Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Outsourcing czy księgowość in-house? Gdzie zacząć karierę?

Dynamiczny wzrost firm outsourcingu usług księgowych oznacza jedno – coraz większą liczbę miejsc pracy na polskim rynku pracy. Na temat zatrudnienia w tego typu organizacjach istnieje wiele negatywnych opinii opartych na stereotypach.
Kategoria: Wiadomości
19.10.2012

Najczęstsze zarzuty pod adresem firm outsourcingu księgowości to w porównaniu z etatem w korporacjach wyspecjalizowanych w innych branżach: niskie płace, umowy krótkoterminowe i brak perspektyw rozwoju.  Zdaniem ekspertów często te opinie mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.


Korzystanie z zewnętrznej obsługi procesów staje się w polskich przedsiębiorstwach coraz popularniejsze. Według badania Instytutu Outsourcingu i MillwardBrown SMG/KRC z 2011 roku obroty firmy outsourcingowych wynosiły 3,96 mld zł. Aż 30% udziału w tym rynku mają firmy outsourcingu procesów finansowych i księgowych. W badaniu uwzględniono jednak tylko obroty na rynku polskim. Tymczasem wiele działających w Polsce firm obsługuje klientów prowadzących biznes poza granicami naszego kraju, a wśród nich jest bardzo dużo podmiotów wyspecjalizowanych w usługach księgowych.


Zobacz oferty pracy w outsourcingu »


Zróżnicowanie rynku pracy


Podstawowym błędem osób negatywnie oceniających pracę w firmach outsourcingowych jest pomijanie ogromnego zróżnicowania podmiotów działających na rynku. Spotkamy na nim z jednej strony firmy koncentrujące się na obsłudze sektora MSP lub nawet mikrofilm, a z drugiej duże centra finansowe działające na rynku międzynarodowym. W przypadku tej pierwszej grupy nierzadko działania dotyczą prowadzenia księgowości kilkudziesięciu firm, z których każda wystawia od kilku do kilkudziesięciu faktur miesięcznie. W przypadku tej drugiej grupy w grę wchodzi obsługa ogromnych koncernów, działających w różnych systemach podatkowych. Coraz częściej na rynku outsourcingu spotkamy też firmy zajmujące się obsługą wielu oddziałów tego samego przedsiębiorstwa w różnych krajach.


– Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wiele międzynarodowych korporacji zdecydowało się na uruchomienie w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej tak zwanych Financial Shared Services (FSS), czyli wewnętrznych wobec swoich spółek-matek centrów usług finansowych, świadczących swoje usługi księgowe na skalę globalną  – zauważa Joanna Madejska, headhunter z firmy Head Hunt, która zajmuje się m.in. rekrutacjami finansistów. – Takie centra mają u nas np. Philip Morris czy Shell w Krakowie, HP we Wrocławiu czy też ACP Pharma w Rzeszowie.Kogo tu szukają?


Firmy outsourcingowe chętnie przyjmują młodych ludzi u progu kariery, których z założenia trzeba doszkolić. Zaawansowana wiedza z zakresu finansów wcale nie musi być kluczowa dla zdobycia pracy – na początek i tak zakres wykonywanych obowiązków będzie wąski. Bardzo istotne mogą  za to okazać się umiejętności pozwalające na dostosowanie się do specyfiki pracodawcy np. kompetencje językowe lub umiejętności komunikacyjne. Np. centra usług finansowych obsługujące zagraniczne oddziały korporacji bardzo często mają zapotrzebowanie na księgowych ze znajomością mało popularnych języków obcych, np. chorwackiego, szwedzkiego czy portugalskiego.


– Rzeczywiście często język jest bardzo ważnym kryterium  przy rekrutacji do firm outsourcingowych – zauważa Beata Śmiałek, dyrektor Walkers Finance Executive Search, firmy wyspecjalizowanej w rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska  w działach finansowo-księgowych. – Czynności, do wykonywania których jest zatrudniany młody pracownik księgowości są na ogół bardzo wąsko zdefiniowane, np. wprowadzanie jednego typu transakcji.  Oczywiście taki pracownik  może  się rozwijać i jest pierwszy w kolejce do dalszego szkolenia i awansów.


Potwierdza to Joanna Madejska z Head Hunt: - Całe sztaby rekruterów angażowane są w poszukiwanie przyszłych pracowników księgowych z bardzo dobrą znajomością przeróżnych języków, co powoduje czasem, że sama wiedza i doświadczenie stricte księgowe stają się drugorzędne.  Dlatego też do centrów trafiają najczęściej ludzie młodzi, będący dopiero na początku swojej drogi zawodowej i często bez  wykształcenia finansowego. Ponieważ pracownicy centrów księgowych są w stałym kontakcie telefonicznym ze swoimi zagranicznymi klientami i pracują często pod dużą presją czasową, bardzo ważne są także w ich przypadku odporność na stres oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne.


 

Gdzie rozwijać skrzydła?


Jeśli chcemy poszerzać swoje kompetencje pracując dla firm outsourcingowych, warto szukać takich pracodawców, którzy obsługują wielu klientów i dodatkowo wciąż poszerzają bazę kontrahentów. To daje szansę na awans, ponieważ każdy nowy, duży klient oznacza utworzenie w firmie outsourcingowej oddelegowanego mu zespołu. W rozwiniętych organizacjach outsourcingowych każdy taki przydzielony klientowi zespół ma swojego managera.


– Gdybym startowała dziś do pracy w finansach i zależałoby mi na zdobyciu doświadczenia w krótkim czasie, to mając do wyboru to samo stanowisko w modelu in-house w korporacji  i u dużego dostawcy outsourcingu, wybrałabym firmę outsourcingową – mów Beata Śmiałek. – W takiej organizacji częściej zdarza się szansa awansu, ponieważ rekrutacja na różnego rodzaju stanowiska kierownicze w zespołach tworzonych do obsługi nowych klientów ma często charakter wewnętrzny. W dziale księgowości  korporacji częściej ma miejsce sytuacja, kiedy wiele lat spędza się na tym samym stanowisku. Struktura i wielkość zatrudnienia są w korporacji bardziej ustabilizowane. W dużych centrach outsourcingowych przyjmuje się wiele młodych osób i wciąż są tam aktywni rekruterzy, którzy pozyskują osoby do nowych projektów.


Ważną zaletą pracy w outsourcingu w punktu widzenia rozwoju zawodowego jest możliwość zetknięcia się z różnymi typami firm, oczywiście przy założeniu migracji księgowego między zespołami projektowymi, np. w ramach awansu poziomego. Jeśli zależy nam na takiej rozwijającej wędrówce zawodowej, musimy zwracać uwagę na pozycję rynkową oraz portfel klientów usług outsourcingowych danego dostawcy. Trafiając do organizacji obsługującej kilkadziesiąt osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wystawiających jedną fakturę miesięcznie, nie możemy liczyć na spektakularny rozwój w miejscu pracy. Tam, gdzie klientami są duże firmy, które wykształciły już własną kulturę organizacyjną, możemy korzystać pełnymi garściami z doświadczeń płynących z obsługi zróżnicowanej grupy klientów.


– Wyspecjalizowane firmy pracują z większa gamą klientów niż odpowiadające im działy w większych przedsiębiorstwach. – zauważa Katarzyna Banach, Partner Zarządzający w Grant Thornton Frąckowiak, firmie zajmującej się outsourcingiem rachunkowości. – Doświadczenie pracowników w dużych przedsiębiorstwach jest dość ubogie w stosunku do firm outsourcingowych. Firmy działające na rzecz wielu klientów mogą zaoferować zróżnicowane produkty i usługi. Duża baza usługobiorców może zapewnić styczność ze znacznie bardziej zróżnicowanymi praktykami, procedurami i procesami, poszerzają możliwości zdobywania nowej wiedzy i wprowadzenia innowacji.


Zobacz oferty pracy w księgowości »Prestiż czy spokój i awans?


Kandydaci, którzy są nastawieni na umowę o pracę mogą negatywnie postrzegać firmy outsourcingowe, ponieważ częściej niż w działach księgowości in-house, stosuje się tam różnego rodzaje umowy okresowe. Ma to jednak uzasadnienie biznesowe:  księgowy jest przyporządkowany do zespołu obsługującego klienta. Jeśli skończy się umowa z kontrahentem, firma outsourcingowa likwiduje stanowiska osób, które działały na rzecz utraconego klienta. Elastyczność stanowi o być albo nie być współczesnej firmy outsourcingu księgowości. Stąd też organizacje te chętnie korzystają z umów na czas określony lub pracy tymczasowej.


– Umowy na czas określony są rzeczywiście częściej spotykane w dużych centrach finansowych niż w korporacjach – mówi Beata Śmiałek.  – Ale w dużych korporacjach często za to mamy do czynienia z długimi okresami próbnymi. Bez względu na typ organizacji, ogólna tendencja na rynku jest taka, aby zatrudniać jak najwięcej osób na umowy na czas określony.


Firmy outsourcingowe mogą też przyciągnąć tych, którzy przywiązują wagę do niezależności w pracy księgowego. Jeśli nie lubią zmagać się z naciskami lub roszczeniami ze strony innych działów, a  za to wolą skupić się na doskonaleniu rozwiązań w księgowości, to praca u dostawcy usług księgowych to coś dla nich.


– W specjalistycznych firmach kadra kierownicza ma większą swobodę operacyjną niż osoby na podobnych stanowiskach w przedsiębiorstwach – twierdzi Katarzyna Banach. –  Nie musi też rozważać sprzecznych interesów i potrzeb w pozostałych obszarach działalności. Firmy wyspecjalizowane, obsługujące szeroka gamę klientów potrafią modyfikować swoją działalność, nie wywołując zakłóceń w działalności swoich klientów i posiadają bardziej elastyczny model współpracy z klientem. Wprowadzenie innowacji jest tam łatwiejsze.Jak tu płacą?


Niskie zarobki to kolejny upowszechniony pogląd na temat pracy w outsourcingu usług księgowych. Tak naprawdę pensje nie odstają jednak od średnich płac finansistów w całej gospodarce. Według wydanego w tym roku raportu Związku Liderów Usług Biznesowych "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce" miesięczne wynagrodzenia brutto dla typowych stanowisk w outsourcingu usług finansowych wyglądają następująco: Junior Accountant: 750–950 euro,  Accountant: 850-1200 euro, Senior Accountant: 1100 –1600 euro, Team Leader 1800–2450 euro, Process Manager 2900–3650 euro.


Jak kierować swoją karierą w firmie outsourcingu usług finansowych, aby rozwijała się dynamicznie? Najlepiej wybrać taką organizację, w której będziemy mieli jak najszerszy dostęp do wiedzy. Dzięki temu szybko wzrośnie nasza wartość na rynku pracy.


– Dobrze jest pracować w większych firmach outsourcingowych – radzi Katarzyna Banach. – Kilka zespołów pracujących w zbliżonych warunkach pozwala na stworzenie regularnej informacji o efektywności pracy, stając się dla siebie benchmarkiem. Praca kilku zespołów pozwala za szybki wzrost doświadczenia całej grupy pracowników, w efekcie czego skracają oni czas na poszukiwanie rozwiązań. Promowanie konkurencji zespołowej wśród mniejszych zespołów pracowniczych sprzyja w efekcie końcowym rozwojowi księgowych.

Zobacz również