Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
16 listopada
do 5 kwietnia
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Studium Doradztwa Finansowego - poziom I

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Uzyskasz wiedzę na temat kompleksowego pakietu usług i produktów finansowych oferowanych klientowi indywidualnemu przez banki i instytucje finansowe
 • Będziesz potrafił:
  • zdiagnozować kluczowe potrzeby klienta w głównych obszarach planowania finansowego i jego profil ryzyka
  • dopasować podstawowy pakiet produktów finansowych do potrzeb klienta, uwzględniając uwarunkowania prawne i finansowe
 • Nabędziesz podstawowe umiejętności budowy długoterminowej relacji z klientem
 • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat I stopnia z zakresu doradztwa finansowego, sygnowany przez WIB, oparty na standardach i wymogach kwalifikacyjnych wyznaczanych przez Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego, EFPA. Certyfikat jest pierwszym krokiem na drodze uzyskania certyfikatu na poziomie Europejskiego Doradcy Finansowego, EFA (European Financial Advisor).

Komu polecamy szkolenie?

Menedżerom i opiekunom klienta indywidualnego, zajmującym się doradztwem finansowym i sprzedażą pakietu produktów w bankach, firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego

Jak przebiegają zajęcia?

Studium jest realizowane w formie wykładów i warsztatów. Program kończy się egzaminem.

Kto prowadzi szkolenie?

Eksperci z obszaru doradztwa finansowego, bankowości, ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planowania inwestycyjnego.

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Wprowadzenie do planowania finansowego klienta indywidualnego (16 h)
  • Korzyści i trudności planowania finansowego
  • Proces planowania finansowego
  • Nawiązanie relacji z klientem: typy klienta
  • Gromadzenie informacji o kliencie
  • Określenie profilu klienta i jego statusu finansowego
  • Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie rozwiązania finansowego zgodnie z „cyklem życia" klienta
  • Etyka zawodu
 • Uwarunkowania prawne doradztwa finansowego (8h)
  • Podstawy prawne: zakres uregulowań
  • Kluczowe elementy umów na rynku usług finansowych
  • Reguły prawne dla produktów finansowych
 • Podstawy matematyki finansowej (12h)
  • Procent prosty i składany; stopa dyskontowa
  • Wartość przyszła pojedynczego przepływu
  • Wartość przyszła strumienia przepływów
  • Wartość bieżąca pojedynczego przepływu
  • Wartość bieżąca strumienia przepływów
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Zysk i stopy zwrotu
 • Rynek finansowy i otoczenie gospodarcze (8h)
  • Cykle makroekonomiczne
  • Wskaźniki i prognozowanie
  • Struktura rynku finansowego i wzajemne zależności pomiędzy jego elementami
  • Makroekonomiczne czynniki kształtujące ceny instrumentów finansowych - typy gospodarek
 • Wybrane produkty bankowe i finansowe (4h)
  • Regularne oszczędzanie
  • Karty bankowe
  • Kredyty samochodowe
  • Leasing
 • Nieruchomości: finansowanie i inwestowanie (8h)
  • Typ nieruchomości
  • Formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
  • Własność nieruchomości
  • Zakup nieruchomości
  • Kredyty bankowe przeznaczone na zakup nieruchomości
  • Amortyzacja/ spłata kredytu
  • Podstawowe czynniki ryzyka związane z kredytowaniem nieruchomości
  • Zabezpieczenia kredytów
  • Ograniczenia w finansowaniu nieruchomości
  • Uwarunkowania prawne zakupu i finansowania nieruchomości
  • Organizacja rynku nieruchomości
  • Inwestycje w nieruchomości: zakup, budowa, wynajem
  • Przykłady praktyczne (przykłady o charakterze warsztatowym)
 • Podstawowe produkty ubezpieczeniowe (8 h)
  • Istota ubezpieczenia - ryzyko i jego ograniczanie, eliminowanie za pomocą rozwiązań ubezpieczeniowych
  • Aspekty prawne ubezpieczeń
  • Ubezpieczenie majątkowe, w tym odpowiedzialności cywilnej i utraty zasobów bieżących
  • Ubezpieczenia na życie
 • Planowanie emerytalne (4h)
  • Rodzaje systemów emerytalnych
  • Plany emerytalne i fundusze
  • Analiza dochodów i potrzeb na emeryturze
  • Elementy składowe planu emerytalnego
 • Planowanie inwestycyjne (16h)
  • Planowanie inwestycyjne
  • Typy inwestorów. Profil ryzyka stan obecny - perspektywy
  • Instrumenty inwestycyjne i ich ryzyko. Obligacje, akcje, fundusze
  • Triada planu inwestycyjnego. Ryzyko-stopa zwrotu-horyzont czasowy inwestycji
  • Wstęp do strategii inwestycyjnych
  • Cele inwestowania. Wstęp do finansów behawioralnych
 • Warsztat: propozycja finansowa dla klienta (12h)


Jak długo trwa?

96 godz. dydaktycznych

Podobne wydarzenia

XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć – aspekty prawne i finansowe
Poznań 21 marca
21 marca Poznań
Ogranizator Polish Entrepreneurship & Leadership Society - PELS, Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych "Societas"
Kategoria
Rynki kapitałowe
Absolvent Talent Days Katowice
Katowice 22 marca
22 marca Katowice
Ogranizator Absolvent.pl

Podobne wydarzenia

XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
Transakcje kapitałowe fuzji i przejęć – aspekty prawne i finansowe
Poznań 21 marca
21 marca Poznań
Ogranizator Polish Entrepreneurship & Leadership Society - PELS, Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych "Societas"
Kategoria
Rynki kapitałowe