Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.
Akcja redakcyjna: Szersze spojrzenie
Kategoria: Wiadomości
20.04.2017

Społeczna odpowiedzialność biznesu w powszechnej, obiegowej opinii kojarzy się głównie z aktywnościami ekologicznymi. Ten pogląd zdecydowanie nie wyczerpuje złożoności polityki CSR, którą starają się realizować przedsiębiorstwa. Coraz częściej odpowiedzialność jest interpretowana szerzej – obejmuje m.in. relacje pracownik–pracodawca, czego najlepszym przykładem może być powstawanie mniejszych społeczności wspieranych odgórnie przez organizację.

Elżbieta Kaproń: Dlatego właśnie tworzymy zespół Community, którego działalność obejmuje wszystkie cztery biura Accenture Operations w naszym kraju. Nie chcemy, aby CSR był tylko i wyłącznie zestawem pięknych idei, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ten zespół tworzą osoby chcące dać z siebie po prostu „coś więcej” oprócz swojej pracy. Ich zaangażowanie – wykraczające poza obowiązki zawodowe – dotyczy wsparcia współpracowników, środowiska oraz potrzebujących. Aby idee żyły, a pomysły mogły znaleźć swoje odzwierciedlenie w naszym otoczeniu, staramy się stworzyć dogodną przestrzeń na ich rozwój. Taką, która będzie zachęcała pracowników do podejmowania różnych inicjatyw, jednocześnie nic im nie narzucając. Prowadzimy zatem kalendarz inicjatyw, organizujemy wydarzenia, wymyślamy koncepcje, tworzymy strategie, a następnie przystępujemy do działania.

Jak narodziła się idea community?

Accenture Operations to spora organizacja, która zatrudnia ponad 2 000 specjalistów. Naszą codzienność określa cykl życia projektów oraz praca w zespołach. Przestrzeń zawodową tworzą przecież ludzie, których w miejscu pracy nie łączą wyłącznie relacje zawodowe. Dlatego pięć lat temu narodził się pomysł stworzenia bardziej zintegrowanej społeczności, wychodzącej poza ramy i integrującej członków naszej organizacji pomiędzy poszczególnymi zespołami. Reakcja była natychmiastowa – pracownicy zaczęli chętnie angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, a kierownictwo bardzo pozytywnie odebrało te oddolne działania.

Czy może Pani podać przykłady inicjatyw, które zrodziły się w ramach społeczności Accenture?

Stawiamy na różnorodność, zatem naprawdę mamy czym się pochwalić. Accenture to organizacja o zasięgu globalnym. Również w Polsce pracujemy na styku wielu odrębnych kultur, co z pewnością wzbogaca nasze działania. Organizujemy m.in. akcję Halloween – zwyczaj, który nie jest jeszcze tak bardzo popularny w naszym kraju. W tym czasie pracownicy mogą się przebrać, zrobić sobie zdjęcia, które następnie przekazujemy pozostałym pracownikom naszymi kanałami social media. Dzięki tego rodzaju wydarzeniom możemy pokazać się od całkiem innej strony i wykorzystać potencjał, który w nas drzemie, łącząc pracę z czystą zabawą. Inną inicjatywą, której poświęcamy sporo uwagi jest Tydzień Cross-Cultural oraz klub kulturalny, w ramach którego prezentujemy różne kraje, ich obyczaje oraz kuchnię. Nasi pracownicy również bardzo chętnie angażują się w akcje charytatywne. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy kiermasz świąteczny, podczas którego sami pracownicy decydują, co będziemy sprzedawać innym członkom organizacji. Organizujemy także aukcje, a zebrane środki przekazujemy domom dziecka. W styczniu natomiast angażujemy się w coroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Staramy się też wsłuchiwać w pomysły naszych pracowników i jesteśmy otwarci na wszystkie nowe idee. Dlatego prowadzimy w naszych zespołach ankiety, które przekładają się na konkretne działania. Na przykład, jakiś czas temu zorganizowaliśmy akcję Zbiórka dla Burka, podczas której zgromadziliśmy środki pieniężne i karmę dla zwierząt. Bardzo fajnym przedsięwzięciem był zorganizowany po raz pierwszy w tym roku ekomarket – dzięki zebranej makulaturze ocaliliśmy konia, zagrożonego wywozem do rzeźni. Podobnych inicjatyw jest naprawdę sporo, jak m.in. zbiórka krwi czy projekt Back to School, w ramach którego gromadzimy nowe bądź używane przybory szkolne, przekazywane następnie potrzebującym dzieciom. 

