Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jesteśmy światowym liderem w świadczeniu usług potransakcyjnych

O profilu kompetencyjnym i możliwościach kariery w instytucji finansowej zajmującej się usługami potransakcyjnymi rozmawiamy z liderem tej branży, Euroclear Bankiem.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Wiadomości
17.04.2016

Jakie są Państwa plany rekrutacyjne w 2016 roku?

Euroclear jest organizacją, która bardzo dynamicznie rozwija się na krakowskim rynku pracy. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zatrudniliśmy ponad 450 osób. Rok 2016 to kolejny okres wzrostu firmy, dzięki któremu ok. 200 absolwentów oraz specjalistów z branży finansowej ma szansę podjąć pracę oraz poszerzać swą wiedzę w obszarze międzynarodowych rynków kapitałowych.

Jakie są trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami, na które poszukują Państwo kandydatów bez doświadczenia zawodowego w 2016 roku?  

To, co charakteryzuje Euroclear, to bardzo bogata oferta szkoleniowa. Szczególne znaczenie przywiązuje się do okresu wdrożenia pracownika, który trwa od 3 do 6 miesięcy. Tak dobrze zorganizowany cykl szkoleniowy pozwala firmie inwestować w zmotywowanych i chcących się uczyć pracowników, którzy niekoniecznie posiadają wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Osoby, które charakteryzują się zdolnościami analitycznymi, samodzielnością w rozwiązywaniu problemów i płynnością języka angielskiego, będą mogły podjąć pracę w takich działach operacyjnych, jak: corporate actions, transaction processing czy fundsettle.

Jakie są trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami, na które poszukują Państwo kandydatów z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym?

Ponieważ jesteśmy światowym liderem w świadczeniu usług potransakcyjnych na międzynarodowym rynku papierów wartościowych, zaufały nam największe instytucje finansowe z ponad 90 krajów. Podstawą naszej pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie ryzyka w przeprowadzanych przez naszych klientów operacjach finansowych. Stąd też dynamiczny rozwój dywizji collateral management. W roku 2016 powiększamy zespół collateral, który na co dzień odpowiada za zarządzanie różnymi formami zabezpieczeń finansowych. Jest to świetne miejsce pracy dla osób z doświadczeniem w rozliczaniu transakcji finansowych. Rozwój wspomnianej gałęzi biznesowej gwarantuje duże możliwości nauki, szansę podejmowania inicjatywy oraz usprawniania procesów (w ramach metodologii Lean Management). Będziemy również poszukiwać specjalistów z obszarów ethics & compliance oraz zarządzania ryzykiem.

Jakich kompetencji miękkich brakuje zwłaszcza młodym kandydatom na rynku pracy?

Faktem jest, że, aby otrzymać pracę w Euroclear, trzeba wykazać się określonymi kompetencjami. W przypadku młodych kandydatów, istotna dla nas jest nie tyle wiedza, którą zdobyli podczas studiów, ale kompetencje miękkie. W dobie wielu międzynarodowych kursów, wymian oraz praktyk studenckich kandydaci biegle władają językiem angielskim i posiadają też doświadczenie w pracy zespołowej. Młodzi kandydaci coraz częściej są wysoko oceniani w kontekście radzenia sobie ze stresem. Potwierdzają to wysokie wyniki w zadaniach wykonywanych pod presją czasu czy dużego wolumenu pracy, prowadzonych cyklicznie w ramach sesji assessment centre w Euroclear.

Dzięki wsparciu profesjonalistów pomagamy pracownikom rozwijać takie kompetencje, jak asertywność czy umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Jako najważniejszy obszar rozwojowy, na który młodzi kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę, należałoby wskazać umiejętność stawiania priorytetów oraz rozwiązywania problemów. Te dwie kompetencje są kluczowe w pracy operacyjnej, gdzie niejednokrotnie nasi pracownicy muszą dokonywać wyborów i szybko podejmować decyzję. W trakcie nabywania doświadczenia zawodowego mamy okazję rozwijać te kompetencje, stając przed wyzwaniami dnia codziennego. Warto zachęcić zatem świeżo upieczonych absolwentów, którzy nie mają jeszcze tego doświadczenia, aby zwrócili uwagę, w jaki sposób organizują swoją pracę, co stawiają na pierwszy plan i jak aktywni są w podejmowaniu wyzwań już podczas studiów, praktyk czy prowadzonych projektów.

Jakie programy rozwojowe oferują Państwo młodym pracownikom w 2016 roku?

W 2016 roku kontynuujemy serie treningów zaprojektowanych dla naszych pracowników. Oferujemy kompleksowe szkolenia nt. rynków papierów wartościowych, warsztaty techniczne, gdzie osoby szlifują swoje umiejętności posługiwania się systemami i programami komputerowymi, a także bogatą ofertę szkoleń miękkich. Dzięki wsparciu profesjonalistów pomagamy pracownikom rozwijać takie kompetencje, jak asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, rozwiązywanie problemów czy występowanie przed publicznością. Sukcesem Euroclear jest otrzymywanie bardzo pozytywnej oceny tychże szkoleń przez pracowników i ich przełożenie później na wyniki pracy całych zespołów.

Dlaczego inwestycja w pracowników to Państwa zdaniem inwestycja na przyszłość?

Model pracy oddziałów w Krakowie, Brukseli i Hongkongu to tzw. dual office, co oznacza, że międzynarodowe zespoły operacyjne, ściśle współpracując na co dzień, odpowiedzialne są za dokładnie te same procesy. Umożliwia to m.in. zapewnienie ciągłości biznesowej w przypadku sytuacji kryzysowych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także realizację dodatkowych projektów – usprawniających procesy oraz podnoszących poziom satysfakcji klientów ze świadczonych przez nas usług.

Wkład pracy polskiego oddziału na przestrzeni ostatnich 3 lat został zauważony i doceniony, co przekłada się na jeszcze większą inwestycję w rozwój naszego biura i pracowników. Dowodem na to jest fakt, że reprezentanci Polski nie tylko są już uczestnikami szkoleń, ale coraz częściej trenerami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i pomysłami z kolegami w Belgii czy Hongkongu.

Ekspert: Katarzyna Ciepichał
Specjalista ds. Rekrutacji Euroclear Bank
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również