Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Money Talks, czyli co czeka finansistów w 2018 roku

Szersze wykorzystanie technologii cyfrowych, rosnąca rola doradcza oraz rozwój umiejętności analitycznych, a także większe skupienie na kwestiach etyki zawodowej – to kilka trendów dotyczących zawodu finansisty, których kontynuację w 2018 roku przewiduje Jakub Bejnarowicz.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
20.12.2017

Finansista 2018, czyli…

…manager, doradca, strateg, geek, lider zmiany, PR-owiec? To tylko niektóre ”twarze” finansistów w pełni gotowych na nowe wyzwania rynku.

Carl Benedikt Frey i Michael Osborne w swoim słynnym już raporcie The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? wskazali, że wśród zawodów o najwyższym ryzyku automatyzacji znajdują się księgowi i audytorzy. Aż 94% osób z tej grupy zawodowej musi się liczyć z zastępowalnością przez technologie prostych czynności i analiz, którymi zajmują się na co dzień.

Warto jednak zauważyć, że to właśnie finansiści mają bardzo wysoką świadomość nie tylko postępującej automatyzacji pracy, ale też możliwości, jakie potencjalnie daje ona sprawnym managerom.

Z prowadzonych badań opinii wyższej kadry finansowej w USA i Kanadzie, opisanych w raporcie współautorstwa CIMA, AICPA i Oracle Agile Finance Revealed, wynika, że aż 83% finansistów uważa automatyzację i robotyzację za pozytywne zjawiska, które przyspieszą ich pracę i zwiększą efektywność.

W tym miejscu warto przytoczyć jeszcze jeden ważny raport, na który również wskazywali uczestnicy Money Talks, a który dotyczy pożądanych kompetencji na rynku pracy. Chodzi o opracowanie World Economic Forum The Future of Jobs. Jego autorzy opisali, jak na przestrzeni zaledwie 5 lat zmieni się profil najbardziej pożądanych kompetencji pracowników. Już w 2020 znacznie wzrośnie rola np. krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej czy elastyczności poznawczej pracowników, czyli umiejętności typowo miękkich i – na co warto zwrócić uwagę – typowo ludzkich, przynajmniej na razie poza dostępnością sztucznej inteligencji. To pokazuje, w jakim kierunku powinni rozwijać się managerowie w różnych zawodach, w tym także finansiści.

Raport finansowy 2018, czyli…

Lustrem dla wymagań rynkowych wobec finansistów jutra mogą być raporty finansowe.

Tego typu dokumenty kojarzone są z ciągiem cyfr i kolumn, których odczytanie wymaga często więcej niż podstawowej wiedzy o finansach. Tymczasem trzeba mieć na uwadze, że raporty finansowe trafiają do różnych interesariuszy, niekoniecznie mających wystarczające kompetencje czy zasoby czasu do prowadzenia własnych analiz.

Dzisiaj raport finansowy powinien być napisany prostym językiem, zawierać krótkie, kluczowe wnioski, dawać możliwość selekcji informacji dzięki wykorzystaniu dostępnych technologii. A wszystko po to, by z ogromnej ilości danych dostarczyć osobom podejmującym decyzje w przedsiębiorstwach precyzyjnie wybrane informacje, na podstawie których zarządzający określą kierunki rozwoju biznesu. I właśnie tutaj, w raporcie finansowym, jak w soczewce, skupiają się nowe kompetencje finansistów.

Warto szczególnie mocno zwrócić uwagę na aspekt technologiczny raportowania, opisany w sierpniowej publikacji Report visualisation: From concept to deployment. Budowanie zaawansowanych baz danych, analiza big data, tworzenie raportów z wykorzystaniem aplikacji internetowych czy rozwiązań mobilnych, to tylko wybrane cyfrowe kompetencje profesjonalistów zajmujących się na co dzień finansami.

Edukacja 2018, czyli…

Czy jednak polski rynek edukacyjny jest przygotowany na te nowe wyzwania w zawodach finansowych? W wielu wypadkach tak, między innymi dzięki współpracy polskich uczelni ekonomicznych z wiodącymi organizacjami profesjonalnymi z całego świata. Wystarczy wymienić certyfikowane pogramy prowadzone przez Instytut CIMA we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Katowicach. To pozwala pozytywnie patrzeć na przyszłość polskiego rynku, szczególnie w obliczu rosnącego popytu na specjalistów w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, w którym Polska jest regionalnym liderem.

Wybór kariery w finansach staje się więc coraz ciekawszym wyzwaniem, daje też coraz więcej możliwości.

Finansistom w 2018 roku pozostaje więc życzyć gotowości do intensywnego samorozwoju, otwartości na technologie i odważnego podejmowania wyzwań związanych z ich rosnącą rolą doradczą i managerską w organizacjach.

Autor: Jakub Bejnarowicz
Associate Director, Europe Association of International Certified Professional Accountants

Odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju CIMA, a także prowadzenie działań edukacyjnych związanych z rachunkowością zarządczą w regionie. Wspiera strategie rekrutacyjne i szkoleniowe pracodawców zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz realizuje plany dotyczące ustawicznego kształcenia i rozwoju specjalistów CGMA (Chartered Global Management Accountant), finansistów i liderów biznesu. Zajmuje się też Global Management Accounting Principles, czyli projektem promującym korzyści płynące ze stosowania globalnych zasad rachunkowości zarządczej przez pracodawców.

Zobacz również