Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
5 marca
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: V Financial Conferences

Rozporządzenie MAR w praktyce spółek publicznych

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Państwa do udziału w warsztatach "Rozporządzenie MAR w praktyce spółek publicznych", które odbędą się w dniu 5 marca 2015 roku w Mercure Grand Hotel w Warszawie.

Dnia 12 czerwca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznie opublikowane zostały:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. MAR;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku, tzw. MAD.

Nadchodzący okres przed wejściem w życie przyjętej regulacji MAR powinien zostać spożytkowany na przygotowanie zespołów w spółkach i wewnętrznych procedur pozwalających na sprostanie nowym wymogom raportowania. Nowe regulacje zaczną obowiązywać polskich emitentów od połowy 2016 roku. Czasu wydaje się być sporo, ale biorąc pod uwagę konieczność przebudowy całej architektury i mentalności raportowania trzeba się pilnie zabierać do pracy, aby odpowiednio przygotować spółkę do nowej rzeczywistości.

Więcej informacji:

Karolina Gleba
kom. 784 505 550
e-mail: kgleba@vfconferences.pl

Broszura wydarzenia dostępna pod adresem:

vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/172_broszura.pdf