylko potężna dawka wiedzy, ale także świetna atmosfera oraz mnóstwo przypadków, których scenariusz napisało życie. 

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;