Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Projekty

Branża finansowa, bankowość, BPO/SSC to miejsca, w których powstają ciekawe, innowacyjne
pomysły i inicjatywy. Zobacz, jakie ciekawe projekty udało się zrealizować firmom.

CEL PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu transformacji finansowej w ABB jest natychmiastowy, bieżący (tzw. real-time) dostęp do wiarygodnych i szczegółowych informacji finansowych. W końcu są one kluczem do podejmowania decyzji biznesowych. Wgląd w te dane pozwoli również lepiej i szybciej komunikować się z inwestorami. Dziś szybki dostęp do wysokiej jakości informacji finansowych decyduje o realnej przewadze konkurencyjnej na rynku. Transformacja pozwoli zminimalizować monotonną, manualną pracę i umożliwi szybsze „zamykanie miesiąca” w księgowości. Usprawni też raportowanie danych finansowych.

CEL PROJEKTU

NatWest to największy bank w Wielkiej Brytanii, którego baza klientów stanowi 19 milionów użytkowników indywidualnych. Ilość dziennie wykonywanych transakcji zarówno na kartach debetowych, jak i kredytowych jest ogromna. Stąd decyzja, by stworzyć model uczenia maszynowego, który skupi swoje działanie stricte na generowanych alertach, czyli na transakcjach, które system zabezpieczający zaklasyfikował jako potencjalne przestępstwo finansowe. Projekt NatWest skupia się wokół kalibracji systemu zapobiegania oszustwom finansowym przy użyciu najnowszej technologii. Rozwiązanie to można przyporządkować do narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, gdyż decyzyjność zostaje oddana stworzonemu modelowi. Będzie on wyróżniał spośród wszystkich alertów transakcje, które są przestępstwem od tych, które nim nie są. Jeżeli model uzna, że jest to transakcja prawdziwa, automatycznie zdejmie blokadę z karty kredytowej klienta i zamknie to zgłoszenie. W takiej sytuacji klient nie będzie wiedział o możliwym niebezpieczeństwie, gdyż nie otrzyma wiadomości SMS zanim ta informacja nie zostanie zweryfikowana przez zaprojektowane w NatWest narzędzie. Co ważne, jest to model, który operuje w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie projektami

CEL PROJEKTU

Intercompany to część działu Accounting Services. Jego działania skupiają się na pracy z raportami (ich przygotowaniu i analizowaniu). Zespół na co dzień obsługuje 213 spółek działających w 40 krajach na świecie. Zadania wykonywane są przez ponad 60 pracowników, głównie z wykorzystaniem MS Excel oraz systemu SAP. Ciekawym urozmaiceniem codziennej pracy są także okazyjne wyjazdy służbowe, które zazwyczaj powiązane są z wprowadzaniem procesu Intercompany w nowych krajach. Zespół pracuje w cyklu miesięcznym i każda z osób samodzielnie odpowiada za aktywności związane z działalnością konkretnego kraju, np. Meksyku.

Zarządzanie projektami

CEL PROJEKTU

Pracownicy biurowi coraz więcej czasu muszą spędzać na mechanicznym przeklikiwaniu danych z jednej aplikacji do drugiej i kopiowaniu danych między systemami, co generuje ich frustrację, a co za tym idzie – obniżenie efektywności ich pracy, poczucia sprawczości oraz kreatywności. Wpływa to także na ryzyko popełniania błędów w samym procesie, co obniża wydajność pracy nad całym projektem i wymusza wprowadzanie w nim dalszych manualnych poprawek. Praktycznym rozwiązaniem jest automatyzacja, której celem jest wyeliminowanie powtarzalnych czynności i zostawienie pracownikowi czasu i przestrzeni w pracy na kreatywne zadania. Tak jak niegdyś maszyny zastępowały robotników w fabrykach, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi, jednocześnie znacznie zwiększając wydajność produkcji, tak teraz z pomocą pracownikom biurowym przychodzi RPA – Robotic Process Automation, czyli automatyzacja procesów wirtualnych, która działa głównie na interfejsach używanych przez człowieka i potrafi naśladować ludzkie działania na komputerze.

CEL PROJEKTU

CRIDO doradzało w zakresie Corporate Finance oraz prawnym przy pozyskaniu inwestora strategicznego przez Alfa Brokers Sp. z o.o. Doradztwo miało charakter kompleksowy od początkowej fazy do closingu, w tym: analizy finansowo-ekonomiczne spółki, przygotowanie materiałów inwestycyjnych, research potencjalnych inwestorów i kontakt z nimi, negocjacje termsheet, wsparcie i zarządzanie procesem due diligence, wsparcie w negocjacjach dokumentacji transakcyjnej, przy wsparciu CRIDO Legal od strony prawnej. W wyniku tych działań klient umocnił swoją pozycję na rynku brokerskim poprzez strategiczne partnerstwo z RENOMIA Gallagher.

