Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Sektor bankowy daje poczucie sprawczości
Jedni uważają, że praca w bankowości zapewnia stabilność zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie, drudzy cenią w niej inkluzywne środowisko i atmosferę sprzyjającą rozwojowi. Stale rośnie także znaczenie poczucia misji w firmie. Zobaczcie, jak postrzegają te kwestie pracownicy Banku BNP Paribas.

O wyborze miejsca pracy coraz rzadziej decydują wyłącznie kwestie finansowe. Jak wskazują dane z raportu „Employer Brand Research 2022” przygotowanego przez Randstad, długotrwałe bezpieczeństwo zatrudnienia i miła atmosfera w pracy są elementami pożądanymi u idealnego pracodawcy. Atrakcyjne wynagrodzenie wciąż jest istotne, ale już nie kluczowe – przynajmniej w sektorach, w których płace tradycyjnie są wyższe od przeciętnych, jak w bankowości. Chcemy pracować w dobrej atmosferze, mieć poczucie sprawczości, robić rzeczy pożyteczne społecznie i stale się rozwijać. Rośnie znaczenie misji firmy oraz kultury organizacyjnej, która określa zasady panujące wewnątrz niej. Dążenie do maksymalizacji zysku przestaje być celem atrakcyjnym dla obecnych i przyszłych pracowników. Dla nich ważne jest, w jaki sposób ten zysk jest osiągany.   

Bank BNP Paribas jest organizacją inkluzywną, czerpiącą z różnorodności. Zmieniamy się, by stworzyć miejsce jak najlepiej odpowiadające na potrzeby naszych pracowników i klientów. Podkreślamy rolę kobiet w społeczeństwie, działając na rzecz równości wynagrodzeń w ramach minimalizowania luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Pomagamy ojcom w korzystaniu z możliwości edukacyjnych, urlopowych w ramach inicjatywy „Tato, masz to jak w banku!”. Stworzyliśmy funkcję ekspercką ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, by weryfikować każdą wdrażaną inicjatywę pod kątem dostępności dla Osób z Niepełnosprawnościami. Jedną z naszych inicjatyw pracowniczych jest społeczność BNP Paribas Pride Polska wspierająca osoby LGBT+. Jako marka staramy się wspierać inicjatywy równościowe i przeciwdziałające wykluczeniu. 

– Jesteśmy organizacją świadomą bogactwa, jakie niesie różnorodność w wielu jej wymiarach, takich jak np. płeć, wiek, sprawność psychofizyczna, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacja seksualna, neuroróżnorodność. Ogromna ilość inicjatyw i projektów przyciąga wiele talentów. Skala organizacji daje ogromne możliwości i przestrzeń do rozwoju. Kluczem jest wzajemny szacunek, chęć współpracy, otwartość na różne perspektywy, punkty widzenia – dodaje Małgorzata Petru, Managerka ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem w Banku BNP Paribas. 

72% pracowników potwierdza, że Bank BNP Paribas wspiera wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, orientację i tożsamość seksualną (wyniki ankiety EVP 2021).    

Wierzymy, że czasami najlepszym wsparciem jest otrzymanie przestrzeni dla autonomicznego działania. Dlatego w banku zachęcamy do podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń dając również przestrzeń na popełnianie błędów. Udzielamy się jako wolontariusze – bank daje 16 godzin rocznie na wsparcie wybranej przez siebie inicjatywy.  

– Zacząłbym od tego, że nie jesteśmy nudnym bankiem. Ze względu na uwarunkowania historyczne i ambitne cele stawiane przez zarząd często mamy do rozplątania węzły gordyjskie, o których nie śniło się nawet starożytnym uczonym. A tak na poważnie, funkcjonujemy w warunkach bardzo dużej złożoności wewnętrznej i równie dużej – jeśli nie większej – dynamiki zmian w otoczeniu, jeśli ktoś lubi takie wyzwania, to na pewno nie będzie rozczarowany. Last but not least – ludzie. Osobiście uważam, że mamy w organizacji bardzo dużo wartościowych ludzi, z którymi współpraca umożliwia rozwój i poradzenie sobie z największymi wyzwaniami – dodaje Rafał Piotrowski, Lead Architect w Banku BNP Paribas. 