Czy poza akcjami stricte powiązanymi z działaniami o charakterze charytatywnym czy też okolicznościowym, jak np. akcja Halloween, Accenture Operations umożliwia swoim pracownikom dzielenie się swoimi pasjami z innymi?

Co roku przybywa nam pracowników, którzy chcą się dzielić swoimi prywatnymi zainteresowaniami. W tym roku jedna z naszych koleżanek zorganizowała warsztaty jogi, w której mogli wziąć udział inni pracownicy Accenture. Inna koleżanka układa artystycznie kwiaty i dekoruje ciasta, dzięki czemu mamy możliwość oglądać i kosztować jej dzieł. Mogłabym wymieniać dalej, ale kluczowe jest tutaj podejście samych pracowników, którzy pracując w Accenture chcą dzielić się swoimi pasjami z innymi. To zdecydowanie spaja naszą społeczność i zacieśnia relacje, które przestają mieć wyłącznie wymiar zawodowy.

Jakiś czas temu magazyn „Time” oskarżał tzw. pokolenie Milenium o egoizm. Tymczasem badania pokazują coś wręcz odwrotnego. Zarówno generacja Y, jak i nadchodzące pokolenie Z zamiast dóbr konsumpcyjnych wolą „kupować” przeżycia i emocje. Coraz młodsze roczniki wydają się również bardziej świadome globalnych mechanizmów, stąd większą uwagę przywiązują do przedsiębiorstw działających etycznie i odpowiedzialnie za swoje otoczenie. Czy ten trend widać również w Accenture Operations?

Świadczą o tym choćby sygnały od młodych ludzi, którzy dołączyli do naszej organizacji. Mówią nam, że Accenture Operations to miejsce pracy, które odpowiada ich oczekiwaniom w zakresie CSR. Dajemy im szansę podjęcia dodatkowych aktywności oraz realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Osobiście uważam, że czynnik społeczny to ważny motywator w miejscu pracy. Młodsze generacje są szczególnie wrażliwe pod tym względem, pytają organizację o jej wizerunek oraz możliwości dodatkowego rozwoju w jej ramach. Właśnie w tym zakresie świetnie sprawdzają się akcje, o których rozmawialiśmy wcześniej. Udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach to nie tylko zabawa, integracja oraz niesienie pomocy innym. To również szansa na rozwój umiejętności, które sprawdzają się na rynku pracy. Mam tutaj na myśli kompetencje interpersonalne, tak bardzo przydatne w networkingu, oraz te, których potrzebujemy w zarządzaniu projektami.

Sporo rozmawiamy o korzyściach płynących dla pracownika. A co z samym pracodawcą? Jak te działania przekładają się na wizerunek organizacji?

Atrakcyjne wynagrodzenie nie stanowi obecnie już najważniejszego kryterium przy wyborze pracodawcy. Kandydaci poszukują miejsca, które pomoże rozwinąć drzemiący w nich potencjał, dając poczucie sensu działania. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu nie może mieć wyłącznie wizerunkowego charakteru. W Accenture Operations stawiamy na te inicjatywy, dzięki którym w realny sposób powstają prawdziwe społeczności. Właściwa komunikacja odgrywa tutaj niebagatelną rolę. Właśnie dlatego staramy się zawsze informować wszystkich o postępach i efektach naszych działań. Dzięki temu każdy członek zespołu Accenture Operations ma bezpośredni wpływ na organizację i współtworzy przyjazne miejsce pracy. Nasi pracownicy to doceniają. Przemyślane i skuteczne działania CSR z jednej strony pokazują ludzkie oblicze korporacji, a z drugiej – są nośnikiem sensu. Pracownicy czują, że poza codziennymi, zawodowymi obowiązkami mogą w tym samym miejscu bezinteresownie zrobić coś dobrego. I to jest najważniejsze.

Ekspert: Elżbieta Kaproń
Service Delivery Lead Accenture Operations

Pracuje w części organizacji odpowiedzialnej za usługi w obszarze marketingu. W ciągu ostatnich dwóch lat kierowała również zespołem osób, które organizowały wewnętrzne inicjatywy pracownicze oraz akcje charytatywne. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również