Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Marek Dietl został prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na kolejną kadencję

Nowa kadencja zarządu GPW rozpocznie się 26 lipca tego roku i potrwa do 26 lipca 2022 roku. Marek Dietl pełni funkcję prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych od 2017 roku.
Kategoria: Awanse
24.04.2018

23 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w punkcie porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Zarządu, umieszczonym na wniosek Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego 35 proc. kapitału zakładowego Spółki, podjęło uchwałę, którą powołało Marka Dietla na stanowisko prezesa zarządu GPW na nową kadencję, która rozpocznie się 26 lipca tego roku i potrwa do 26 lipca 2022 r.

Marek Dietl objął stanowisko prezesa zarządu GPW w 2017 r., po otrzymaniu 26 września ubiegłego roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Biogram Marka Dietla

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.

W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.

Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende, Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań, Mercator Medical, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również