Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
bioMérieux SSC Europe

Make it happen. Together.

W bioMérieux zajmujemy się zagadnieniami diagnostyki klinicznej i przemysłowej. Aby zoptymalizować procesy finansowo-księgowe i administrację sprzedaży, utworzyliśmy dwa centra usług wspólnych, które finalnie rozpoczęły swoją działalność w Warszawie – bioMérieux SSC Europe i w Buenos Aires – bioMérieux Argentina.

bioMérieux SSC Europe skupia procesy dla 16 spółek w Regionie EMEA.

Dział Zobowiązań i Płatności

Dział Zobowiązań zajmuje się weryfikacją i księgowaniem faktur od dostawców za zakup towarów i usług. Dodatkowo blisko współpracuje z lokalnymi spółkami w celu uzyskania informacji lub rozwiązywania bieżących problemów. Zajmuje się również przygotowywaniem płatności za faktury, łączeniem dokumentów na kontach dostawców oraz doraźnie wsparciem innych działów w zakresie np. otwierania nowych kont bankowych.

Dział Należności i Kontroli Kredytowej

Ten dział zajmuje się rozliczaniem należności. Księgowi zarządzają procesami płatnościowymi, dokonują odpisów należności, rozliczają płatności przychodzące oraz księgują na kontach klientów. Do zadań tego działu należy również tworzenie różnego rodzaju raportów, generowanie wezwań do zapłaty, naliczanie i księgowanie odsetek karnych, aktualizowanie finansowej bazy danych klientów oraz bieżąca współpraca z lokalnymi spółkami.

Księga Główna i Raportowanie

Tutaj zdobywa się kompleksowe doświadczenie w księgowości finansowej i zarządczej zarówno według standardów IAS, jak i lokalnych wymagań obsługiwanych krajów. To różnego rodzaju analizy i kontrole ksiąg, zarządzanie środkami trwałymi i raportowanie danych finansowych.

Administracja Sprzedaży i Order Entry

Główne zadania w tym dziale to zajmowanie się biznesowymi procesami „End to end” wspierającymi sprzedaż w spółkach bioMérieux. Główny zakres obowiązków tego działu to zarządzanie zamówieniami i cennikami, utrzymywanie bazy klientów, jak i obsługa kontraktów.

Dział Projektów

Główne zadania w tym dziale to uruchamianie usług SSC dla kolejnych spółek Grupy bioMérieux. Dział projektów optymalizuje też różne procesy i wdraża narzędzia poprawiające efektywność organizacji.

Ciekawą opcją we wszystkich działach jest możliwość brania udziału w projektach, współpracy w międzynarodowym środowisku, rozwijania umiejętności językowych oraz narzędzi do raportowania oraz nauki programu SAP, na którym pracują wszystkie działy.

Proces rekrutacji:

rozmowa z pracownikiem Działu HR i Team Leaderem Zespołu, w tym informacja o jasnej ścieżce kariery, test logiczny, test kompetencyjny, test z Excela.

Dowiedz się więcej:

www.biomerieux.com

www.biomerieux.pl

LinkedIn

Działy prowadzące rekrutację:

 • Dział Zobowiązań i Płatności,
 • Dział Księgi Głównej i Raportowania,
 • Dział Należności i Kontroli Kredytowej,
 • Dział Administracji Sprzedaży,
 • Dział Order Entry.

Preferowane kierunki studiów:

finansowo-księgowy, administracyjny, stosunki międzynarodowe, filologie.

Benefity dla pracowników:

 • system kafeteryjny MyBenefit,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • prywatna opieka medyczna,
 • dofinansowanie do Karty Multisport i Karty Miejskiej,
 • nauka języków obcych w kameralnych grupach,
 • bogato wyposażony chillout room z balkonem, PlayStation, booksharing,
 • fruit days,
 • francuskie śniadania do świętowania sukcesów,
 • finansowanie oddolnych inicjatyw pracowników,
 • niepowtarzalna partnerska atmosfera.

Adres:

BIOMÉRIEUX SSC EUROPE SP. Z O.O.
ul. Gen. Zajączka 9, Warszawa
tel. 22 569 85 00