CEL PROJEKTU

W świecie finansów depozytariusz (custodian) przechowuje instrumenty finansowe i administruje nimi w imieniu firm i osób trzecich. Usługi te mają swoje korzenie w dawnych czasach, gdy powstawały pierwsze papiery wartościowe. Miały one wówczas formę papierową i przedstawiały wartość wyłącznie po okazaniu. Początkowo każdy inwestor przechowywał je we własnym zakresie, jednak banki bardzo szybko wkroczyły do gry z ofertą – w końcu bankowe sejfy to naturalny wybór do przechowywania dóbr. Skoro bank przechowywał papiery, mógł również nimi dysponować w imieniu właściciela. Jedną z pierwszych usług była wymiana papierów wartościowych na gotówkę (lub ekwiwalent) i dostarczanie jej inwestorowi. Tak do oferty dołączyło rozliczanie (settlement). Posiadanie papierów wartościowych wiąże się z benefitami, ale również z obowiązkami. Jedną z korzyści są dywidendy. Przykładem obowiązku jest płacenie podatków. Z czasem banki zaczęły oferować obsługę księgową (asset servicing). Instytucja finansowa dostarczająca takie usługi nazywana jest depozytariuszem. Organizacja ta obecnie dostarcza informacje i komunikuje wszystkich uczestników rynku.

CEL PROJEKTU

Giełda Spectrum to przykład innowacyjności będącej kluczem do odblokowania większych możliwości dla instytucji finansowych i inwestorów detalicznych. To efekt kreatywnej i otwartej współpracy międzynarodowego zespołu ekspertów IG Group, które stało się zalążkiem do przesuwania granic rynków finansowych. Unikalny model biznesowy, skomplikowane rozwiązania finansowe oraz sama platforma powstały w dużym stopniu w Polsce. Rozwiązanie obsługuje już 8 europejskich rynków: Francję, Niemcy, Irlandię, Włochy, Norwegię, Hiszpanię, Szwecję i Holandię. Platforma obejmuje pół miliarda sekurytyzowanych instrumentów pochodnych i zrealizowała już ponad 2 miliony transakcji. Od momentu wprowadzenia na rynek nieustannie wdrażane są nowe rozwiązania i usprawnienia: od wprowadzenia emisji w ciągu dnia, poprzez umożliwienie klientom handlu bez granic, aż po elastyczne zarządzanie portfelami.

CEL PROJEKTU

Dzięki ośmiu aktywnym, pełnym pasji sieciom reprezentującym ponad 23 000 pracowników, Jacobs Engineering Group świętuje integrację i różnorodność (inclusion & diversity) bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Każda z tych grup, działająca globalnie i lokalnie, ma sponsora wyższego szczebla, który zapewnia rzecznictwo, wskazówki i wsparcie. Przedstawiamy cztery organizacje, które najbardziej wspierają działania związane z inclusion & diversity w polskim oddziale Jacobs Engineering Group.

CEL PROJEKTU

Głównym celem BEC Poland Talent Program jest odkrycie najbardziej zdolnych i obiecujących studentów i absolwentów, którzy po ukończeniu programu zostaną w zespole BEC, by dalej rozwijać swoje umiejętności – w kierunku, który sami wybiorą. Program zakłada przeszkolenie uczestników na potrzeby działań w branży FinTech – zarówno w kwestii specyfiki pracy, jak i wykorzystywanych programów.

CEL PROJEKTU

Internal Comes First Program jest dostępny dla wszystkich pracowników DSV ISS w Polsce, Portugalii oraz na Filipinach. To projekt, który zarówno wspiera rozwój zawodowy w organizacji, jak i dba o przejrzystość procesu rekrutacji wewnętrznej. Internal Comes First Program składa się z komponentów takich jak: strategia i kultura organizacyjna wspierające rozwój pracownika, jasne procedury i zasady oraz ICF App – aplikacja wewnętrzna z bazą stanowisk i rekrutacji prowadzonych przez firmę. Głównym celem programu jest utrzymanie i rozwój talentów w organizacji. W DSV ISS takich możliwości jest wiele. Dzięki takiemu podejściu udaje się zwiększyć liczbę wakatów obsługiwanych przez pracowników wewnętrznych, co znacznie ułatwia proces rekrutacji, zmniejsza jej koszty i usprawnia onboarding.