Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Program szkolenia

1/ Błąd w jpk - korekta części deklaracyjnej, czy składać czynny żal w części ewidencyjnej? Jak postąpić?

2/ Jpk po terminie - możliwe konsekwencje dla księgowego, o jakim charakterze?

3/ Nadużycie utożsamiania w postępowaniu karnym zaległości podatkowej z uszczupleniem podatkowym, a to zasadnicza różnica; wskazanie zasad postępowania.

4/ Postępowanie karne a postępowanie wymiarowe (podatkowe). Które pierwsze, następstwa, co robić gdy kontrola wywiera presję na korektę lub dobrowolne poddanie się karze?

5/ Kiedy księgowy w firmie może czuć się zagrożony karą?

6/ Biuro rachunkowe - klient, jest delikt: kto płaci podatek, odsetki, grzywnę?

7/ Pracownik biura rachunkowego. Czy coś mu grozi jeśli nie jest właścicielem czy członkiem zarządu?

8/ Nierzetelność ksiąg, o co właściwie chodzi? Jaki jest związek nierzetelności w ustawie o rachunkowości a ustawach podatkowych?

9/ Pusta faktura! Korekta według kks czy kk?

10/ Deklaracja bez podatku, czyli nadużycie art. 57 kks uporczywe uchylanie się od obowiązku.

11/ Bardzo groźne przepisy w rozumieniu roli płatnika / kontekst art. 31 ordynacji podatkowej i art. 9 par. 3 kks w zakresie 77 kks.

12/ Wina umyślna jako aksjomat! Czy aby na pewno?

13/ Typowe wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe w pracy księgowego.

14/ Księgowy jako świadek, zasady postępowania.

15/ Pytania zgłaszane elektronicznie przed i w trakcie szkolenia, casusy.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacja dodatkowe

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

Warunki płatności i rezygnacji:

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu.
 • Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta SKwP Kraków:

Santander Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001
tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia

 • Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
 • Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 
 • Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach

Tel: 730 648 293

E-mail: