Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2021-05-28
Zgłoś się

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i płatności (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Data szkolenia: 15.06.2021r.

Rozpoczęcie: godzina 9:00

Organizator: SKwP o/Nowy Targ

 

Coraz większa grupa przedsiębiorców, firm i instytucji jest zobowiązana do wdrożenia obowiązków związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ( tzw. ustawa AML) . W maju weszła w życie nowelizacja ustawy. Również wymogów ustawowych jest coraz więcej, a przy tym dotyczą one bardzo wielu obszarów funkcjonowania.

 Jeśli należysz do grupy instytucji obowiązanych :

-  biegli rewidenci, doradcy podatkowi, biura rachunkowe

- jesteś firmą przyjmującą płatności gotówkowe od klientów,

- jesteś instytucją finansową, funduszem inwestycyjnym, bankiem czy instytucją pieniądza elektronicznego,

- tworzysz stowarzyszenie, fundacje,

- prowadzisz kantor, zakłady bukmacherskie,

- prowadzisz portal, dom aukcyjny, galerie sztuki,

- jesteś pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, obrocie ubezpieczeniami

- jesteś notariuszem

to wiesz, że ustawa nakazuje przeprowadzenie szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy w Twoim podmiocie oraz stworzenie procedury AML. ( art. 52 i 53 ustawy AML)

Za brak szkoleń i procedur są nakładane sankcje, co można sprawdzić na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Kary nakładane są na różne branże: kantory, instytucje finansowe, doradców podatkowych, kancelarie notarialne. Bądź przygotowany i wprowadź u siebie zasady AML zanim kontrola przyjdzie do Twojego podmiotu.

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas szkolenia kursu wynosi 5 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Celem szkolenia jest diagnoza obowiązków przedsiębiorstwa z punktu widzenia instytucji obowiązanej.

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w postaci identyfikacji ryzyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uczestnik nabędzie wiedzę temat na temat procedur AML i rejestracji zgłoszeń przez GIIF.

 

Zakres tematyczny:

 1. Zmieniony katalog  instytucji obowiązanych w tym  rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż. Kto jest wpisany w instytucje
  obowiązane ? ( m.in. kantory, dealerzy samochodowy, kancelarie podatkowe , notarialne, instytucje pożyczkowe)
 2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
 3. Nowa obowiązkowa  procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
 4. Jak powinno wyglądać zgłoszenie zmian do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?
 5. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem  przy stosowaniu  środków  bezpieczeństwa finansowego
 6. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.
 7. Weryfikacja tożsamości a RODO
 8. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 9. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 10. Dokumentacja źródłowa niezbędna dla podmiotu.
 11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
 12. Szkolenia, kontrola i kary.
 13. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 14. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
 15. Praktyczne przykłady

 

Instrukcja dla uczestnika:

 1. Kliknij zielone pole „ZAPISZ SIĘ”, otrzymasz maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie
 2. Na 3-5 dni otrzymasz informację o potwierdzeniu realizacji szkolenia
 3. Dokonaj wpłaty (na wniosek uczestnika zostawiona wystawiona FV PRO-FORMA, która zostanie wysłana elektronicznie)
 4. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz link do pokoju webinarowego oraz dalsze instrukcje postępowania (w celu rejestracji na platformie clickmeeting co zajmuje dosłownie kilka sekund)
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia otrzymasz materiały na maila w formie pdf)
 6. W dniu szkolenia od 8:30 odbywa się logowanie uczestników- po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust.3 Rozp.MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652).

 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości należy dokonać w terminie 2 dni przed rozpoczęciem realizacji szkolenia   podając tytuł kursu na konto: Santander Bank Polska S.A.,

nr rach.: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206

 1. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora publicznego).
 2. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Królowej Jadwigi 17

tel. 18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202