Temat tygodnia
Jak praca w Centrum Kompetencyjnym wpływa na otaczający nas świat?
Polecamy
Rozwiń

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości"

Zobacz najnowszą edycję prestiżowego magazynu przeznaczonego dla osób zainteresowanych pracą w branży finansowej. Przeczytaj artykuły naszej redakcji, zapoznaj się z wypowiedziami ekspertów i dowiedz się, jaka jest przyszłość świata finansów!

W przewodniku znajdziesz ponadto profile pracodawców, którzy poszukują młodych finansistów.

Aplikacja mobilna przewodnika

Przewodnik jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco ze światem finansów! Znajdziesz w niej między innymi merytoryczne artykuły, profile pracodawców oraz aktualne oferty praktyk w branży finansowej.
 
Pobierz aplikację:

Życzymy miłej lektury!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
HILLWAY Training & Consulting
Warszawa, mazowieckie
Finanse/Bankowość, Księgowość, Umiejętności miękkie, Zarządzanie projektami, Audyt, Administracja
Dzienne
Data aktualizacji: 2017-03-22
Zgłoś się

Szczegóły szkolenia: http://www.hillway.pl/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/ 


 Program:

 Istota i znaczenie rachunkowości
 
1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:

 • dla odbiorców zewnętrznych
 • dla zarządu i kadry dyrektorskiej


Istota podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty

 • aktywa, pasywa
 • wpływy, wydatki


Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.

Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura rachunku zysków i strat
 • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
 • warianty rachunku zysków i strat


Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i zarządzania:

 • koszty w układzie rodzajowym, przedmiotowym i podmiotowym
 • koszty bezpośrednie i pośrednie
 • koszty stałe i zmienne
 • koszty(wytworzenia) produktu i koszty okresu


Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
 • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu
 • zasady wyceny składników bilansu


Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

 • istota i struktura sprawozdania
 • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania
 • metody sporządzania sprawozdania


Analiza bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podstawy krótkoterminowego i długoterminowego planowania finansowego
 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:

 • analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • pogłębiona ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy

– płynności (kapitał pracujący, zaopatrzenie na dodatkowe środki pieniężne)
– rentowność – ale czego ?
– efektywności wykorzystywania majątku
– struktury finansowania i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa
– piramidy Du’Pointa – narzędzie kompleksowej analizy finansowej

 •  stopień zadłużenia przedsiębiorstwa a dźwignia finansowa, czyli kiedy opłaci się korzystać z długu zewnętrznego


Krótkoterminowe planowanie finansowe i ocena zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z wykorzystaniem: 

 • metody procentu od sprzedaży
 • analizy struktury i analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych


Długoterminowe planowanie finansowe i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

założenia przy tworzeniu długoterminowych planów finansowych:

 •  czas
 • przepływy pieniężne
 • koszt pieniądza, czyli stopa dyskontowa

 


zmiana wartości pieniądza w czasie:
– porównywalność przepływów pieniężnych w długim czasie
– wartość bieżąca przepływów pieniężnych

kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
– okres zwrotu (PI)
– wartość bieżąca netto (NPV)
– wewnętrzna stopa (IRR)

ocena ryzyka projektu (ryzyka operacyjne i finansowe):
– analiza wrażliwości
– analiza scenariuszowa

Podsumowanie i zakończenie.Skontaktuj się z nami już dziś!

http://www.hillway.pl

 

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
e.mail: info@hillway.pl

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.


Zapraszamy do kontaktu i pozdrawiamy!

Zespół HILLWAY!