Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 listopada
do 27 listopada
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: TaxFin.pl

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Prowadzący:
 
Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan
Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. Od listopada 2002 r. do lipca 2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W międzynarodowych firmach doradczych zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Pani Szafarowska jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN.
  

Marcin Chomiuk, Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając zarówno międzynarodowym koncernom, jak i firmom działającym na rynku lokalnym w zakresie bieżących kwestii podatkowych, podatkowego planowania transakcji, a także w zakresie planowania odpowiedniej strategii operacyjnej w kontekście podatkowym. Marcin jest jednym ze współautorów pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT w Państwach Członkowskich. Pomagał w opracowaniu projektu zmian do ustawy o VAT w 2006 r., będąc członkiem grupy ekspertów powołanych przez Ministra Finansów. Od 2004 r. pełni funkcję doradcy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych w zakresie podatku VAT. Marcin jest licencjonowanym doradcą podatkowym.
  

Przemysław Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte
Przemysław Skorupa zajmuje stanowisko starszego menadżera w zespole Podatków Pośrednich Deloitte. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na tym Wydziale. Przemysław jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego. 
W Deloitte zajmuje się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie VAT, projektami mającymi na celu optymalizację rozliczeń VAT przedsiębiorców, przeprowadzaniem przeglądów rozliczeń podatkowych, a także prowadzeniem szkoleń w zakresie podatków dla klientów z różnych branż. Zajmuje się doradztwem przede wszystkim dla klientów z sektora produkcyjnego, handlu i dystrybucji oraz farmaceutycznego.
  

Marek Kolibski, Partner w KNDP, Doradca Podatkowy, Radca Prawny
Marek Kolibski specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W latach 2003-2009 był związany z kancelarią Ożóg i Wspólnicy, w której pełnił funkcję menedżera działu podatków bezpośrednich oraz kierownika Zespołu ds. Energetyki. Od kwietnia 2009 r. wspólnik w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Szczególnym obszarem jego działań jest optymalizacja przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Prowadzi obecnie kilkadziesiąt postępowań dotyczących SKA. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa podatkowego. Komentuje istotne problemy praktyki prawa podatkowego m.in. na łamach Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. Jest ekspertem podatkowym stacji telewizyjnych TVN CNBC oraz TV Biznes. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla działów podatkowych spółek z większości branż w Polsce.
  

Konrad Turzyński, Doradca podatkowy, prawnik w KNDP
Konrad jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Wkrótce potem uzyskał tytuł doradcy podatkowego. W ramach współpracy z kancelarią KNDP zajmuje się wdrażaniem projektów optymalizacyjnych, w tym obsługą korporacyjną oraz podatkową tych działań. W obszarze jego głównych zainteresować leżą zagadnienia podatków dochodowych oraz ogólnego prawa podatkowego, w tym dotyczące instytucji interpretacji indywidualnych. Doświadczenie zdobywał podczas długiej praktyki w kancelarii notarialnej jak i w kancelariach prawnych m.in. Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k. Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej (Monitor Podatkowy, Prawo i Podatki). Komentuje także bieżące zagadnienia w prasie codziennej (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) oraz telewizji m.in. TVN CNBC. 
 
Program:
 
Dzień 1:
  
9:30 - 10:00 Rejestracja i przywitanie 
  
10:00 - 10:45
I. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy z tytułu zaległości podatkowych sprzedawcy związanych z dostawą tzw. towarów wrażliwych:
- zakres towarów objętych odpowiedzialnością podatkową nabywcy,
- warunki konieczne do poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności podatkowej,
- przesłanki związane z uchyleniem odpowiedzialności podatkowej nabywcy,
- postępowanie podatkowe w przedmiocie odpowiedzialności nabywcy jako osoby trzeciej.

  
10:45 - 11:30
II. Dostawa i nabycie towarów objętych mechanizmem samonaliczenia od 1 października 2013 r.:
‐ poszerzenie towarów objętych mechanizmem samonaliczenia VAT,
‐ przesłanki warunkujące samonaliczenie VAT przez nabywcę,
‐ fakturowanie w przypadku dostaw objętych samonaliczeniem VAT,
‐ obowiązki podatkowe na gruncie VAT dla sprzedawcy i nabywcy związane z transakcjami objętymi mechanizmem samonaliczenia.

  
11:30 - 11:45 Przerwa na kawę
  
11:45 - 12:15
III. Dokumentowanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT po 1 stycznia 2014 r.:
- pojęcie faktury VAT w znowelizowanych przepisach,
- brak konieczności wystawiania faktur,
- dokumenty traktowane jak faktura VAT,
- zmiana terminów wystawiania faktur,
- termin wystawienia faktury na żądanie klienta,
- wystawianie faktur z tytułu dostawy towarów, wykonania usług oraz otrzymanych zaliczek,
- wystawianie faktur z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu,
- wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży.

  
12:15 - 12:45
IV. Korygowanie obrotu po 1 stycznia 2014 r.:
- treść faktury korygującej obniżającej obrót,
- zbiorcze faktury korygujące,
- przesłanki niezbędne do obniżenia podatku należnego w przypadku faktur korygujących,
- rozliczenie faktury korygującej podwyższającej obrót,
- wystawianie faktur korygujących dokumentujących skonto.

