Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Osiągają sukces ci, którzy nigdy nie przestają się uczyć

Z tekstu dowiecie się: ile książek rocznie czyta Bill Gates, jakie umiejętności pozwolą Wam osiągnąć sukces i jaki jest najlepszy sposób na naukę według Marca Chandlera i Adama Pająka z Brown Brothers Harriman.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
23.03.2018

Po ponad piętnastu latach edukacji, możecie myśleć, że czas nauki się skończył, a rozpoczął okres, kiedy skupicie się już tylko na zarabianiu. Jeśli jednak chcecie szybko rozwijać swoje kariery, to musicie wiedzieć, że to nie do końca tak działa. Ukończenie nawet bardzo dobrych uczelni nie powinno oznaczać końca Waszej edukacji. Ci, którzy osiągają sukces, nigdy nie przestają się uczyć.

Jeśli prześledzimy biografie najlepszych sportowców na świecie, to przekonamy się, że trenowali więcej niż rywale, by cały czas doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe. Robert  Lewandowski, uznawany za najlepszego polskiego piłkarza w historii, przy swoich obecnych umiejętnościach  mógłby grać na najwyższym poziomie jeszcze przez kilka lat. Tymaczasem poświęcił wiele godzin, by do swojego już szerokiego wachlarza piłkarskich umiejętności, dołożyć kolejną – strzały bezpośrednio z rzutów wolnych. Pozwoliło mu to zdobywać bramki w sytuacjach do tej pory niedostępnych dla innych zawodników.

Ta sama zasada sprawdza się także w świecie biznesu. W wywiadach, światowi liderzy często przyznają, że ich edukacja opiera sie w dużej mierze na lekturze. Bill Gates, najbogatszy człowiek świata według rankingu Forbesa z 2017 roku, czyta około 50 książek rocznie – czyli mniej więcej jedną na tydzień. Warren Buffet, numer dwa w tym samym rankingu, czyta między 600 a 1000 stron dziennie od kiedy zaczął swoją karierę inwestora, poświęcając na to około 80% swojego dnia.

Jeśli przykłady tych osób nie przekonały Was, że nigdy nie jest za późno by nauczyć się czegoś nowego, to warto zapoznać się z artykułem „Nowe dowody, że przekonania uczniów o własnych umysłach wpływają na ich edukację” (“New evidence that students’ beliefs about their brains drive learning”) napisanym przez Susane Claro i Susanne Loeb z Brookings Institution. Przeprowadzone badanie naukowe dowiodło, że poprzez uczenie się nie tylko ćwiczymy umysł, lecz także rozwijamy inteligencję i talent.

Czego się uczyć?

Wiemy już, że warto się rozwijać, pytanie brzmi – na nabyciu jakich umiejętności warto się skupić? Jeśli jesteś piłkarzem, to jedną wskazówkę znajdziesz wyżej.

Wszyscy, którzy pracujemy w bardziej tradycyjnych dziedzinach biznesu powinniśmy się zastanowić nad naszymi codziennymi wyzwaniami. Poszukajmy w naszym otoczeniu osób, które dobrze sobie radzą z problemami podobnymi do naszych i zapytajmy ich, jakie umiejętności pozwalają im realizować swoje cele. Warto się skupić na zdobywaniu nowych kompetencji, które są kluczowe w naszej branży lub na stanowisku, które zajmujemy. Zapoznanie się z wymaganiami w ofertach pracy na stanowiska, na które aspirujecie jest bardzo dobrym sposobem na poznanie kwalifikacji, których nabycie pomoże Wam rozwijać karierę zgodnie z Waszym planem.

Poza kwalifikacjami (mocno powiązanymi z branżą lub pozycją w firmie), warto rozwijać kompetencje bardziej uniwersalne, które posłużą Wam niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dla przykładu Bill Gates rekomenduje by:

 ...skupić się na naukach ścisłych, programowaniu i ekonomii. Nie oznacza to, że musicie sami pisać kod oprogramowania, ale ważne jest, byście rozumieli, co inżynierowie mogą wykonać, a czego nie.

Na podstawie mojego doświadczenia chciałbym wyróżnić też inne bardzo cenne umiejętności:

  • Efektywna komunikacja. Umiejętność prawdziwego słuchania i przekazywania swoich myśli w takich sposób, który czyni ją łatwym w odbiorze dla innych. Dobrym narzędziem, by upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy rozmówcę, jest wyrażenie jego punktu widzenia swoimi słowami. W BBH otwarta komunikacja jest ważnym komponentem sukcesu. Pracownicy są zachęcani do zadawania pytań, zdobywania informacji od swoich współpracowników na różnych szczeblach Firmy i angażowanie się w otwartą, produktywną dyskusję, która pomaga wypracować najlepsze rozwiązania.
  • Zarządzanie czasem. Ustalenie, jakie są najważniejsze cele do zrealizowania, następnie nadanie im priorytetów i adekwatne ich rozplanowanie – w dniu, tygodniu lub miesiącu.
  • Asertywność. Prezentowanie własnych umiejętności i skupianie się na tym, co naprawdę ważne. Wyrażanie własnych opinii i uczuć oraz mówienie „Nie” bez poczucia winy, gdy jest taka potrzeba. To również mówienie „Tak”, gdy się z kimś zgadzamy.
  • Proaktywność. Branie odpowiedzialności za swoje działania i karierę, a nie bycie bierym obserwatorem. Wielu z nas ciężko przychodzi wyjście ze swojej strefy komfortu. Gdy ciężko nam zacząć jakieś trudne zadania, z pomocą przychodzi rada Mel Robbins, by jak przy starcie rakiety odliczyć na głos od tyłu od pięciu do jednego i wystartować z działaniem! W BBH każdy z pracowników jest odpowiedzialny za rozwój swojej kariery. Zgłaszanie się do inicjatyw, poza swoim standardowym zakresem obowiązków, jest świetnym sposobem na rozwój.
  • Ładowanie baterii. Wysypiajcie się, wypoczywajcie, ćwiczcie i dobrze się odżywiajcie. Tak jak samochód potrzebuje paliwa, wszyscy musimy zatroszczyć się o nasze ciało, umysł i duszę. Czas z przyjaciółmi, modlitwa, medytacja – róbcie to, co daje Wam nową energię do działania. Wydaje się to oczywiste, ale wielu z nas zapomina, by zadbać o swoje dobre samopoczucie.

Jest naprawdę mnóstwo możliwości, by stymulować rozwój naszego umysłu.

Jak się uczyć?

Jaki jest najlepszy sposób na naukę? Mamy szczęście żyć w czasach, w których mamy łatwy dostęp do wielu zasobów. Mnóstwo informacji możecie znaleźć w literaturze, na stronach internetowych czy w filmach. Możecie też uczyć się od współpracowników, których podziwiacie za konkretne umiejętności. Dla zdobycia specjalistycznej wiedzy technicznej, warto brać udział w szkoleniach organizowanych „w klasie” bądź online, uczyć się na stanowisku pracy od bardziej doświadczonych pracowników („work shadowing”), czy brać udział w konferencjach branżowych.

Innym bardzo efektywnym sposobem na poszerzenie wachlarza swoich kompetecji jest zmiana roli na taką, która wymaga zdobycia nowych umiejętności. Dobre firmy mocno zachęcają do „transferów wewnętrznych” (zmiana stanowiska w ramach tej samej organizacji). Dla przykładu – w krakowskim biurze Brown Brothers Harriman w 2017 roku 30% pracowników zmieniło swoje pozycje.

A jak osiągnąć poziom mistrzowski w nowych umiejętnościach? W swoim bestsellerze „7 nawyków skutecznego dzałania” Stephen R. Covey rekomenduje metodę „uczenia przez nauczanie”. To bardzo prosta koncepcja: opanujcie jakieś zagadnienie na tyle dobrze, byście mogli go uczyć innych.

Z kolei Malcom Gladwell w swojej książce „Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu” przeanalizował, co uczyniło wyjątkowymi ludzi sukcesu w różnych dziedzinach i doszedł do wniosku, że jednym z ważniejszych czynników był czas poświęcony na ćwiczenia (co najmniej 10 000 godzin) oraz otwartość na cenne uwagi od innych, które pozwalały na dalszy rozwój.

Bez względu na wybrany sposób nauki, mam nadzieję, że Wasz rozwój będzie celem na całe życie a wskazówki zawarte w tym artykule Wam w tym pomogą.

English version – Keep learning to succeed!

Why learn?

You may be thinking, “After 15 years of school, I’m done with learning! Now it’s time for working and earning!”  Well, if you want to advance your career, that’s not how it works. Even if you graduated from a top school, it doesn’t result in the end of your education. Successful people never stop learning.

If you study biographies of the world’s best athletes you will find that they trained more than their peers and constantly strived to improve their skills or develop new ones. Robert Lewandowski, who is recognized as Poland’s best football player throughout history, could likely rely on his current abilities to continue playing competitively for a few more years. Instead, he spent hours learning how to do free kicks to add a new weapon to his already extensive arsenal of football techniques—allowing him to score goals in situations where he couldn’t before.

The same is valid for business people. In interviews, the world’s most famous leaders often say that a lot of their learning comes from reading. Bill Gates, the world’s richest man according to the 2017 Forbes ranking, reads about 50 books per year — which equates to one per week. Warren Buffet, second on the Forbes list, read between 600 and 1,000 pages per day when he was beginning his investing career, and still spends about 80 percent of each day reading.

If the real life examples above don’t convince you that it’s never too late to learn something new, then perhaps a recent study titled “New evidence that students’ beliefs about their brains drive learning” by Susana Claro and Susanna Loeb of the Brookings Institution might change your mind.  The scientific research proved that learning helps us develop our minds, growing our intelligence and talent.

What to learn?

Assuming you are now convinced that it is always worthwhile to learn something new, the question becomes what skills should you focus on? Well, if you are a football player, I already gave you one tip!

For those of us working in more traditional business activities, think about challenges—small and large—that you have while doing your daily work.  Then then look around to see if there are colleagues who have mastered that task and ask them what skills help them to be successful.  Also focus on any new skills you need to develop that are closely linked to your industry and position. Checking the requirement sections of job advertisements for a position you would like to hold in the future is a great way to understand the skills required to be successful as you grow your career.

Aside from industry or role-specific training, there are also skills or competencies that are more universal, as they provide a strong foundation indirectly relevant to many roles. For example, Bill Gates recommends that:

To the degree you like science, engineering and economics, pick as much of that as you have an appetite for because those are the agents of change for all institutions. (It's) not necessarily that you'll be writing code, but you need to understand what can engineers do and what can they not do. 

When it comes to other skills, based on my experience the following ones will surely be helpful:  

  • Communicate effectively. Truly understand views points of other people and clearly share your thoughts so that others can easily see your vision. A great tool to gauge your comprehension is your ability to state another person’s point of view using your own words. At BBH, open communication is a critical component of our success. Employees are encouraged to ask questions, seek out information from colleagues at all levels throughout the Firm and then engage in honest, productive debate that fosters the best solutions.
  • Manage your time effectively. Know what key things you want to achieve, then prioritize and plan them accordingly — in a day, a week or a month.
  • Be assertive. Champion your ideas and stay focused on what’s important. Express your own opinion and feelings, and say "no" when necessary without feeling guilty. This also means saying “yes” when you do agree.
  • Be proactive. Take responsibility for your actions and career rather than just watching things happen. A lot of us struggle to push ourselves out of our comfort zones. Take action by following Mel Robbins’s advice to stay calm by counting backward from five to one, then take a leap and get it done! At BBH, you’re ultimately responsible for your career development. Raising your hand to take on responsibilities beyond the normal scope of your job is a great way to grow.
  • Recharge your batteries. Get good sleep, rest, exercise and eat well. In the same way a car needs fuel, you need to take care of your body, mind and spirit. Spend time with friends, pray, meditate — do whatever it takes to help you reenergize. It might sound obvious, but many people seem to forget the importance of well-being

There is so much opportunity to keep growing our brains!

How to learn?

So, what’s the best way to learn? We are fortunate to live in a time where there is easy access to many resources. You can find plenty of information in books, websites and movies. Or learn from coworkers and people you admire for particular skills. For the job-specific skills, attend classroom or online training, work-shadow your colleagues, and take part in network events and seminars.

Another very effective way to develop your competencies is to try a new role which requires you to pick up new skills. Good companies strongly advocate the benefits of “internal mobility” (changing positions within the same firm). For example, in the Krakow Brown Brothers Harriman office, 30 percent of employees moved into new roles in 2017.

So how do you get started on your journey to becoming a master in learning new skills? Stephen R. Covey, author of the well-known book “The 7 Habits of Highly Effective People,” recommends “learning by teaching.” The idea is very simple: Learn something well enough that you can teach it to others..

Author Malcolm Gladwell, who in his book “Outliers: The Story of Success ” analyzed what makes the greatest achievers in their respective fields so special, believes the answer is a lot of practice (like 10,000 hours) and being open to critical feedback.

However, you choose to approach your learning, I hope you make it a life-long goal and that the tips I shared help you to be successful. 

Autor: Marc Chandler
Global Head of Currency Strategy Brown Brothers Harriman

Dołączył do Brown Brothers Harriman w 2005 roku jako Global Head of Currency Strategy. Wcześniej był szefem działu strategii walutowej w HSBC Bank USA i Mellon Bank. Prowadzi blog www.mindonthemarkets.com. Jego książka “Making Sense of the Dollar: Exposing Dangerous Myths about Trade and Foreign Exchange" została wydana w 2009 roku przez wydawnictwo Bloomberg Press. 

Autor: Adam Pająk
Vice President, Client Invoicing Brown Brothers Harriman

Pracuje w Brown Brothers Harriman od 2017 roku jako manager w zespole ds. fakturowania. Wcześniej pracował dla Capgemini, Aon, Gefco i Lufthansy. Zanim został managerem w dziale fakturowania i rozliczeń, pracował jako księgowy i kontroler finansowy. Ukończył studia z finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia z ekonomii i zarządzania na University Montesqieu Bordeaux IV.

Zobacz również