Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
26 października
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Zmiany w prawie bankowym w kontekście wdrożenia Dyrektywy CRD IV

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

 • Zapoznasz się z planowanymi zmianami w Ustawie – Prawo bankowe związanymi z wdrożeniem Dyrektywy CRD IV, na bazie projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów (czerwiec 2015)

 • Zapoznasz się z praktycznymi skutkami wejścia w życie zmienionych regulacji

 • Zapoznasz się z wpływem planowanych zmian na działalność banków w obszarze:

 • zarządzania ryzykiem

 • kontroli wewnętrznej

 • wymogów stawianych członkom zarządów i rad nadzorczych

Komu polecamy szkolenie?

 • Pracownikom banków zajmującym się obsługą prawną

 • Menedżerom i pracownikom compliance, audytu wewnętrznego

 • Menedżerom i ekspertom odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w bankach


Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych przepisów prawa bankowego w zakresie swojej działalności

Jak przebiegają zajęcia?

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, obejmującego przedstawienie najnowszych i istotnych zmian prawnych wraz z oceną ich wpływu na działalność banków.

Kto prowadzi szkolenie?

Arkadiusz Kawulski

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?

 • Zmiany w zakresie systemu zarządzania bankiem

 • whistleblowing jako nowe narzędzie w systemie zarządzania bankiem

 • nowy kształt systemu kontroli wewnętrznej

 • polityka wynagrodzeń – nowe wymogi

 • Nowe wymogi dla członków organów banku

 • zmiany w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu banku

 • wymogi dla członków rady nadzorczej banku

 • Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia CRR

 • Nowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego

 • badanie i ocena nadzorcza (BION) i zwiększony nadzór nad bankami

 • nowe sankcje Komisji Nadzoru Finansowego

 • zmiany w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji banków

 

 

Koszt udziału: 

  890,00 zł netto VAT zwolniony plus koszt obiadu 

 

Jak długo trwa?

1 dzień (8 godz. dydaktycznych)

Kontakt
Warszawa
Wydarzenia

Dziś jest 15 grudnia 2018

Zobacz wszystkie