Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
16 kwietnia
do 18 kwietnia
2014
Miasto: Warszawa
Organizator: Akademia Biznesu MDDP

Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku (kwiecień 2014)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje
Prowadzący konferencję:

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej. 

Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej. 

Program konferencji:

Dzień I: Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku 

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:15 – Sędzia NSA

1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

11:15 - 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 12:45 – Aneta Pożarowska

2. Obowiązek podatkowy po nowelizacji przepisów:
a) przepisy przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) określenie momentu dostawy towarów oraz wykonania usługi kluczem do prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy powstający z chwilą otrzymania zapłaty,
d) powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku zaliczek – definicja zaliczki oraz zaliczki niepowodujące powstania obowiązku podatkowego,
e) definicja usług oraz dostaw ciągłych a moment ich opodatkowania VAT,
f) obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych,
g) szczególne reguły opodatkowania dostawy książek, gazet oraz czasopism drukowanych,
h) rozliczenie VAT w przypadku dostawy tzw. mediów,
i) opodatkowanie najmu, dzierżawy oraz leasingu,
j) rozliczenie usług transportowych oraz spedycyjnych po nowelizacji,
k) opodatkowanie dostaw oraz nabyć wewnątrzwspólnotowych,
l) obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów,
m) opodatkowanie importu usług.
 
12:45 – 13:30 przerwa lunchowa

13:30 – 15:30 – Aneta Pożarowska

3. Nowe zasady wystawiania faktur VAT:
a) pojęcie faktury VAT,
b) zakres przypadków, w których konieczne jest wystawienie faktury,
c) brak obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu usług ubezpieczeniowych oraz finansowych,
d) dokumenty uznawane za faktury,
e) rola faktury proforma,
f) refakturowanie po nowelizacji przepisów,
g) zmiana podstawowego terminu wystawiania faktur,
h) termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
i) termin wystawienia faktury z tytułu dostawy gazet, książek oraz czasopism,
j) fakturowanie tzw. mediów,
k) termin wystawienia faktury w przypadku najmu, dzierżawy oraz leasingu,
l) wystawianie faktur z tytułu rozliczenia opakowań zwrotnych,
m) możliwość wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji,
n) określenie momentu sprzedaży w przypadku faktur wystawianych przed dokonaniem sprzedaży,
o) konsekwencje wystawienia faktury przed sprzedażą,
p) wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego,
q) wystawianie i rozliczanie faktur korygujących po nowelizacji.

4. Znowelizowane zasady odliczania podatku naliczonego:
a) transakcje na przełomie 2013/2014 r. a stosowanie odpowiednich reguł odliczania VAT,
b) odliczenie VAT w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,
c) odliczenie VAT w przypadku faktur otrzymanych po dokonaniu transakcji opodatkowanej VAT,
d) możliwość przesunięcia prawa do odliczenia VAT do jednego z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych,
e) odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji VAT,
f) prawo do odliczenia VAT w przypadku niektórych czynności zafakturowanych przed ich dokonaniem,
g) odliczanie VAT w przypadku mediów,
h) termin odliczenia VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy oraz leasingu,
i) odliczenie VAT z tytułu nabycia praw oraz licencji,
j) uregulowanie zaliczki a możliwość odliczenia VAT,
k) zasady odliczania VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
l) odliczanie VAT w przypadku importu usług,
m) odliczanie VAT z tytułu czynności objętych tzw. samonaliczeniem,
n) otrzymanie duplikatu faktury a prawo do odliczenia VAT,
o) zmiana przepisów w zakresie ustalania proporcji sprzedaży.

