Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Wydarzenie archiwalne
23 maja
do 24 maja
2016
Miasto: Warszawa
Organizator: Warszawski Instytut Bankowości

Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu (maj 2016)

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Vademecum rynku kapitałowego jest przeznaczone dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Vademecum ma charakter gry symulacyjnej.

Co można osiągnąć poprzez udział w szkoleniu:

 • zdobyć duży zasób wiedzy bazowej na temat rynku kapitałowego w Polsce i jego poszczególnych segmentów;
 • poznać instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, instrumenty pochodne) oraz podstawowe dane makroekonomiczne i ocenić wpływ zmieniających się danych makro na cenę instrumentów finansowych;
 • poznać metody podawania cen na rynku, rodzaje akcji i obligacji dostępne na GPW i na rynku międzybankowym, poznać najważniejsze platformy obrotu (GPW, NewConnect i Catalyst) i wiedzieć, jak "grać" na nich (alokować środki pieniężne);
 • rozumieć ryzyko obligacji, w tym jak zmienia się rentowność obligacji w miarę zmieniających się stóp procentowych;
 • znać obowiązki informacyjne emitentów i uczestników rynku - w tym wskazać miejsca, gdzie szuka się informacji o spółkach, na bazie których podejmowane są decyzje inwestycyjne;
 • poznać proces oferty publicznej IPO i rolę doradcy prawnego w tym procesie;
 • dokonać prostego wyliczenia ceny emisyjnej akcji w procesie IPO oraz rozpoznać mechanizm spekulacji giełdowej kontraktem terminowym na WIG20;
 • mieć wiedzę na temat rynku funduszy inwestycyjnych, bieżących trendów na tym rynku i aktualną ofertę rynkową;
 • wiedzieć, jak zbudować portfel złożony z dostępnych funduszy w zmieniających się warunkach makro;
 • poznać podstawy budowania strategii inwestycyjnych, zdefiniujesz pojęcia tj.: timing, dywersyfikacja, benchmark;
 • rozumieć podstawowe pojęcia z analizy technicznej, tj. fale, świeczki, kanały oraz "czytać" wykres świecowy w celu zaczerpnięcia z niego informacji, tak jak dokonuje się tego w instytucji finansowej;
 • lepiej rozumieć specyfikę działalności swoich klientów oraz będziesz potrafić ją analizować.

Wydarzenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników instytucji finansowych, którzy chcieliby uzyskać niezbędną dla siebie, podstawową wiedzę z zakresu rynku kapitałowego;
 • pracowników segmentu back office, w szczególności prawnikom, audytorom, IT, analitykom, testerom;
 • pośredników finansowych i agentów ubezpieczeniowych.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu popartego prezentacją multimedialną wraz z licznymi ćwiczeniami, praktycznymi przykładami oraz studiami przypadku z rynku kapitałowego. Gra inwestycyjna.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Makroekonomia. Podstawowe dane makroekonomiczne. Wskaźniki wyprzedzenia
 • Rynek kapitałowy - charakterystyka
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek publiczny i niepubliczny
 • Podmioty rynku publicznego - KNF, KDPW
 • Podziały na rynku kapitałowym: rynek pierwotny i wtórny
 • Instrumenty udziałowe: akcje
 • GPW w Warszawie SA - rodzaje zleceń na GPW (zlecenia typu stop), systemy notowań. Jak inwestować?                       Wskaźniki giełdowe - jak je czytać
 • IPO - proces upublicznienia - krok po kroku
 • Rynek pierwotny - oferta publiczna
 • Rola doradcy prawnego w procesie IPO
 • Strategia inwestycyjna: analiza techniczna i analiza fundamentalna. Podstawowe wskaźniki i pojęcia
 • Instrumenty pochodne – gra na FW20 i aktywa alternatywne
 • Instrumenty wierzycielskie (dłużne) na przykładzie obligacji i bonów skarbowych
 • Obligacje - analiza rynku obligacji pod kątem zastosowania
 • Fundusze inwestycyjne

Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl.

Podobne wydarzenia

Absolvent Talent Days Kraków
Kraków 20 marca
20 marca Kraków
Ogranizator Absolvent.pl
XX Inżynierskie Targi Pracy
Kraków 21 marca
21 marca Kraków
Ogranizator Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków