Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

W wyniku globalizacji funkcji finansowych rynek potrzebuje nowych kompetencji

Zobacz oferty pracy

O tym, jakie wyzwania stoją przed wszystkimi uczestnikami rynku pracy oraz które kompetencje warto rozwijać w najbliższych latach, rozmawiamy z firmą rekrutacyjną Goldman Recruitment.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Wiadomości
18.04.2016
Zobacz
oferty pracy

Jakie są Państwa zdaniem trzy najbardziej pożądane stanowiska związane z finansami?

Wskazałabym na analityka finansowego (kontrolera finansowego), księgowego pracującego w sektorze BPO/SSC, kontrolera bądź analityka biznesowego. Niewątpliwie to najbardziej poszukiwani specjaliści w ostatnich miesiącach 2015 roku. Z analizy planów rekrutacyjnych naszych klientów i zgłaszanych nam potrzeb jasno wynika, że trend ten utrzyma się także w 2016 roku. 

Tradycyjnie już największe zapotrzebowanie na księgowych pojawia się w obszarze dynamicznie rozwijającego się sektora BPO/SSC. W naszym kraju lokowanych jest coraz więcej centów usług wspólnych, a niemalejący popyt generowany jest także przez już istniejące organizacje. Ponadto, zachowując zakres usług podstawowych (obszar księgowości, obsługa klienta), sektor ten rozwija się w kierunku realizacji coraz bardziej złożonych, opartych na wiedzy, procesów. Z tego względu branża ta odpowiada także za znaczny wzrost zapotrzebowania na analityków finansowych. 

I właśnie ta grupa zawodowa finansistów jest obecnie najbardziej poszukiwana przez pracodawców spoza sektora SSC/BPO. To efekt technologicznej i strukturalnej transformacji działów finansowych oraz rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kadry finansowe, dysponujące szerszym zakresem bardziej zaawansowanych umiejętności biznesowych i analitycznych. 

Popyt na ostatnie z wymienionych stanowisk to odpowiedź na wszechobecne projekty optymalizujące działalność firm. Zawirowania gospodarcze w ostatniej dekadzie sprawiły, że na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów, których wiedza oraz zakres analizy wykracza poza tradycyjny obszar finansów. Prowadzą oni wielopłaszczyznowe analizy, szukając relacji i powiązań finansowych, logistycznych, sprzedażowych i marketingowych. Kluczowa na tym stanowisku jest także umiejętność współpracy z osobami z różnych działów firmy. 

Jakich kompetencji miękkich brakuje zwłaszcza młodym kandydatom na rynku pracy?

Do największych zalet zatrudniania młodych osób należą kreatywność, chęć do nauki i świeże spojrzenie. Rekrutując osoby z tego pokolenia warto jednak zwrócić uwagę na pewne deficyty w ich kompetencjach miękkich. Dobrym przykładem są: praca zespołowa, inicjatywa czy umiejętność dostosowywania się do reguł panujących w firmie. Nasza szkoła nie uczy dzielenia się obowiązkami. Młodzi ludzie nie rozumieją, że praca zespołowa to umiejętność zwracania uwagi na potrzeby i uwagi innych i liczenia się z cudzym zdaniem przy jednoczesnym zachowaniu asertywności.  Ponadto, młode osoby często traktują pracę zadaniowo i po wykonaniu zleconej czynności biernie czekają na kolejne zadanie. Problemem może okazać się także odnalezienie się w kulturze organizacyjnej firmy, czyli w zbiorze zasad, które obowiązują wszystkich pracowników.

Najważniejsza dla osób z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym jest możliwość dalszego rozwoju i poszerzenia swoich kompetencji.

Na jakie aspekty zwracają uwagę kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym przy wyborze pracodawcy reprezentującego sektor finansowy?

Najważniejsza dla osób z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym jest możliwość dalszego rozwoju i poszerzenia swoich kompetencji. Te osoby szukają takiego miejsca pracy, które umożliwia długofalowy rozwój kariery i jest w stanie dać satysfakcję i zadowolenie z pracy przez wiele lat. Dla jednych oznacza to zajmowanie się ciekawymi i złożonymi projektami, dla innych rozwój kompetencji managerskich. Osoby te zwracają uwagę także na pozycję działu finansowego w organizacji, do której są rekrutowani. Bardzo istotne jest dla nich, aby były to działy kreujące wartość dodaną i wspierające lub wręcz wskazujące nowe kierunki strategiczne firmy. 

Które stanowiska w finansach są trudne do obsadzenia i dlaczego?

W tym roku wyzwaniem pozostanie znalezienie kandydatów na stanowiska analityków finansowych i biznesowych. Już od pewnego czasu działamy na rynku kandydata, a ze względu na transformację funkcji finansowej w organizacjach, wymogi stawiane przyszłym pracownikom rosną. Nadal istotne pozostają umiejętności twarde (te związane z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji takich narzędzi, jak MS Excel, Access czy PowerPoint), wykształcenie kierunkowe czy znajomość zasad raportowania finansowego. Ze względu na globalizację funkcji finansowych niezwykle istotna staje się także znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie, umożliwiająca nie tylko komunikację mailową, ale także swobodną konwersację czy prowadzenie prezentacji dla zarządu. Największe zmiany w profilu poszukiwanych kandydatów, wpływające na zawężenie puli dostępnych osób i zwiększające trudność tych rekrutacji, dotyczą jednak kompetencji miękkich. Nasi klienci poszukują osób komunikatywnych, potrafiących pracować w grupie i nastawionych na osiąganie korzyści we współpracy z innymi.  Kluczowe są także: umiejętność przekonywania do swoich racji i zdolność do spokojnej, rozsądnej oceny sytuacji, ale także niekonwencjonalne myślenie. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o ograniczeniach finansowych, gdyż z reguły budżety na te stanowiska nie rosną proporcjonalnie do zwiększających się wymogów pracodawców i oczekiwań kandydatów.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również