Temat tygodnia
Krzysztof Mendelowski z Comarch zdradza, co trzeba zrobić, żeby skutecznie rozwijać produkt na wielu rynkach.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KARIERAWFINANSACH.PL ORAZ APLIKACJI MBE GROUP SP. Z O.O. NA URZĄDZENIA MOBILNE

 

Informacje ogólne 
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.


Niniejsze zasady odnoszą się do:

 1. serwisu KarierawFinansach.pl („Serwis”),
 2. aplikacji MBE group spółka z o.o. na urządzenia mobilne: Przewodnik Kariera w Finansach i Bankowości oraz KarierawFinansach.pl (iOS i Android),
 3. Strefy Klienta – dedykowanego modułu KarierawFinansach.pl umożliwiającego zakup i korzystanie online z usług Serwisu (publikacja ofert pracy, publikacja ofert szkoleń, korzystanie z Bazy CV).


Rodzaje i zakres usług świadczonych przez MBE droga elektroniczną oraz zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych szczegółowo uregulowane zostały:

 1. W przypadku danych osobowych Użytkownika Serwisu oraz aplikacji mobilnych w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu KarierawFinansach.pl oraz Aplikacji mobilnych
 2. W przypadku Klientów Serwisu w Regulaminie Strefy Klienta serwisu KarierawFinansach.pl.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl.

 

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?
Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałaś/eś  zarejestrować się w naszym Serwisie – jako Użytkownik lub zgłosiłaś/eś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę lub zarejestrowałaś/eś się w Strefie Klienta Serwisu.
Założenie konta w Serwisie możliwe jest bezpośrednio na stronach Serwisu (w przypadku Użytkowników również za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej – Facebook.com i Linkedin.com oraz w aplikacjach mobilnych). We wszystkich przypadkach będziemy wymagać od Ciebie akceptacji regulaminu, z którym możesz  zapoznać się na stronach Serwisu:

 1. jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu lub aplikacji mobilnych tutaj
 2. jeżeli jesteś Klientem Serwisu tutaj

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w CV lub w inny sposób (np. w formularzu lub drogą mailową) jest MBE group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 10/3, 30-110 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306694 – dalej będziemy nazywać tę spółkę „Administratorem” lub „MBE group”. 

W przypadku Strefy Klienta dokonując płatności online zlecenie płatności przekazywane jest do systemu PayU. Klient w procesie dokonywania płatności zostanie poinformowany o podmiocie będącym administratorem jego danych osobowych.

 

Jak możesz skontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych?
Pisząc wiadomość e-mail na adres: 
daneosobowe@karierawfinansach.pl 
lub pocztą tradycyjną: 
MBE group sp. z o.o. 
ul. Kraszewskiego 10/3 
30-110 Kraków

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

1. Dla Użytkowników Serwisu lub aplikacji mobilnych

Jeżeli założysz konto w Serwisie jako Użytkownik, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w następujący sposób:

 1. W celu prowadzenia Twojego konta w Serwisie i umożliwienia przesyłania aplikacji na wybrane oferty pracy - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Serwisu.
   
 2.  Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informacje handlowe dotyczące w szczególności prowadzonych działań marketingowych Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa. Brak zgody na informacje handlowe lub jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na prowadzenie procesów rekrutacyjnych, na które wyrażasz zgodę. 
   
 3. Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informacje handlowe od partnerów Administratora (m.in. potencjalnych pracodawców lub podmiotów działających na ich zlecenie), w szczególności dotyczące pracy w finansach oraz edukacji – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa. Brak zgody na przesyłanie informacji handlowych lub jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na prowadzenie procesów rekrutacyjnych, na które wyrażasz zgodę.
   
 4. W celu utworzenia Twojego profilu zawodowego i łatwiejszego dopasowania zarejestrowanych w naszym Serwisie ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji (powiadomienia o nowych ofertach pracy oraz rekomendowane oferty) – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będą Twoje dobrowolne zgody wyrażone na etapie zakładania konta w Serwisie lub po zalogowaniu – w zakładce „Ustawienia konta”. 
   
