Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
13 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Bieżący a odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych w roku 2015

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

 

Celem szkolenia jest doskonalenie i aktualizacja wiedzy z zakresu ustalania wyniku finansowego i podstawy opodatkowania u podatników podatku dochodowego, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.

 

Warszawa, 13.03.2015 godz. 10.00-16.00

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Program

1. Podatek bieżący i odroczony – podstawowe definicje i zakres stosowania:

 • różnice między definicją podatku bieżącego i odroczonego,
 • jednostki zobligowane do ustalania podatku bieżącego i odroczonego,
 • uproszczenia dla jednostek „mikro” i „małych” w zakresie ustalania podatku odroczonego.

2. Pojęcie i kategorie przychodów i kosztów ich uzyskania wg ustawy o rachunkowości:

 • pojęcie przychodów i kosztów wg ustawy o rachunkowości,
 • przychody i koszty z działalności operacyjnej,
 • przychody i koszty z pozostałej działalności operacyjnej,
 • przychody i koszty finansowe.

3. Definicja i moment uzyskania przychodów podatkowych:

 • przychody należne z działalności gospodarczej,
 • przychody z działalności gospodarczej uznawane „kasowo”,
 • korekty przychodów podatkowych (premie, rabaty, skonta, zwroty towarów),
 • przychody w walutach obcych,
 • otrzymane darowizny i inne nieodpłatne świadczenia.

4. Przychody wyłączone lub zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • zaliczki, przedpłaty, zadatki,
 • dopłaty do kapitału,
 • dotacje i zwroty kosztów.

5. Definicja i moment poniesienia kosztów wg ustaw o podatku dochodowym:

 • koszty bezpośrednie i inne niż bezpośrednie,
 • wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników,
 • koszty poniesione w walutach obcych,
 • korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z niezapłaconych zobowiązań,
 • korekty kosztów uzyskania przychodów wynikające z innych tytułów.

6. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym między innymi:

 • nabycie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kary umowne i odszkodowania,
 • odsetki,
 • podatki i opłaty.

7. Różnice trwałe i przejściowe między prawem podatkowym i bilansowym:

 • przykłady różnic trwałych,
 • zdarzenia powodujące dodatnie różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym,
 • zdarzenia powodujące ujemne różnice przejściowe ujawniane w wyniku finansowym.

8. Podatek odroczony rozliczany z kapitałem własnym:

 • wycena inwestycji długoterminowych,
 • rezerwy ujawniane w kapitale własnym,
 • korekty lat ubiegłych.

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.

10. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – pojęcie i zasady tworzenia.

11. Podstawa opodatkowania i podatek dochodowy bieżący:

 • ustalanie podstawy opodatkowania,
 • odliczenia od podstawy opodatkowania,
 • podatek dochodowy bieżący.

12. Ujawnianie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego.

Zarejestruj się już dziś »

 

 

Organizator

 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl

Podobne wydarzenia

InfoMEET Kraków
Kraków 17 marca
17 marca Kraków
Ogranizator NOVIAL S.C.
Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków

Podobne wydarzenia