Temat tygodnia
Sprawdźcie, ile wynoszą zarobki w 2019 r. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
17 marca
do 18 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Opracowanie strategii firmy z wykorzystaniem ZKW

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Każda firma powinna mieć wdrożoną długoterminową strategię działania, która jest kluczowym warunkiem optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa i długoterminowego wzrostu jego wartości.

Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy strategicznej oraz aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC), będącej przydatnym instrumentem budowy, wdrożenia i monitorowania realizacji strategii.

Zapoznaj się z listą szkoleń otwartych organizatora »


 

Grupa docelowa


Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej wyższego szczebla, właścicieli spółek i członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej średniego szczebla i pracowników uczestniczących w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracowników działów strategii.

 

Cele szkolenia

 • poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia strategii w organizacji,
 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej,
 • zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników.

Program
 

 1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego:
  1. definicja sukcesu firmy,
  2. cele przedsiębiorstwa,
  3. etapy budowy strategii.
 2. Analiza strategiczna jako baza diagnostyczna do budowy strategii i wyznaczanie celów:
  1. analiza otoczenia ogólnego – wybór praktycznych narzędzi,
  2. analiza otoczenia branżowego – wybór praktycznych narzędzi,
  3. analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa – wybór praktycznych narzędzi,
  4. określenie pozycji strategicznej firmy jako podstawa wyborów strategicznych.
 3. Wybory strategiczne:
  1. wybór opcji strategicznych,
  2. zdefiniowanie wizji, misji i wartości firmy,
  3. wybór rynków i produktów strategicznych.
 4. Zrównoważona Karta Wyników:
  1. istota ZKW,
  2. wyznaczanie celów strategicznych w czterech płaszczyznach ZKW,
  3. konstruowanie mapy celów strategicznych i definiowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi,
  4. dobór miar realizacji wyznaczonych celów strategicznych,
  5. budowa karty wyników firmy,
  6. operacjonalizacja celów strategicznych firmy – budowa kart wyników pionów i działów,
  7. przełożenie strategii na działania – projekty strategiczne.
 5. Komunikacja strategii i motywacja – powiązanie ZKW z systemem wynagrodzeń.
 6. Monitoring wdrożenia – ZKW jako narzędzie controllingu strategicznego i operacyjnego.
 7. Podsumowanie i powtórzenie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Zarejestruj się już dziś »Organizator

PKF Consult

Tel. 22 560-76-71

szkolenia@pkfpolska.pl