 5. W celu udostępniania Twoich danych osobowych potencjalnym pracodawcom lub podmiotom działającym na ich rzecz, poszukującym za naszym pośrednictwem pracowników – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie Twoja zgoda. Ta zgoda nie jest obowiązkowa i możesz ją odwołać w każdym czasie na swoim koncie w Serwisie.
   
 6. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników. 
   
 7.  W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków przez Administratora.

 

2. Dla Klientów Serwisu (moduł Strefa Klienta)

Jeżeli założysz konto w Serwisie jako Klient, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w następujący sposób:

 1. W celu prowadzenia Twojego konta Klienta w Serwisie, złożenia zamówienia, dokonania płatności oraz korzystania z usług Serwisu - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Strefy Klienta.
   
 2. Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail informacje handlowe, w szczególności dotyczące prowadzonych przez nas działań sprzedażowych oraz marketingowych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa. Brak zgody na informacje handlowe lub jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na utrzymanie konta i korzystanie z usług Strefy Klienta.
   
 3. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb klientów. 
   
 4. W celu archiwizacji składanych zamówień, potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków przez Administratora.

Płatność online jest realizowana za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU. Klient po wyborze metody płatności (np. wybór danego banku, płatność kartą itp.) przekierowywany zostaje do strony, na której poinformowany zostanie o podmiocie stającym się administratorem jego danych osobowych.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami. 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych, pozostawiając powiadomienie na Twoim koncie w Serwisie lub wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. 
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Do Ciebie należy decyzja, które dane nam udostępniasz i jakie informacje podajesz np. w Twoim CV. 
Przy zakładaniu konta w Serwisie (zarówno jako Użytkownik, jak i Klient) wymagamy jednak podania danych, które są potrzebne do wykonywania przez nas usług określonych odpowiednimi Regulaminami.
Niepodanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta Użytkownika w Serwisie i brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.
W przypadku rejestracji w Strefie Klienta niepodanie wymaganych danych uniemożliwi założenie konta Klienta oraz zakup i korzystanie online z usług Serwisu.


Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 
W przypadku rejestracji jako Użytkownik Serwisu Twoje dane będziemy przekazywać klientom Administratora, czyli podmiotom, które poszukują za naszym pośrednictwem pracowników (potencjalnym pracodawcom lub podmiotom prowadzącym rekrutację na ich rzecz).

Ponadto dane Użytkowników i Klientów Serwisów udostępniać będziemy podmiotom działającym na nasze zlecenie w zakresie świadczenia usług przez MBE group lub obsługi naszej działalności (np. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi w takim przypadku na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane przez inny podmiot i zapewni nam kontrolę nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez podmiot przetwarzający. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, możemy przekazać Twoje dane do państwa spoza UE. W takim przypadku, jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych podpiszemy z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy. Pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w państwie trzecim i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 
Jeżeli zarejestrujesz się w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących okresach:

 1. W przypadku, gdy zarejestrujesz konto w Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu, aż wycofasz zgodę (np. usuwając swój profil Użytkownika lub konto Klienta z Serwisu). Ponadto usuniemy Twoje konto z Serwisu, jeżeli przez okres 2 lat nie zalogujesz się na Twoje konto. 
 2. Po usunięciu Twojego konta w Serwisie – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas możemy przetwarzać Twoje dane w celu archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, jednak nie dłużej niż 10 lat. 

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 
Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa. Zapewniamy Cię jednak, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć. 

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane, skontaktuj się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@karierawfinansach.pl. Chętnie odpowiemy na pytania.  
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Serwisie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować.
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać niektóre Twoje dane, możesz je usunąć z Twojego konta w Serwisie. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z Twojego konta w serwisie, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail daneosobowe@karierawfinansach.pl lub usuń samodzielnie swoje konto. W przypadku likwidacji konta Użytkownika w Serwisie wycofamy Twoją aplikację z trwających procesów rekrutacyjnych oraz powiadomimy o Twoim żądaniu potencjalnych pracodawców, którym Twoje dane zostały udostępnione. 
 4. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do: 
  1. Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
  2. Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  3. Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  4. Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. 

