Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 maja
do 27 maja
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Finanse dla niefinansistów

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Każdy z menedżerów, czy to wysokiego, czy średniego szczebla ma wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Każdy z nich w swej codziennej pracy spotyka się z zestawieniami finansowymi i dyskutuje z przedstawicielami służb finansowo-księgowych. Dlatego każdy menedżer powinien znać przynajmniej podstawy finansów przedsiębiorstwa, tak aby zdawać sobie sprawę z tego jaki wpływ na wyniki finansowe firmy mają jego działania oraz żeby być równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji.

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »

Target szkolenia


Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzająca wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników mający wpływ na wyniki finansowe firmy.

Cele szkolenia

 • Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami niezbędnej na każdym stanowisku kierowniczym,
 • Zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych,
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy decyzjami i działaniami na szczeblu strategicznym i operacyjnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.

Program

1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa:

 • główne cele i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów,
 • podstawowe zasady i standardy księgowości (PSR/MSSF).

2. Sprawozdanie finansowe:

 • bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,
 • rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,
 • rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

3. Analiza sprawozdania finansowego:

 • analiza wstępna,
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finansowej, rentowności, struktury i zadłużenia, operacyjności, rynku kapitałowego),
 • analityczne punkty odniesienia.

4. Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstwa:

 • finansowanie kapitałem własnym,
 • finansowanie kapitałem obcym,
 • koszt kapitału własnego i obcego.

5. Wynik finansowy:

 • zjawisko dźwigni operacyjnej,
 • efekt dźwigni finansowej,
 • wpływ różnych elementów na wynik finansowy.

6. Podstawy matematyki finansowej:

 • rodzaje stóp procentowych,
 • rodzaje kapitalizacji odsetek,
 • wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych.

7. Metody oceny opłacalności inwestycji:

 • definicja oraz rodzaje inwestycji,
 • elementy składowe inwestycji,
 • proste metody oceny opłacalności inwestycji,
 • dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji.

8. Podsumowanie i powtórzenie.

Zarejestruj się już dziś »

Organizator


 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl