We współpracy z:

Podziel się

Tyle tys. osób legitymowało się europejskim certyfikatem bankowca EFCB pod koniec 2015 r.

 

Źródło: Dane European Banking & Financial Services Training Association (2015)


 

Zakres tematyczny*

 

Moduł I

System monetarny i finansowy UE 13%
Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej 4%
Polityka monetarna w UE 4%
System finansowy w UE i Unia Bankowa 5%

 

Moduł II
Klienci, produkty i usługi banku 60%
Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów 6%
Produkty i usługi 8%
Klienci detaliczni 12%
Klienci zamożni 6%
Klienci MSP 12%
Klienci korporacyjni 10%
Etyka 6%

 

Moduł III
Ryzyko i compliance 27%
Ryzyko kredytowe 8%
Ryzyko płynności 5%
Ryzyko rynkowe 2%
Ryzyko operacyjne 4%
Inne ryzyka 1%
Audyt wewnętrzny, compliance
i system kontroli 6%
Analiza rentowności 1%

Źródło: Sekretariat Systemu Standardów, Związek Banków Polskich

 

* Zakres tematyczny egzaminu ECB EFCB 3E zgodny jest z wymogami Standardu Kwalifikacyjnego Dyplomowanego Pracownika Bankowego po egzaminie ECB EFCB 3E, przyjętego przez Zarząd ZBP obowiązującym od 1.01.2017 r. Wagi proc. określają znaczenie, które powinno być przypisane poszczególnym tematom w czasie przygotowywania się do egzaminu ECB.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

 

Wybierz tę kwalifikację, jeżeli...

  • Chcesz uatrakcyjnić swoją pozycję zawodową na rynku finansowym
  • Jesteś pracownikiem banku lub studentem o profilu bankowo-finansowo-ekonomicznym
  • Chcesz udokumentować chęć stałego rozwoju zawodowego i potwierdzić wzrost swoich kompetencji

 

Coraz większe oczekiwania stawiane przed sektorem finansowym wymagają świadczenia profesjonalnych usług, stąd rosnąca popularność kwalifikacji zawodowych. Ponieważ świat finansów podlega obecnie wielu transformacjom, organizacje certyfikujące starają się dostosowywać standardy kształcenia do wyzwań współczesnej rzeczywistości biznesowej. Przykładem może być inicjatywa European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej bankowe instytuty szkoleniowe w Europie. W 2016 r. EBTN dokonała aktualizacji wymogów egzaminacyjnych oraz systemu certyfikacji według standardów jakościowych przyjętych dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze usług finansowych, nazwanych Standardem z Potrójnym E (Triple E Standard).

 

Pierwszą zmodyfikowaną przez EBTN kwalifikacją jest Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, który w Polsce od stycznia 2017 r. będzie funkcjonował pod zmienioną nazwą – Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (Triple E European Foundation Certificate in Banking).

 

– ECB EFCB poddano gruntownemu przeglądowi pod kątem wymogów jakościowych Standardu z Potrójnym E – tłumaczy Małgorzata Gromiec, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Warszawskim Instytucie Bankowości. – Okazało się, że część z tych wymogów kwalifikacja spełniała już wcześniej, ale pojawiły się również elementy nowe, np. wymóg stałego rozwoju zawodowego. To rozwiązanie jeszcze wciąż mało popularne w Polsce, choć coraz częściej stosowane w Europie.

 

Aby zatem utrzymać zdobyty certyfikat, pracownik będzie musiał wykazać się określonymi aktywnościami rozwojowymi.

 

– Ten wymóg nie jest bardzo surowy, gdyż jest to min. 10 godzin rocznie poświęconych działaniom rozwojowym, takim jak kursy, szkolenia czy konferencje, z czego połowę może stanowić samokształcenie – przyznaje Małgorzata Gromiec. – Ważne, aby działania rozwojowe były podejmowane regularnie i aby posiadacz certyfikatu mógł je udokumentować.


 

Czas trwania/Zakres wiedzy

 

Jedną z kluczowych zmian jest również dostępność certyfikatu. Wcześniej proces przygotowania do egzaminu był szacowany na ponad 200 godzin nauki (czy to na szkoleniach, czy w ramach samodzielnej nauki). Nowy ECB EFCB szacuje się na ok. 150 godzin. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności jest nie tak rozległy jak wcześniej, ale za to mocno skoncentrowany na tym, co jest istotą współczesnego biznesu bankowego.

 

– Patrząc na zawartość merytoryczną, nacisk położono na moduł nazwany „Klienci, produkty i usługi banku”, który w zmodyfikowanym EFCB stanowi 60 proc. całej kwalifikacji. Już sama kolejność słów w nazwie modułu pokazuje, na które aspekty położono akcent, tj. na klienta, jego potrzeby, a następnie dopiero dopasowanie do tych potrzeb produktów. W tym module mamy też zagadnienia związane z bezpieczeństwem transakcji i etyką. To krok w kierunku odejścia od zagadnień bardziej teoretycznych na rzecz praktyki bankowej – wyjaśnia Małgorzata Gromiec.

 

Jedynym warunkiem uzyskania certyfikatu ECB EFCB 3E jest zdanie egzaminu ECB EFCB 3E, przeprowadzanego w ramach Systemu Standardów przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Od stycznia 2017 r. egzamin pisemny będzie się składał z testu 60 pytań jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi i będzie trwać półtorej godziny.Może przystąpić do niego każda osoba zainteresowana karierą w sektorze finansowym, także eksternistycznie bez konieczności ukończenia szkolenia – mówi Wojciech Golicz, Doradca Zarządu ZBP. Więcej informacji na temat tego egzaminu wraz z planowanym terminarzem dostępne pod linkiem: www. zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne (zakładka Egzaminy).


 

Perspektywy rozwoju

 

Posiadanie tej kwalifikacji zawodowej nie jest gwarantem sukcesu na rynku pracy, ale może zarówno skutecznie uatrakcyjnić dokumenty aplikacyjne, jak i otworzyć drzwi do kariery w innych krajach europejskich. Rekruterzy z zagranicznych oddziałów banków czy innych instytucji finansowych zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy kandydatów z Polski wyłącznie na podstawie podanych przez nich informacji o ukończonych studiach. Warto pamiętać, że choć egzamin jest prowadzony w języku polskim, to certyfikat ECB EFCB wydawany jest w języku angielskim.

 

– Dla jego posiadaczy będzie to dobra inwestycja w przyszłość, albowiem pomoże im wyróżnić się podczas poszukiwania staży czy przejść kolejne etapy rekrutacyjne przy ubieganiu się o pracę w instytucjach finansowych – dodaje Wojciech Golicz.

 

Zdany egzamin ECB jest także jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego (DPB), potwierdzonego Certyfikatem Związku Banków Polskich.

 

– Posiadacz certyfikatu ECB EFCB 3E może wystąpić o taki stopień w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP. I tu pojawia się wymóg poświadczenia przez pracodawcę – uczestnika Systemu Standardów ZBP. Na tę chwilę jest to znakomita większość banków, a do Systemu zaczęli przystępować też pośrednicy finansowi, rekomendowani przez banki, z którymi współpracują – uściśla Małgorzata Gromiec.

 

– Drugim wymogiem uzyskania stopnia DPB jest odbycie min. 2-letniego stażu pracy w sektorze finansów oraz potwierdzenie przez pracodawcę umiejętności i postaw (kompetencji społecznych) wymaganych od pracownika na danym stanowisku – wyjaśnia Wojciech Golicz.

Rejestracja
Zarejestruj się, jeśli nie masz jeszcze konta.
Logowanie
Zaloguj się, jeśli masz już konto w serwisie.
 
Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj.
Info

Przewodnik "Kariera w Finansach i Bankowości" został stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym. Wydawany na początku roku akademickiego trafia w ręce młodych ludzi, którzy poszukują pracy w obszarze BPO/SSC, usług finansowych i doradczych, bankowości oraz w ubezpieczeniach.

 

Publikacja wyróżnia się na tle innych tytułów dostępnych dla studentów i absolwentów w biurach karier lub dystrybuowanych na targach pracy. Przede wszystkim czytelnik może znaleźć w przewodniku merytoryczne treści, które dziennikarze serwisu KarierawFinansach.pl opracowują razem z pracodawcami sektora finansowego.

 

Każdy z artykułów jest podzielony na trzy części:

pierwsza z nich dotyczy aktualnych trendów na rynku pracy związanych z zawodem lub branżą,

– druga – ścieżki kariery lub profilu zawodowego,

– a trzecia – kompetencji lub perspektyw rozwoju.

 

Dodatkowo, teksty dopełniają półstronicowe wywiady z specjalistami, którzy opowiadają o swojej karierze. Czytelnik aktywnie poszukujący pracy może również zapoznać się z profilami pracodawców, w których znajdzie informacje na temat procesu rekrutacyjnego, ofert pracy lub staży.  

 

Obecnie na rynku jest dostępny 8. numer „Kariery w Finansach i Bankowości” na rok akademicki 2016/17. Wydawcą przewodnika jest firma MBE group.

 

Zapraszamy do lektury przewodnika w wersji elektronicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem wersji drukowanej zapraszamy do sekcji "Wersja drukowana".

 

Zespół redakcyjny KarierawFinansach.pl

Instrukcja

Drogi Czytelniku,

 

dziękujemy za odwiedziny strony poświęconej przewodnikowi "Kariera w Finansach i Bankowości". W celu łatwiejszego korzystania z opublikowanych treści opracowaliśmy instrukcję, która może okazać się pomocna w trakcie lektury publikacji w wersji elektronicznej.

 

Menu nawigacyjne

 

Info – dotyczy podstawowych informacji na temat przewodnika.

 

Pobierz PDF – pozwala poprać publikację na komputer. Po wybraniu tej opcji użytkownik zostaje przekierowany do okna logowania/rejestracji. Wersja PDF dostępna jest wyłącznie dla osób posiadających konto w serwisie KarierawFinansach.pl.

 

Pod menu nawigacyjnym znajdziesz dwie dodatkowe opcje:

 

Twoja opinia – pozwala ocenić efekty prac redakcyjnych. Nasz zespół otwarty jest na wszelkie sugestie, dlatego już teraz dziękujemy za informację zwrotną dotyczącą publikacji.

 

Wersja drukowana – tutaj dowiesz się, w których biurach karier możesz odebrać przewodnik w wersji drukowanej.

 

Menu prezentacji treści

 

Menu prezentujące artykuły oraz profile pracodawców znajduje się po lewej stronie. Menu odzwierciedla podział treści przewodnika w wersji drukowanej. Po wybraniu pozycji w menu (np. artykuły) lub klikając na jeden z obrazków (tzw. kafelek) zostaniesz przekierowany do wybranych treści.

 

Artykuły -  w tej sekcji prezentujemy 5 artykułów opracowanych wspólnie z pracodawcami i ekspertami zajmującymi się rynkiem pracy.

 

Zawody przyszłości – w tej sekcji znajdziesz 3 artykuły na temat zawodów, którymi warto się zainteresować jeszcze podczas studiów.

 

Sektor BPO/SSC – w tej sekcji zapraszamy do lektury 4 artykułów na temat branż sektora nowoczesnych usług biznesowych.

 

Usługi finansowe – w tej sekcji czeka na Ciebie 5 tekstów poświęconych branżom z obszaru finansów.

 

Bankowość – w tej sekcji poznasz sektor bankowy w 3 artykuły poświęcone różnym rodzajom bankowości.

 

Usługi doradcze – w tej sekcji poznasz tajniki konsultingu w 4 obszarach tematycznych.

 

IT w finansach – z tej sekcji dowiesz się o najważniejszych specjalizacjach w IT nie tylko dla programistów.

 

Kwalifikacje zawodowe – w tej sekcji przeczytasz 6 tekstów poświęcone ważnym w świecie finansów certyfikatom.

 

Profile – dzięki 44 profilom poznasz plany rekrutacyjne pracodawców w roku akademickim 2014/15.

 

Każdy z artykułów składa się z 2 lub 3 części:

 

Opis branży/zawodu – dotyczy najważniejszych trendów rynkowych, poszukiwanych przez pracodawców kompetencji oraz perspektyw rozwoju.

 

Wywiad z managerem – w tej zakładce prezentujemy zapis rozmowy z ekspertem na temat kariery w wybranej branży lub perspektywach związanych z zawodami przyszłości.

 

Wywiad ze specjalistą, kursantem bądź ekspertem – w tej zakładce prezentujemy zapis rozmowy ze specjalistami, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach zawodowych.

 

Zapraszamy do lektury.

Zespół redakcyjny KarierawFinansach.pl 

Twoja opinia
Twoja opinia na temat aktualnej edycji magazynu Kariera w Finansach i Bankowości ma duże znaczenie i będzie dla nas inspiracją w trakcie pracy nad kolejnym wydaniem przewodnika. Wszystkich czytelników zachęcamy do nadsyłania komentarzy. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.
UE