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa, kontaktując się z nami (daneosobowe@karierawfinansach.pl) lub na Twoim koncie w Serwisie.

Możesz też wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO. 

 

W jakim czasie uzyskasz od nas odpowiedź? 
Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielić odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinnaś/ powinieneś od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości. 

 

Kontakt
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, wyślij wiadomość na adres e-mail daneosobowe@karierawfinansach.pl

 

Informacje o korzystaniu przez Serwis z plików "cookies"
Pliki cookies (często tłumaczone na język polski jako "ciasteczka") to pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze oraz w programach wykorzystywanych do przeglądania stron w Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.
Serwis KarierawFinansach.pl umieszcza w Twoim komputerze pliki cookies, które wykorzystuje przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. 
Pliki cookies są używane przez Serwis w celu:

 • dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie do indywidualnych preferencji użytkownika (np. powiadomienia z ofertami pracy),
 • prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w Serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności,
 • utrzymania tzw. sesji użytkownika po jego zalogowaniu, dzięki czemu nie jest koniecznie ponowne logowanie po przejściu na podstrony lub ponownych odwiedzinach Serwisu,
 • dostosowania realizowanych w Serwisie kampanii reklamowych poprzez np. wyświetlanie danej reklamy tylko raz każdemu użytkownikowi.

Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze. 
W każdej chwili możesz jednak zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w serwisie KarierawFinansach.pl. Więcej informacji na temat plików cookies (w tym ich rodzaje) można znaleźć na tej stronie.

 

Google Analytics
Informujemy, że serwis KarierawFinansach.pl korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta korzysta z plików cookies zapisanych w Twoim komputerze, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk serwisu KarierawFinansach.pl oraz analizę zachowania użytkowników. Dzięki tym procesom możemy optymalizować działanie Serwisu i oferować coraz wyższą jakość naszych usług. Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Twoje dane osobowe, a jedynie pliki cookies z informacjami dotyczącymi korzystania z serwisu. Nie jest możliwe powiązanie sposobu zachowania użytkownika w Serwisie z jego danymi osobowymi. Usługa Google Analytics jest przez nas wykorzystywana jedynie w celach statystycznych oraz do analizy.

 

Ochrona prywatności w aplikacjach mobilnych
Podczas korzystania z aplikacji mobilnych automatycznie zbierane są dane demograficzne, geograficzne oraz statystyki dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z aplikacji mobilnych. W tym celu korzystamy z zewnętrznych systemów analitycznych: Firebase, Google Play Console. Gromadzone dane nie są danymi osobowymi oraz nie pozwalają jednoznaczne zidentyfikować osoby. Zbierane są w celach statystycznych.

Zbieramy również informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych przez użytkowników oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych oraz w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Wykorzystujemy również  systemy do monitorowania błędów aplikacji. W przypadku pojawienia się błędu aplikacji możemy automatycznie zbierać informacje dotyczące błędu, w szczególności o lokalizacji urządzenia w momencie pojawienia się błędu, identyfikacji urządzenia, jego stanu w momencie wystąpienia błędu. Dane te nie będą stanowiły danych osobowych. W sytuacji pojawienia się błędu aplikacji możemy poprosić Cię o podanie adresu e-mail, celem skontaktowania się z Tobą.

 

Ochrona prywatności w materiałach tekstowych
Dobre imię ekspertów oraz innych osób opisywanych oraz wypowiadających się w artykułach publikowanych w serwisie KarierawFinansach.pl jest dla nas niezwykle ważne. Redakcja serwisu w celu zapewnienia wysokiej jakości tekstów przesyła materiał do autoryzacji, w przypadkach gdy jest to możliwe i/lub koniecznie. Artykuły otrzymane od osób trzecich i naszych partnerów nie są przez nas autoryzowane i w tej sytuacji nie możemy w pełni odpowiadać za ochronę dobrego imienia wypowiadających się osób. We wszelkich sytuacjach, gdy jest ono naruszone, lub życzycie sobie, żeby dana wypowiedź została usunięta z serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@karierawfinansach.pl