Temat tygodnia
Wywiad z Wojciechem Ruśkiewiczem, Managerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nazwa szkolenia : Fakturowanie i korygowanie transakcji w obliczu JPK_VAT , kodów GTU i kodów transakcyjnych 2021 (dla handlowców, obsługi klienta, logistyków itp.) 

Szanowni Państwo CZAS NA ZMIANY!

Czas ostatecznie zdać sobie sprawę z tego, że opłacalność transakcji nie zależy od księgowej i finansisty.

Rok 2020, nowy JPK_VAT i zmiany przepisów począwszy od stycznia 2021 już wprost mówią o konieczności zaangażowania innych działów w procesy sprzedażowo-zakupowe... zatem:

  • handlowcy
  • logistycy
  • fakturzyści
  • działy obsługi klienta
  • ZARZĄD i kadra kierownicza itp.

Wszyscy razem układamy procesy sprzedaży i zakupu! Za każdy błąd grozi nawet kilka surowych kar w różnych konfiguracjach. Taryfa ulgowa skończyła się! Warto poprawić procesy handlowe i realnie zaoszczędzić na podatkach, zwłaszcza na VAT.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za procesy sprzedaży i zakupu w przedsiębiorstwie, dla każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021  Zapraszamy zatem: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta, kadrę zarządzającą jak również księgowych.

To świetna instrukcja tworzenia procedur w firmie

Czas trwania kursu : 11 maja  2021

Rozpoczęcie : 9:00 - 16.00

Wymiar godzin : wynosi 8 godzin lekcyjnych

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Treści kształcenia :

I. FAKTURA VAT 2021 – wystawianie i rozliczanie (kluczowe zagadnienia dla procesów sprzedaży)

1. Kiedy faktura kiedy nota – kluczowe reguły VAT
2. Najważniejsze elementy faktury
3. Terminy wystawiania faktury
4. Data sprzedaży – dokonania dostawy oraz wykonania usługi
5. Jak wpływają warunki INCOTERMS na termin sprzedaży na fakturze
6. Jak wystawiać faktury zaliczkowe – najważniejsze problemy
7. Błędy w fakturowaniu które wpływają na konsekwencję dla firmy i osób wystawiających
8. Jaki związek z fakturą ma umowa, zamówienie, dokumentacja logistyczna. Dokument WZ itp.
9. Kiedy można anulować fakturę – zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym
10. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w fakturach

II. Kody w nowym JPK_VAT – kody GTU oraz kody transakcyjne i ich zasady stosowania (kiedy i na jakim etapie w procesie sprzedaży)

1. Charakterystyka poszczególnych grup towarowo-usługowych oznaczana kodami GTU
● Zasady stosowania nowych oznaczeń GTU w JPK_VAT – BARDZO WAŻNE!
● Do kogo należy rola rozpoznawania i prawidłowe oznaczanie towarów i usług
● Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13
● Do jakich typów faktur stosujemy kody GTU a do jakich nie
2. Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży
● 13 typów procedur za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP

III. Faktury korygujące 2021 r. - jakie zasady rozliczeń wybrać (problematyka w kazusach i przykładach)

1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.
2. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. i elementy jakie powinny zawierać
3. Rozliczenie faktur korygujących "in minus" na nowych zasadach
• Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące "in minus"
• Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
• Organizacyjne przygotowanie firmy do stosowania nowych zasad rozliczeń faktur korygujących
• Dokumentacja, którą należy zgromadzić, aby móc rozliczyć faktury korygujące
• Forma zgromadzonej dokumentacji
• Termin wystawienia faktury korygującej
• DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.
• Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
4. Rozliczenie faktur korygujących "in plus"
5. Funkcjonowanie równoległe "starych" i "nowych" zasad ewidencjonowania faktur korygujących jako opcja wynikająca z przepisów przejściowych

IV. Sprzedaż i zakup do/od podmiotów nieistniejących, nieaktywnych – BIAŁA LISTA i zasady korzystania (kto i kiedy?)

1. Co to jest rejestr podatników BIAŁA LISTA – komu to służy
2. Kto i kiedy powinien sprawdzać potencjalnych klientów
3. Konta bankowe do rozliczeń transakcji w działalności gospodarczej – co powinien wiedzieć każdy sprzedawca, kupujący
4. Kary za nieprzestrzeganie zasad – kogo dotyczą

V. MPP – mechanizm podzielonej płatności w obsłudze klienta
1. Co to za mechanizm i co powinno się o nim wiedzieć w procesie sprzedaży i zakupu
2. Jakich towarów i usług dotyczą szczególne zasady rozliczana sprzedaży i zakupu
3. Obowiązki wynikające z MPP dotyczące fakturowania –kogo obciążają?
4. Dotkliwe sankcje i kary dla nieprzestrzegania zasad MPP i prawidłowego fakturowania

VI. KURSY WALUT - jak wpływają na finanse firmy
1. Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote
• Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego
• Faktura wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po tym dniu
• WNT, import usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
• Import towarów
• KURS HANDLOWY CZY PODATKOWY? – co powinien wiedzieć sprzedawca
• Faktury korygujące
• Ustalenie limitu do split payment, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej

VII. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE 2021 – co powinni wiedzieć sprzedawcy i kupujący
1. Problematyka dokonywania sprzedaży i zakupów – NA CO UWAŻAĆ?
2. Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i faktura uproszczona - istota.
3. Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
4. PRZYPADEK SZCZEGÓLNY
5. Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych
6. Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł.
7. Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP.
8. Korekta faktury uproszczonej

 VIII. KARY ZA BŁĘDY I ODPOWIEDZILNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKÓW

 Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia  )w terminie dwa dni przed rozpoczęciem  realizacji szkolenia  podając tytuł kursu na konto 

Santander bank : 87 1090 2053 0000 0001 4341 4894

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora          publicznego).

4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie            pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

5.Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informacja o wykładowcy

LUIZA  PIEPRZYK - Partner TAX & DUTY Audytor podatkowy, trener, wykładowca . Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Współautor książki: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Dane kontaktowe 

SKwP Oddział Tarnów ul. Kopernika 8/2

e:mail: tarnow@skwp.krakow.pl

tel: 14 622 22 08;    530 684 229;    574 326 399;