12:45 - 13:15
V. Refakturowanie usług po nowelizacji przepisów:
- wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług,
- termin wystawienia tzw. refaktury,
- refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,
- refakturowanie usług ubezpieczeniowych przez leasingodawcę,
- praktyczne aspekty refakturowania usług gastronomicznych oraz noclegowych.

13:15 - 14:00 Lunch
  
14:00 - 14:45
VI. Zasady ogólne związane ze zmianą przepisów w przedmiocie obowiązku podatkowego na gruncie VAT:
- podstawowa zasada stosowania znowelizowanych przepisów w zakresie obowiązku podatkowego,
- termin wystawienia faktury a zasady powstania obowiązku podatkowego,
- usługi ciągłe a stosowanie znowelizowanych reguł,
- rozliczenie dostawy mediów jako wyjątek od zasady ogólnej.

14:45 – 15:30
VII. Rewolucyjne zmiany w przedmiocie obowiązku podatkowego:
- obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,
- data wystawienia faktury a obowiązek podatkowy,
- rozliczenie usług budowlanych,
- opodatkowanie dostawy gazet, książek oraz czasopism,
- obowiązek podatkowy z tytułu usług drukowania gazet, książek oraz czasopism.
- usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
- obowiązek podatkowy z tytułu zbycia prawa oraz licencji,
- opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
- obowiązek podatkowy z tytułu usług finansowych oraz ubezpieczeniowych,
- opodatkowanie najmu, dzierżawy oraz leasingu,
- obowiązek podatkowy w przypadku dotacji oraz subwencji,
- rozliczenie usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych.

15:30 – 16:00
VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje

16:00
Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Dzień 2: CIT

9:30 - 10:00Rejestracja i przywitanie
  
10:00 – 10:25
I. Przeliczanie kursu waluty obcej na gruncie VAT po nowelizacji:
- podstawowa reguła stosowania kursu waluty obcej na gruncie VAT,
- stosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury jako wyjątek,
- kurs waluty obcej w transakcjach zagranicznych,
- ujednolicenie rozliczania VAT i CIT w zakresie stosowania kursu waluty obcej (możliwe rozbieżności).

10:25 – 11:30
II. Rozliczenie na gruncie VAT transakcji zagranicznych po nowelizacji przepisów:
- pojęcie podatnika z tytułu transakcji zagranicznych,
- obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
- opodatkowanie eksportu towarów,
- rozliczenie importu towarów,
- opodatkowanie przemieszczeń wewnątrzzakładowych,
- rozliczenie transakcji łańcuchowych.

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
  
11:45 – 12:45
III. Odliczenie VAT według znowelizowanych reguł:
- faktura VAT jako podstawa odliczenia VAT,
- odliczenie VAT w przypadku WNT oraz importu usług,
- błędy w fakturze a możliwość odliczenia VAT po nowelizacji,
- ograniczenia w odliczaniu VAT po nowelizacji,
- odliczenie VAT od nabycia oraz leasingu samochodów,
- odliczenie VAT od paliwa do samochodów,
- moment powstania prawa do odliczenia VAT,
- moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku podatkowego.

12:45 – 13:00
IV. Zakres nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. oraz planowane zmiany w 2014 r. w zakresie CIT:
- podstawa prawna nowelizacji przepisów,
- przepisy przejściowe,
- rok podatkowy inny niż kalendarzowy a stosowanie znowelizowanych przepisów,
- zmiany w CIT w 2013 r. oraz 2014 r.

13:00 – 13:30
V. Zmiana przepisów w 2013 r. dotycząca obowiązku korekty kosztu uzyskania przychodów:
‐ kategoria kosztów podlegających korekcie,
‐ wydatki nierozliczone w kosztach uzyskania przychodów,
‐ brak zapłaty jako obowiązek korekty,
‐ korekta w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
‐ praktyczne przypadki związane z korektą kosztów,
‐ optymalizacja przepisów dotyczących korekty kosztów
  
13:30 – 14:00 Lunch
  
14:15 – 14:45
VI. Planowane w 2014 r. zmiany w CIT:
- spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT,
- zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe),
- zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów i zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji,
- inne zmiany planowane od 2014 r.

14:45 – 15:15
VII. Opodatkowanie CIT(PIT) działań o charakterze promocyjno – marketingowym w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych:
- pojęcie „reklamy” oraz „reprezentacji”,
- wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzyskania przychodów,
- usługi gastronomiczne oraz cateringowe a koszt podatkowy,
- rozliczenie rabatów – moment zmniejszenia przychodów,
- inne działania marketingowe a koszty uzyskania przychodów.

15:15 – 15:45
VIII. Koszty eksploatacji samochodów osobowych w 2014 r.:
- definicja samochodu osobowego,
- samochody stanowiące własność podatnika,
- samochody niestanowiące składników majątku podatnika,
- zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
- samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

15:45 – 16:00 VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI - dyskusja, indywidualne konsultacje
  
16:00 Zakończenie – wręczenie certyfikatów
 
Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: 
1. w całej Konferencji:
cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 1161 zł + 23% VAT*
cena regularna: 1290 zł + 23% VAT

2. w pierwszym dniu:
cena dla zarejestrowanych Użytkowników portalu: 621 zł + 23% VAT*
cena regularna: 690 zł + 23% VAT
dla klientów spółek biorących udział w szkoleniu: 20 % rabatu ˟

* Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.