Temat tygodnia
Sprawdźcie, ile wynoszą zarobki w 2019 r. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
16 listopada
do 5 kwietnia
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Doradztwa Finansowego - poziom I

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Uzyskasz wiedzę na temat kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe
 • Będziesz potrafił:
  • zdiagnozować kluczowe potrzeby klienta w głównych obszarach planowania finansowego i jego profil ryzyka
  • dopasować podstawowy pakiet produktów finansowych do potrzeb klienta, uwzględniając uwarunkowania prawne i finansowe
 • Nabędziesz podstawowe umiejętności budowy długoterminowej relacji z klientem
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat I stopnia z zakresu doradztwa finansowego, sygnowany przez WIB, oparty na standardach i wymogach kwalifikacyjnych wyznaczanych przez Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego, EFPA. Certyfikat jest pierwszym krokiem na drodze uzyskania certyfikatu na poziomie Europejskiego Doradcy Finansowego, EFA (European Financial Advisor).

Komu polecamy szkolenie?

Menedżerom i opiekunom klienta indywidualnego, zajmującym się doradztwem finansowym i sprzedażą pakietu produktów w bankach, firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów. Program kończy się egzaminem.

Kto prowadzi szkolenie?

Eksperci z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planowania inwestycyjnego.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Wprowadzenie do planowania finansowego klienta indywidualnego (16 h)
  • Korzyści i trudności planowania finansowego
  • Proces planowania finansowego
  • Nawiązanie relacji z klientem: typy klienta
  • Gromadzenie informacji o kliencie
  • Określenie profilu klienta i jego statusu finansowego
  • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie rozwiązania finansowego zgodnie z „cyklem życia" klienta
  • Etyka zawodu
 • Uwarunkowania prawne doradztwa finansowego (8h)
  • Podstawy prawne: zakres uregulowań
  • Kluczowe elementy umów na rynku usług finansowych
  • Reguły prawne dla produktów finansowych
 • Podstawy matematyki finansowej (12h)
  • Procent prosty i składany; stopa dyskontowa
  • Wartość przyszła pojedynczego przepływu
  • Wartość przyszła strumienia przepływów
  • Wartość bieżąca pojedynczego przepływu
  • Wartość bieżąca strumienia przepływów
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Zysk i stopy zwrotu
 • Rynek finansowy i otoczenie gospodarcze (8h)
  • Cykle makroekonomiczne
  • Wskaźniki i prognozowanie
  • Struktura rynku finansowego i wzajemne zależności pomiędzy jego elementami
  • Makroekonomiczne czynniki kształtujące ceny instrumentów finansowych - typy gospodarek
 • Wybrane produkty bankowe i finansowe (4h)
  • Regularne oszczędzanie
  • Karty bankowe
  • Kredyty samochodowe
  • Leasing
 • Nieruchomości: finansowanie i inwestowanie (8h)
  • Typ nieruchomości
  • Formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
  • Własność nieruchomości
  • Zakup nieruchomości
  • Kredyty bankowe przeznaczone na zakup nieruchomości
  • Amortyzacja/ spłata kredytu
  • Podstawowe czynniki ryzyka związane z kredytowaniem nieruchomości
  • Zabezpieczenia kredytów
  • Ograniczenia w finansowaniu nieruchomości
  • Uwarunkowania prawne zakupu i finansowania nieruchomości
  • Organizacja rynku nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości: zakup, budowa, wynajem
  • Przykłady praktyczne (przykłady o charakterze warsztatowym)
 • Podstawowe produkty ubezpieczeniowe (8 h)
  • Istota ubezpieczenia - ryzyko i jego ograniczanie, eliminowanie za pomocą rozwiązań ubezpieczeniowych
  • Aspekty prawne ubezpieczeń
  • Ubezpieczenie majątkowe, w tym odpowiedzialności cywilnej i utraty zasobów bieżących
  • Ubezpieczenia na życie
 • Planowanie emerytalne (4h)
  • Rodzaje systemów emerytalnych
  • Plany emerytalne i fundusze
  • Analiza dochodów i potrzeb na emeryturze
  • Elementy składowe planu emerytalnego
 • Planowanie inwestycyjne (16h)
  • Planowanie inwestycyjne
  • Typy inwestorów. Profil ryzyka stan obecny - perspektywy
  • Instrumenty inwestycyjne i ich ryzyko. Obligacje, akcje, fundusze
  • Triada planu inwestycyjnego. Ryzyko-stopa zwrotu-horyzont czasowy inwestycji
  • Wstęp do strategii inwestycyjnych
  • Cele inwestowania. Wstęp do finansów behawioralnych
 • Warsztat: propozycja finansowa dla klienta (12h)


Jak długo trwa?

96 godz. dydaktycznych