Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zmiany w zarządzie Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. z dniem 7 lipca 2017 r. powołała Tomasza Kubiaka, Michała Piotra Lehmanna, Marka Lusztyna oraz Tomasza Styczyńskiego w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku. Z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku wejdzie Marek Tomczuk, również z funkcją wiceprezesa.
Kategoria: Awanse
10.07.2017

Marek Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao S.A. od 17 lat. Do czerwca 2017 r. zajmował stanowisko Senior Vice President w Unicredit SpA (w Mediolanie), obejmując globalną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym portfela handlowego Grupy Unicredit. Członek Komitetu Wykonawczego Pionu Rynków Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy Unicredit, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

W latach 2010–2013 pracował w Unicredit Bank AG (dawniej Hypovereinsbank) w Monachium, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym kontrahenta oraz ryzykiem operacyjnym. W latach 2008–2010 pracował w Unicredit SpA w Londynie, gdzie odpowiadał za metodologię i infrastrukturę ryzyka rynkowego na całą Grupę Unicredit.

Wcześniej (2000–2008) Dyrektor Wydziału Ryzyka Rynkowego a później Dyrektor Zarządzający Departamentem Ryzyka Finansowego w Banku Pekao S.A.

Przez 8 lat był również Członkiem i Sekretarzem Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Karierę zawodową zaczynał w 1996 r., w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Handlowego w Warszawie S.A., jako dealer.

Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), jest także absolwentem University of Illinois (Executive MBA) oraz INSEAD. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Tomasz Kubiak od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao SA. Rozpoczął karierę w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

Członek Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego SA w latach 2011–2015.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRMIA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Marek Tomczuk posiada 17-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Od 10 lat zarządza sieciami dystrybucji w obszarach bankowości przedsiębiorstw i detalicznym.

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Karierę rozpoczynał w Banku Handlowym w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, gdzie zajmował się sprzedażą produktów finansowych a także kierował zespołami sprzedaży. Następnie objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży MSP w Banku DNB Nord.

Jako Dyrektor Departamentu Sieci MSP w Kredyt Banku był odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie siecią sprzedaży. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do wzmocnienia wizerunku Kredyt Banku oraz świadomości marki na rynku. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Banku w tworzeniu długoterminowej strategii.

Dodatkowo uczestniczył w pracach przygotowujących połączenie Kredyt Banku z Bankiem Zachodnim WBK gdzie po fuzji objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Detalicznego. W ramach Makroregionu zarządzał siecią oddziałów detalicznych.

W Raiffeisen Polbank jako Dyrektor Nadzorujący ds. Sieci Sprzedaży bankowości detalicznej z dużymi sukcesami zarządza podległym obszarem. Odpowiada za Departament Zarządzania Siecią Sprzedaży oraz Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej. Jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Raiffeisen TFI oraz Prezesa Zarządu spółki Raiffeisen Financial Services Polska Sp. Z o.o.

Tomasz Styczyński od 2001 roku jest związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Był Dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za zarządzanie strukturą sprzedażową i oddziałową. Był także Dyrektorem ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw.

Kreował strategie rozwojowe, zarządzał procesem akwizycji, był także odpowiedzialny za adekwatność oferty banku w obszarze przedsiębiorstw. Koordynował projekty efektywnościowe i optymalizacyjne. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Korporacyjnego.

Dodatkowo był Dyrektorem w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej w Citibank N.A. London, gdzie odpowiadał za wdrożenie International Desk w krajach CEEME. W 2016 roku został powołany na członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre na trzyletnią kadencję.

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

Michał Piotr Lehmann jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Jako wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, realizował zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych. Jako Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji odpowiedzialny był między innymi za realizację Rządowego Programu dla Elektroenergetyki, którego jednym z kluczowych elementów była konsolidacja sektora.

Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości, który opracowuje krajowe standardy rachunkowości w Polsce.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmował się restrukturyzacją grupy, brał udział w tworzeniu linii biznesowych i przekształceniach kapitałowych.

Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego, gdzie odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie procesu przekształceń szpitali prowadzonych przez Prowincję w spółki prawa handlowego, opracowywanie i wdrażanie modelu biznesowego Prowincji, a także tworzenie systemu nadzoru właścicielskiego.

Od stycznia 2016 roku związany z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie nowego modelu nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego. Zaangażowany w projekty związane z przejęciem i rozwojem współpracy z Alior Bankiem S.A. ora Pekao S.A. oraz zwiększeniem efektywności w obszarach realizujących funkcje wsparcia w Grupie. Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu Strategii Grupy.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również