92% pracowników potwierdza, że otrzymuje wystarczającą autonomię, żeby wykonywać swoją pracę dobrze (wyniki Pulse Check #10 2022.)

Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian. Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest jednym z naszych kluczowych zobowiązań. W ramach działań środowiskowych ograniczamy finansowanie sektorów wysokoemisyjnych, wspieramy transformację energetyczną poprzez oferowanie „zielonych” produktów i usług, ograniczamy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promujemy postawy proekologiczne wśród naszych pracowników, klientów i kontrahentów. Aby efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju oraz zobowiązania zawarte w nowej, zintegrowanej strategii banku GObeyond na lata 2022-2025, powołaliśmy Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council). Możesz mieć realny wpływ na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju dołączając do grona Sustainability Officerów. 

– W Banku BNP Paribas wierzymy, że wszelkie zmiany, zaczynają się od nas samych. Dlatego prowadzimy liczne działania edukacyjne i inspiracyjne, dające pracownikom wiedzę i narzędzia do zmieniania otoczenia na lepsze. Doceniamy siłę partnerstw międzysektorowych, dlatego współpracujemy z organizacjami i instytucjami, wspierającymi nas i naszych klientów w zrównoważonym rozwoju – dodaje Agnieszka Michalik-Stankowska, Managerka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów w Banku BNP Paribas.

81% pracowników potwierdza, że Bank BNP Paribas angażuje się w działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska (wyniki ankiety EVP 2021).

Jako inwestor wspieramy obiecujące innowacje w ramach BNP Paribas Innovation Lab. Wiemy, że rozwój i aktywne odpowiadanie na wyzwania współczesności to absolutna konieczność, dlatego po kolei wprowadzamy zwinność do poszczególnych procesów w Banku.  

– Moją pasją jest wdrażanie kultury Lean w organizacji. Zależy nam na budowaniu nawyku ciągłego doskonalenia opartego na wartościach banku i zaangażowaniu pracowników. Jesteśmy zgranym zespołem, który współpracuje z wszystkimi obszarami, aktywnie przyczyniając się do transformacji organizacji – komentuje Marcelina Jukowska, Specjalistka ds. Projektowania i Optymalizacji Procesów w Banku BNP Paribas.

80% pracowników potwierdza, że w codziennej pracy mają przestrzeń na testowanie nowych rozwiązań i popełnianie błędów (wyniki Pulse Check #10 2022).  

Trudno o inną branżę, w której potrzeba innowacyjności oraz odpowiedzialności są ze sobą tak mocno splecione. 

Dane wskazują, że zatrudnienie w sektorze bankowym się zmniejsza. Jednocześnie rośnie wpływ pojedynczego pracownika, jego sprawczość i odpowiedzialność. Bankowość oferuje możliwość wpływania na to, w jakim kierunku podąża świat. To odpowiedzialność, ale jednocześnie źródło ogromnej satysfakcji, dla tych, którzy się na to zdecydują. 

– Pracuję w Banku BNP Paribas od 11 lat i niezmiennie od poczatku przychodzę do pracy z przyjemnością. Mogłam obserwować jak przez ponad dekadę bank przeszedł wiele zmian. Każda z nich przyniosła pozytywne rezultaty, co potwierdza, że zmieniamy się we właściwym kierunku. Dlaczego warto do nas dołączyć? Po pierwsze ze względu na możliwości rozwoju. Zaczynałam pracę na stanowisku doradcy, później objęłam stanowisko eksperckie, a teraz managerskie. Po drugie z uwagi na bardzo dobrą atmosferę pracy. Każdy jest częścią zespołu, współpracujemy ze sobą i go współtworzymy. Po trzecie i najważniejsze – spotykamy na swojej drodze zawodowej fantastycznych i inspirujących ludzi – komentuje Katarzyna Legut-Wturska, Managerka Bankowości Biznesowej w Banku BNP Paribas. 

Autor: Magdalena Pilarska
Employer Branding & Communication Manager Bank BNP Paribas