Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Marka pracodawcy oraz stabilność rynkowa w oczach przyszłych pracowników

O kandydaturach, które okazują się bezcenne w oczach pracodawców i gwarantują pracownikom sukces na rynku pracy, rozmawiamy z Randstad Polska.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Wiadomości
18.04.2016

Jakie są Państwa zdaniem trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami?

To dyrektor finansowy, główny księgowy oraz kontroler finansowy (kontroler biznesowy). Wszystkie odgrywają bardzo istotną rolę w obszarze finansów każdego przedsiębiorstwa. Nie we wszystkich firmach występują jednocześnie, jednak każda z wymienionych ról ma istotne znaczenie dla biznesu. 

Rola dyrektora finansowego w firmie jest rolą kluczową. Jest to funkcja skupiająca w sobie wiele obowiązków, umiejętności oraz odpowiedzialności. Dyrektor finansowy to najważniejsza osoba, odpowiedzialna za dział finansowy firmy, często pełniącą również rolę członka zarządu. Z naszych obserwacji wynika, że dyrektor finansowy przestał już być tylko doświadczonym finansistą. Obecnie stanowisko to jest o wiele bardziej złożone. Tego rodzaju ekspert jest osobą stojącą na straży zarówno finansów firmy, jak i jej długoterminowej strategii rozwoju, która często odpowiada również za działania operacyjne przedsiębiorstwa. Odpowiada za poprawne funkcjonowanie mechanizmu finansowego firmy oraz dba o korzystne warunki biznesowe dla jej efektywnego funkcjonowania. Dyrektor finansowy jest więc jednym z bardziej pożądanych stanowisk w obszarze finansów ze względu na kompleksowość roli, związanych z nią wyzwań zawodowych oraz prestiżu piastowanego stanowiska. 

Jeżeli w firmie nie ma osoby pełniącej obowiązki dyrektora finansowego, wtedy funkcje decyzyjne w finansach zazwyczaj obejmuje osoba na stanowisku głównego księgowego. Doświadczona i kompetentna osoba na tym stanowisku jest bardzo istotna ze względu na odpowiedzialność za rachunkowość i księgowość firmy, kwestie podatkowe oraz  sprawozdania finansowe. W interesie firmy jest więc, by na to stanowisko znaleźć osobę o wymaganych kwalifikacjach, kompetencjach i pozytywnej historii zawodowej. Główny księgowy pełni bardzo ważną rolą w strukturach firmy, od której często zależy poprawne prowadzenie rachunkowości statutowej zgodnej z wymogami prawa.

Ostatnią z wspomnianych ról pożądanych w obszarze finansowym jest rola kontrolera finansowego, często łączona również z rolą kontrolera biznesowego, dla którego głównymi zadaniami jest kontrola kosztów, realizacja założonych budżetów oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej. Osoba dedykowana do roli kontrolera jest często łącznikiem między działem finansów a biznesem, stąd konieczne są tu kompetencje zawodowe i doświadczenie w finansach, jak i umiejętność współpracy z różnymi komórkami w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznymi partnerami biznesowymi. 

Jakich kompetencji miękkich brakuje zwłaszcza młodym kandydatom na rynku pracy?

Wśród młodych kandydatów stawiających pierwsze kroki na rynku pracy zdarzają się sytuacje, gdzie pod wpływem stresu lub niepewności odnalezienia się w nowej sytuacji ujawniają się pewne braki w obszarze kompetencji miękkich. Jednym z przykładów mogą być braki umiejętności zarządzania czasem, co przejawia się zarówno w zarządzaniu czasem własnym (spóźnieniami na spotkania lub do miejsca pracy), jak i zarządzaniu czasem pracy (terminowość realizacji zadań, realnym oszacowaniem czasu potrzebnego na ich realizację). Wśród początkujących kandydatów obserwujemy również pewne pola do poprawy w obszarze komunikatywności, która przejawia się w braku umiejętności jasnego i klarownego wyrażania swoich poglądów oraz uważnego słuchania rozmówcy. Osoby z problemem bycia komunikatywnymi często nie potrafią dopasować sposobu komunikacji w stosunku do różnych odbiorców przekazu.

Początkujący kandydaci są bardzo elastyczni i szybko potrafią dostosować się do nowej sytuacji i zaakceptować konieczność zmian.

Wymienione powyżej braki kompetencji miękkich zazwyczaj szybko zostają zweryfikowane, uzupełnione przez zdobywane doświadczenie i obserwację środowiska. Początkujący kandydaci są bardzo elastyczni i szybko potrafią dostosować się do nowej sytuacji i zaakceptować konieczność zmian. 

Na jakie aspekty zwracają uwagę kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym przy wyborze pracodawcy reprezentujący sektor finansowy?

Kandydaci, którzy są doświadczonymi pracownikami na rynku pracy i zastanawiają się nad wyborem nowego pracodawcy z sektora finansowego, na pewno zwrócą uwagę na aspekty związane z marką i stabilnością rynkową potencjalnego pracodawcy, stabilnością zatrudnienia i możliwością rozwoju w danej organizacji, atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietem socjalnym pracownika oraz lokalizacją pracodawcy

Które stanowiska w finansach są trudne do obsadzenia i dlaczego?

Stanowiska, które są szczególnie wymagające i potrzebują zdecydowanie większego zaangażowania do finalizacji procesu zatrudnienia to stanowiska finansowe specjalistyczne, poszerzone o znajomość języka obcego innego niż język angielski. Zarówno stanowiska analityczne, specjalistyczne, jak i kierownicze średniego i wyższego szczebla z dodatkowym językiem obcym są szybko wchłaniane przez pracodawców ze względu na duży deficyt kandydatów o tak kompleksowych kompetencjach. Coraz częściej bywa, że specjaliści o unikatowych kompetencjach zapraszani są do współpracy z rynków rodzimych (np. Francja, kraje skandynawskie) ze względu na brak dostępności kandydatów na rynku lokalnym.

Ekspert: Ela Dysarska
Randstad Finance Senior Consultant Randstad Finance (Randstad Professionals)
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również