15:30 - 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 17:00 – Marta Szfarowska

5. Odliczanie VAT od samochodów, paliwa oraz kosztów eksploatacji środków transportu:

a) odliczanie VAT do 1 stycznia 2014 r. ,
b) odliczanie VAT od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2014 r.,
c) możliwość odliczenia VAT w przypadku samochodów z tzw. kratką,
d) nowelizacja reguł odliczania VAT z tytułu nabycia oraz eksploatacji pojazdów samochodowych od 1 marca 2014 r.,
e) odliczenie VAT od samochodów specjalnych,
f) odliczenie VAT w wysokości 50% w przypadku pojazdów samochodowych,
g) przeznaczenie samochodu na cele działalności gospodarczej a możliwość odliczenia VAT w 100%,
h) ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek konieczny odliczenia VAT,
i) pojazdy samochodowe, które ze względu na swoją konstrukcję umożliwiają odliczenie VAT w pełnym zakresie,
j) przepisy przejściowe dotyczące odliczenia VAT od paliwa,
k) przepisy przejściowe w przedmiocie leasingu, najmu oraz dzierżawy.

Dzień II: Podatek dochodowy od osób prawnych 

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:45 – Piotr Liss

1. Korekta kosztów uzyskania przychodów – zmiana od 1 stycznia 2013 r., skutki w trakcie i na koniec roku podatkowego, najnowsze interpretacje oraz podejście organów podatkowych.

2. Amortyzacja środków trwałych według nowych zasad – zapłata jako element konieczny uznania odpisu za koszt uzyskania przychodów (w tym leasing finansowy).

3. Omówienie praktycznych przypadków związanych z korektą kosztów.

4. Zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego od 2013 r.

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – Piotr Liss

5. Omówienie aktualnych kontrowersji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych:
a) przychody z nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez  podatników a także wydawanych pracownikom,
b) koszty reprezentacji i reklamy:
- upominki dla kontrahentów,
- wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
- poczęstunki dla kontrahentów,
- organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
- kartki świąteczne,
- organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
- reklama a marketing - skutki podatkowe,
- wydatki na spotkania z kontrahentami a koszty uzyskania przychodów,
- inne działania marketingowe a koszty uzyskania przychodów.
c) koszty związane z finansowaniem osób prawnych:
- niedostateczna (cienka) kapitalizacja,
- koszty związane z podwyższeniem kapitału spółek.

13:30 – 14:15 lunch

14:15 – 16:00 – Radosław Kowalski

6. Omówienie aktualnych kontrowersji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz praktyki organów podatkowych cd:
a) wydatki związane z używaniem samochodów osobowych wobec zmiany definicji w trakcie 2014 r. – zasady kwalifikowania pojazdów i rozliczania kosztów uzyskania. 
b) samochody pracowników wykorzystywane na potrzeby pracodawcy a koszty podatkowe
c) samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby pracowników – skutki podatkowe  w kosztach pracodawcy 
d) rabaty, zwroty towarów itp. w podatku dochodowym od osób prawnych: skutki po stronie otrzymującego i przyznającego najnowsza NIEBEZPIECZNA wykładnia i jej wpływ na bieżące rozliczania oraz minione lata podatkowe    

Dzień III specjalny:
 
9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 13:00 – Dawid Milczarek 

11:15 – 11:30 przerwa kawowa

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:
a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,
b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,
d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,
e) reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. – porównanie,
g) nowe terminy wystawiania faktur,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,
k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
l) nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:
- moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),
- termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
- zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.
m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:
- data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,
- termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,
- otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.
n) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:
- fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.
o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:
- dostawa drukowanych książek i czasopism,
- czynności wykonywane na zlecenie sądów,
- usługi finansowe,
- przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
- dotacje, subwencje.
p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
- czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,
- czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
- czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.
q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
- prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.
r) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
- import i eksport towarów,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
- import i eksport usług.

13:00 – 13:45 lunch

13:45 – 15:45 – Dawid Milczarek 

2. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
e) odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
f) odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
g) odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
j) nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
k) prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
l) prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
n) prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,
o) prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
p) prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
q) prawo do odliczenia w przypadku importu usług.

3.Korekty podatku w 2014 r.:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,
c) korekty in plus i korekty in minus,
d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,
e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
f) zasady korygowania faktur w 2014 r.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi: 
- jednej osoby 2190 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III: 
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 
Dzień I: 10:00-17:00
Dzień II: 10:00-16:00
Dzień III: 10:00-15:45

Miejsce zajęć: Hotel Marriott *****, Al. Jerozolimskie 65-79, Warszawa

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl;                      
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl