Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
23 maja
do 24 maja
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu (maj 2016)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Vademecum rynku kapitałowego jest przeznaczone dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Vademecum ma charakter gry symulacyjnej.

Co można osiągnąć poprzez udział w szkoleniu:

 • zdobyć duży zasób wiedzy bazowej na temat rynku kapitałowego w Polsce i jego poszczególnych segmentów;
 • poznać instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, instrumenty pochodne) oraz podstawowe dane makroekonomiczne i ocenić wpływ zmieniających się danych makro na cenę instrumentów finansowych;
 • poznać metody podawania cen na rynku, rodzaje akcji i obligacji dostępne na GPW i na rynku międzybankowym, poznać najważniejsze platformy obrotu (GPW, NewConnect i Catalyst) i wiedzieć, jak "grać" na nich (alokować środki pieniężne);
 • rozumieć ryzyko obligacji, w tym jak zmienia się rentowność obligacji w miarę zmieniających się stóp procentowych;
 • znać obowiązki informacyjne emitentów i uczestników rynku - w tym wskazać miejsca, gdzie szuka się informacji o spółkach, na bazie których podejmowane są decyzje inwestycyjne;
 • poznać proces oferty publicznej IPO i rolę doradcy prawnego w tym procesie;
 • dokonać prostego wyliczenia ceny emisyjnej akcji w procesie IPO oraz rozpoznać mechanizm spekulacji giełdowej kontraktem terminowym na WIG20;
 • mieć wiedzę na temat rynku funduszy inwestycyjnych, bieżących trendów na tym rynku i aktualną ofertę rynkową;
 • wiedzieć, jak zbudować portfel złożony z dostępnych funduszy w zmieniających się warunkach makro;
 • poznać podstawy budowania strategii inwestycyjnych, zdefiniujesz pojęcia tj.: timing, dywersyfikacja, benchmark;
 • rozumieć podstawowe pojęcia z analizy technicznej, tj. fale, świeczki, kanały oraz "czytać" wykres świecowy w celu zaczerpnięcia z niego informacji, tak jak dokonuje się tego w instytucji finansowej;
 • lepiej rozumieć specyfikę działalności swoich klientów oraz będziesz potrafić ją analizować.

Wydarzenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników instytucji finansowych, którzy chcieliby uzyskać niezbędną dla siebie, podstawową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego;
 • pracowników segmentu back office, w szczególności prawnikom, audytorom, IT, analitykom, testerom;
 • pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego prezentacją multimedialną wraz z licznymi ćwiczeniami, praktycznymi przykładami oraz studiami przypadku z rynku kapitałowego. Gra inwestycyjna.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Makroekonomia. Podstawowe dane makroekonomiczne. Wskaźniki wyprzedzenia
 • Rynek kapitałowy - charakterystyka
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek publiczny i niepubliczny
 • Podmioty rynku publicznego - KNF, KDPW
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek pierwotny i wtórny
 • Instrumenty udziałowe: akcje
 • GPW w Warszawie SA - rodzaje zleceń na GPW (zlecenia typu stop), systemy notowań. Jak inwestować?                       Wskaźniki giełdowe - jak je czytać
 • IPO - proces upublicznienia - krok po kroku
 • Rynek pierwotny - oferta publiczna
 • Rola doradcy prawnego w procesie IPO
 • Strategia inwestycyjna: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Podstawowe wskaźniki i pojęcia
 • Instrumenty pochodne – gra na FW20 i aktywa alternatywne
 • Instrumenty wierzycielskie (dłużne) na przykładzie obligacji i bonów skarbowych
 • Obligacje - analiza rynku obligacji pod kątem zastosowania
 • Fundusze inwestycyjne

Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl.

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Dni Kariery w Krakowie (wiosna 2019)
Kraków 26 marca
26 marca Kraków
Ogranizator AIESEC Polska
Kategoria
Human Resources
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Konferencja PM - skuteczne zarządzanie biznesem 2019
Sopot 26 marca
26 marca Sopot
Ogranizator Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego
Kategoria
BPO/SSC
Targi Pracy Wrocław Career Expo 2019
Wrocław 27 marca
27 marca Wrocław
Ogranizator Career EXPO
Kategoria
Human Resources

Podobne wydarzenia