Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy w dziale Reporting & Analysis w Shell Business Operations

Dział Reporting and Analysis w krakowskim oddziale Shell jest sercem finansów tej spółki na region Europy, Afryki i po części Azji Środkowej. O tym, jakie trzeba mieć predyspozycje do pracy w zespole R&A i jakie możliwości rozwoju otwierają się przed pracownikami opowiadają: Anna Kęsek i Agnieszka Noworyta, dyrektorki ds. księgowości i raportowania w Shell.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
27.09.2019

Dział Raportowania i Analiz (Reporting and Analysis/R&A) jest największą częścią działu Operacji Finansowych Shell. W samym Krakowie zatrudnia ponad 650 osób. Zespół R&A obsługuje wszystkie biznesy Shell głównie z regionu EMEA, pokrywając całość rachunkowości w księdze głównej, a także zarządzanie rejestrem środków trwałych, planowanie, sprawozdawczość finansową, zarządczą, raportowanie na bazie lokalnych wytycznych do sprawozdawczości, jak i raportowanie grupowe oraz konsolidacje. Daje to doskonałe możliwości rozwoju, gdyż pracownicy mogą budować wszechstronną wiedzę, zmieniając zakres obowiązków i planując przejścia między zespołami.

R&A koordynuje najbardziej wymagające i kompleksowe czynności m.in. ról kontrolerów finansowych, planowania i analizy, konsolidacji i raportowania grupowego. Można powiedzieć, że centrum w Krakowie stało się sercem finansów Shell, jeśli chodzi o pełną wiedzę w zakresie procesów finansowych, centrum wiedzy operacyjnej i dotyczącej zasad raportowania głównie dla regionu EMEA.

Prężny rozwój działu powoduje, że stale poszukiwani są pracownicy, zarówno na początkowym etapie rozwoju kariery w finansach, jak i doświadczeni profesjonaliści. Rekrutacje prowadzone są na następujące stanowiska:

  • analityk / starszy analityk finansowy, specjalista, starszy księgowy;
  • manager ds. księgowości i raportowania, kierownik ds. księgowości, kontroler finansowy;
  • doradca / starszy doradca w zakresie raportowania grupowego;
  • analityk biznesowy / starszy analityk biznesowy.

Zobacz aktualne oferty pracy w Shell Business Operations: 

Annę Kęsek, Dyrektor ds. Księgowości i Raportowania (Financial Accounting and Reporting Lead – Europe) oraz Agnieszkę Noworytę, Dyrektor ds. Księgowości i Raportowania (R&A Manager) w Shell Business Operations zapytaliśmy o specyfikę pracy w obszarze R&A oraz możliwości rozwoju pracowników tych zespołów. 

Informacje o stanowiskach w R&A

1. Co jest wspólnego, a co różnego dla wszystkich stanowisk w R&A?

Wszystkie stanowiska w R&A łączy jeden mianownik – wiedza merytoryczna. 

Niezależnie od poziomu w organizacji, wszystkie role, łącznie z managerskimi, są rolami wykorzystującymi wiedzę finansową w codziennej pracy. Taka struktura i wymagania powodują, że każdy ma możliwość indywidualnego rozwoju, niezależnie od wybranej ścieżki: bardziej specjalistycznej lub merytoryczno-zarządczej i może sam kształtować swoją karierę. Jest to możliwe, ponieważ zarówno specjaliści, jak i managerowie uczestniczą w procesach raportowania – od przygotowania, poprzez analizę do ostatecznego zatwierdzania sprawozdań i raportów zarządczych, w tym do zarządu spółek, dyrektorów i prezydentów poszczególnych biznesów. 

Pomimo tej samej bazy, oferowane stanowiska różni ciężar poszczególnych elementów:

  • Role w zespołach raportowania grupowego będą atrakcyjniejsze dla osób z dobrą znajomością międzynarodowych standardów rachunkowości, certyfikacjami ACCA/CIMA. Często pracownikami stają się osoby z doświadczeniem audytorskim.
  • Stanowiska w obszarze planowania i oceny rezultatów w danym biznesie będą odpowiedniejsze dla osób, które dobrze odnajdują się w analizie dużych baz liczbowych oraz potrafią współpracować z szerokim gronem osób uczestniczących w procesie budżetowania.
  • Dla osób zainteresowanych szerokim spektrum księgowości lepszym wyborem będą zespoły R&A procesowe, które zajmują się m.in. księgowaniami w zakresie księgi głównej, rozliczeniami kont bilansowych, procesem środków trwałych po sprawozdawczość w oparciu o zasady grupowe. 

Oczywiście od pracowników, którzy chcieliby objąć role liderskie wymagamy doświadczenia w zarządzaniu zespołami.

Predyspozycje do pracy w R&A

2. Jakie predyspozycje trzeba mieć do tej pracy?

Podstawowymi kompetencjami wymaganymi do pracy w dziale R&A są zrozumienie podstawowych kategorii finansowych i księgowych oraz umiejętność formułowania wniosków na podstawie analizy danych.

Ponieważ pracujemy w środowisku międzynarodowym, nieodzowna jest umiejętność pracy zarówno w ramach zespołów lokalnych, jak i w środowisku wirtualnym, z partnerami z innych regionów i kultur. W związku z tym wymagana jest znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Charakter naszej pracy wymaga również dotrzymywania terminów oraz zdolności do stałego uczenia się, co w finansach jest niezmiernie ważne. 

Większość zatrudnionych osób posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów, rachunkowości, ekonomii. W przypadku wysoko specjalistycznych stanowisk dodatkowym atutem kandydatów są także profesjonalne certyfikaty międzynarodowe np. ACCA, CIMA lub audytorskie, jak również polskie takie jak: główny lub biegły księgowy. W przypadku pracowników, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie finansów firma Shell dofinansowuje międzynarodowe studia i akredytacje takie jak: ACCA, CIMA, biegły rewident.

Ścieżki rozwoju pracowników R&A

3. Jakie możliwości rozwoju w Shell mają pracownicy R&A?

Shell oferuje szereg ścieżek rozwoju w obszarach finansowych, zarówno na stanowiskach indywidualnych, w tym specjalistycznych, jak i na kierowniczych dla osób z dodatkowymi predyspozycjami w zarządzaniu.

Każdy pracownik ustala swoją indywidualną ścieżkę rozwoju w ramach organizacji na bazie swoich kompetencji, doświadczeń i aspiracji.

Tak zwany indywidualny plan rozwoju jest wspierany i zatwierdzany przez przełożonego i zawiera m.in. ocenę kluczowych kompetencji, które dany pracownik powinien rozwijać, sposoby ich nabycia i przybliżony okres, w którym dana osoba może dojść do pożądanego poziomu umożliwiającego jej przejęcie nowego stanowiska czy zakresu obowiązków.

Rozwój poziomy i pionowy pracowników R&A

4. Jakie są perspektywy i jaka może być przyszłość pracowników, którzy obejmą te role? 

Wspomniana już struktura organizacyjna w R&A umożliwia zarówno rozwój poziomy pomiędzy stanowiskami w danym zespole i pomiędzy poszczególnymi zespołami, jak i daje możliwości specjalizacji w konkretnym obszarze a dla osób z predyspozycjami liderskimi – jasną ścieżkę kariery managerskiej.

Przykładowo: stanowisko analityka finansowego może mieć w zakresie obowiązków zarówno zarządzanie rejestrem środków trwałych, przeróżne analizy bilansu i wyniku, jak i sporządzanie sprawozdań grupowych dla mniej kompleksowych spółek Shell. Dla bardziej kompleksowych spółek zazwyczaj jest to stanowisko starszego analityka, gdyż wymaga zarówno większego doświadczenia w sprawozdawczości, jak i współpracy z szerokim gronem osób, włączając w to działy centralne w finansach.

Analogicznie, stanowisko analityka biznesowego i starszego analityka biznesowego różnią się kompleksowością zadań i poziomem w hierarchii odbiorców pracy.

Dla stanowiska Senior Team Managera czy Kontrolera Finansowego naturalną ścieżką rozwoju może być stanowisko Managera ds. Księgowości a dla osób bardziej zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy w zakresie standardów raportowania – przejście do działu raportowania grupowego.

Shell Business Operations jako dobre miejsce pracy

5. Dlaczego Shell Business Operations może być dobrym miejscem pracy?

Shell jest dobrym miejscem pracy ze względu na różnorodność stanowisk, procesów, a co za tym idzie szerokie możliwości rozwoju i kształtowania ścieżek kariery, ale przede wszystkim z uwagi na przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

W 2017 i 2018 roku Shell Polska został wyróżniony jako jedno z najlepszych miejsc pracy i otrzymał nagrodę „Great Place to Work” m.in. ze względu na zaufanie, jakim darzą nas nasi pracownicy, możliwość samorealizacji i zadowolenia z zakresu wykonywanych obowiązków. Oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy pracodawcą, którego świadomie wybierają osoby, dla których kultura korporacyjna na bazie szacunku, zaufania i doceniania różnorodności oraz tolerancja jest niezmiernie ważna.

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Anna Kęsek
Dyrektor ds. Księgowości i Raportowania Shell Business Operations

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i podyplomowo ACCA. Do Shell dołączyła w 2008 roku na stanowisko młodszego managera zespołu w Księdze Głównej mając już kilkuletnie doświadczenie w pracy w finansach. Początkowo nadzorowała migracje m.in. sporządzania sprawozdań finansowych i analiz, aby później kierować zespołami wykonującymi pracę w zakresie księgi głównej, zarządzania środkami trwałymi oraz sprawozdawczości grupowej. Przez około 2 lata prowadziła globalny projekt przenoszenia ról kontrolerów finansowych wraz z pełną odpowiedzialnością za wyniki finansowe z lokacji miejscowych do pięciu centrów SBO w Krakowie, Glasgow, Chennai, Kuala Lumpur i Manili. W swojej obecnej roli kieruje dość dużym zespołem w Krakowie, który jest odpowiedzialny za raportowanie i analizy głównie dla europejskich spółek Shell w biznesie Downstream. 

Ekspert: Agnieszka Noworyta
Dyrektor ds. Księgowości i Raportowania Shell Business Operations

Pracuje w Shell od 12 lat, zaczynała jako Kierownik ds. operacyjnych w dziale Środków Pieniężnych, gdzie była odpowiedzialna za migracje pierwszych aktywności ze spółek europejskich do centrum w Krakowie. Kilka lat spędziła w dziale Należności, kierując zespołami oceny zdolności kredytowej i ściągania należności oraz ponownie w dziale Środków Pieniężnych, tym razem obejmując stanowisko globalnego dyrektora procesu zarządzającego kontami bankowymi Shella. W swojej obecnej roli kieruje zespołem w Krakowie, który jest odpowiedzialny za raportowanie i analizy głównie dla spółek Shell w biznesie Upstream. Posiada kwalifikacje ACCA i MBA.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również