Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-03-22
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania podatku od towarów i usług VAT

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenci, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

 1. Rejestracja podatnika VAT.
  2. Czynności podlegające opodatkowaniu.

  o Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  - dostawa towarów,
  - świadczenie usług,
  - wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
  - import usług.
  o Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
  o Wyłączenia ze zwolnienia
 2. Obowiązek podatkowy.
  3.1  Terminy powstania obowiązku podatkowego.

  - transakcje krajowe
  - transakcje międzynarodowe

     3.2 Rozliczenie na zasadzie kasowej.
3.3 Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

 1. Podatek naliczony.
  - Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
  - Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
  - Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
  - Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
  - Terminy odliczenia podatku.
 2. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em.
  - Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  -  Terminy wystawiania faktur.
  - Zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
 3. Korygowanie transakcji objętych VAT.
  - Faktury i noty korygujące.
  - Anulowanie faktury.
 4. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT.
  - Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
  - Informacje podsumowujące VAT-UE.
  - Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
 5. Krótko o kasach rejestrujących.
 6. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 • naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

 • Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
 •   doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 •   wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 •  przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja o kadrze

Dorota Łabuda absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

Warunki płatności i rezygnacji:

 1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia). Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank: 521090 2053 0000 0001 4679 4616; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
 3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
 4. Rezygnację (najpóźniej na 3 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

 1. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181