Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
11 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Kontrakty długoterminowe 2015 - wybrane zagadnienia

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak: podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych oraz analiza i objaśnienie sposobu ich zastosowania w praktyce.


 

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »


 

Target szkolenia


Szkolenie skierowane jest do:

 • głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych
 • specjalistów odpowiedzialnych za rozliczanie kontraktów długoterminowych

Program

 1. Wprowadzenie – cel, podstawowe pojęcia i specyfika rozliczania kontraktów długoterminowych w rachunkowości wg regulacji polskich i międzynarodowych:
  1. Podstawy prawne:
   1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami
   2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
   3. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska”
   4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Umowy o usługę budowlaną”
   5. Interpretacji KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości”
  2. Kontrakty długoterminowe – specyfika działalności i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników
  3. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości
  4. Ujęcie wielookresowe przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych
  5. Łączenie i dzielenie kontraktów długoterminowych
  6. Rozpoznanie niezakończonych usług na dzień bilansowy
 2. Informacje z podsystemu rachunkowości zarządczej jako podstawa do prawidłowej
  wyceny kontraktów długoterminowych
  1. Globalny budżet przychodów i globalny budżet kosztów kontraktu – cel, zakres, struktura, zasady aktualizacji
  2. Kosztorys budowlany a globalny budżet kosztów kontraktu długoterminowego
  3. Podstawowe założenia systemu informacyjnego rachunkowości zorientowanego na pomiar przychodów i kosztów kontraktów długoterminowych
 3. Ustalenie stopnia zaawansowania z kontraktów długoterminowych wg regulacji
  polskich i międzynarodowych
  1. Metody pomiaru stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych i ich ocena
  2. Metoda obmiaru wykonania prac a informacje od służb technicznych
  3. Metoda kosztowa – czy można zawsze z niej korzystać i jakie są warunki niezbędne do jej stosowania?
 4. Przychody z kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych
  1. Zakres przychodów z kontraktów długoterminowych
  2. Ujęcie premii, zaliczek, roszczeń, kar umownych oraz zmian cen
  3. Zasady wyceny przychodów z kontraktów długoterminowych
 5. Koszty kontraktów długoterminowych wg regulacji polskich i międzynarodowych
  1. Koszt wytworzenia a koszty kontraktu długoterminowego - podobieństwa i różnice
  2. Ujęcie kosztów bezpośrednich fazy przygotowawczej: koszty przygotowania oferty, koszty pomiarów i inne koszty przed-przetargowe, koszty przygotowania zaplecza technicznego itd.
  3. Koszty bezpośrednie fazy realizacji kontraktu
  4. Koszty bezpośrednie fazy posprzedażnej – ustalania i ujęcie rezerwy za zobowiązania z tytułu rękojmi oraz gwarancji, koszty rezerw na roboty poprawkowe
  5. Koszty pośrednie kontraktu oraz pozostałe koszty
  6. Koszty nie będące elementem kosztów kontraktów długoterminowych
  7. Zasady rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych wycenionych w wewnętrznych
   cenach transferowych
 6. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych
  1. Ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych
   długoterminowych kontraktów
  2. Metoda stopnia zaawansowania – kontrakty o cenach ryczałtowych (stałych)
  3. Metoda stopnia zaawansowania – kontrakty o cenach „koszty plus”
  4. Metoda zysku zerowego
  5. Ustalanie kosztów kontraktów długoterminowych
  6. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie długoterminowym
  7. Odroczony podatek dochodowy dotyczący wyceny kontraktów długoterminowych
  8. Wskazówki praktyczne dotyczące ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych
 7. Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” oraz KSR nr 8 „Działalność deweloperska”  w sprawie umów deweloperskich
  1. Umowy dotyczące budowy nieruchomości zastosowanie MSR 11 (Umowy o usługę budowlaną) czy MSR 18 (Przychody)
  2. Kiedy należy ujmować przychody z tytułu budowy nieruchomości
 8. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym kontraktów długoterminowych

Zarejestruj się już dziś »

Organizator


 

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl