Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rynek potrzebuje IR-owców, czyli kogo?

W 2011 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie zadebiutowało 36 spółek, na rynku NewConnect było to odpowiednio 147 podmiotów. Do końca roku liczby te zapewne jeszcze wzrosną...
Kategoria: Wiadomości
01.12.2011

Jest to nieco większe grono niż w latach poprzednich, co pozwala nam sądzić, iż - przynajmniej na jakiś czas - powróciło zaufanie do tej drogi pozyskiwania kapitału na rozwój firmy. Spółka zyskuje nie tylko pieniądze, ale jest także lepiej identyfikowana rynkowo i wyżej pozycjonowana w ocenach innych uczestników rynku, a w szczególności inwestorów.


Przekształcenie firmy w spółkę publiczną to efekt zazwyczaj wielomiesięcznej pracy zespołu ludzi. Jednak praca ta nie kończy się wraz z debiutem, bowiem od tego momentu nałożone zostają na spółkę nowe obowiązki. Odpowiedzialność względem rynku i jego uczestników wynika z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Spółka zostaje zobowiązana do stałego i kompleksowego informowania rynku o swojej sytuacji, zmianach, planach, wynikach finansowych, a także do realizacji zapowiedzianych prognoz i wyników, czyli tak naprawdę do spełnienia oczekiwań inwestorów.


Komunikowanie spółki z otoczeniem rynkowym można zamknąć w dwóch słowach: relacje inwestorskie (z ang. investor relations - w skrócie IR). Jest to w Polsce stosunkowo młoda dziedzina. Niemniej jednak odpowiednie prowadzenie działań komunikacyjnych ma ogromne znaczenie dla budowania wartości i reputacji spółki na rynku kapitałowym i może dać spółce przewagę nad konkurencją. Oczekiwania inwestorów w zakresie polityki informacyjnej spółki są wysokie. To pociąga za sobą konieczność nieustannego kształcenia kadr w tym zakresie. Nadal na polskim rynku kapitałowym trudno o dobrego specjalistę z zakresu relacji inwestorskich. Spore wymagania co do umiejętności specjalistów, zarówno ze strony spółek, jak i akcjonariuszy, pociągają za sobą konieczność edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród osób, które już pracują lub chcą zajmować się obszarem IR w spółce giełdowej.Kto może być IR-owcem w spółce giełdowej?


Praca specjalisty z zakresu IR zaczyna się zanim spółka debiutuje na parkiecie. Na tym etapie firmy zwykle są wspierane przez agencje IR-owe. Jednak niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje w takiej agencji czy też jest niezależnym specjalistą zatrudnionym bezpośrednio u debiutanta, powinna posiadać odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie.


Relacje inwestorskie to interdyscyplinarna dziedzina. Łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, kontrolingu, prawa, marketingu i PR. Kandydat taki powinien posiadać odpowiednie, wszechstronne wykształcenie, a także szereg cech, które są bardzo pomocne w odpowiednim prowadzeniu komunikacji spółki z rynkiem kapitałowym. Można tu wskazać otwartość emocjonalną, zdolności komunikacyjne, terminowość, sumienność czy uczciwość. Kolejnym ważnym elementem jest doświadczenie i znajomość branży czy też samej spółki - te wartości mają bezpośrednie przełożenie na jakość i trafność działań z zakresu relacji inwestorskich.Edukacja rynkowa i specjalistyczna


Otoczenie rynkowe spółek charakteryzuje się wysoką zmiennością, co wpływa na konieczność podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie. Część podmiotów polskiego rynku kapitałowego, takich jak GPW (Giełda Papierów Wartościowych SA), SEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), SII (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) realizuje misję edukacyjną dla przedstawicieli spółek. Wiele prywatnych firm szkoleniowych prowadzi kilkudniowe zajęcia przeznaczone dla specjalistów z zakresu IR, jednak są to głównie kursy, które utrwalają wiedzę już zdobytą lub traktują o niewielkim wycinku relacji inwestorskich. Trudno oczekiwać, by w ciągu kilku czy kilkunastu godzin poruszyć wszystkie zagadnienia. Kolejną kwestią są oczekiwania rynku. Nawet udział w kilku spotkaniach nie jest w stanie przygotować do prowadzenia IR w spółce giełdowej. Co zatem z osobami, które chciałby dopiero rozpocząć swoja karierę w dziedzinie IR?


Odpowiedzią - dotąd najbardziej kompleksową - są studia podyplomowe z zakresu relacji inwestorskich. W Polsce pierwsze takie studia uruchomiła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, natomiast od przyszłego roku studia z zakresu relacji inwestorskich dostępne będą również w Krakowie na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Patronat nad studiami objęła Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie. To bardzo dobra informacja dla osób, które chciałaby rozwijać swoje zainteresowania i związać swoją karierę właśnie z rynkiem kapitałowym.


Rekrutacja została rozpoczęta. Informacje na temat programu, prelegentów oraz warunków uczestnictwa dostępne są na stronie uczelni. To, co wyróżnia krakowskie studia, to nacisk na praktyczne aspekty relacji inwestorskich. 75 proc. zajęć prowadzić będą eksperci - praktycy polskiego rynku kapitałowego. Zagadnienia powstały w oparciu o dogłębną analizę trendów obowiązujących na rynku kapitałowym i są odpowiedzią na jego potrzeby.


Studia skierowane są głównie do przedstawicieli spółek notowanych na GPW oraz przedstawicieli tych firm, które rozważają debiut giełdowy. To również odpowiednia droga edukacji rynkowej dla tych, którzy już działają na rynku kapitałowym: przedstawicieli agencji PR lub IR, rzeczników prasowych, prawników, ekonomistów. Tematyka studiów powinna być również atrakcyjna dla inwestorów indywidualnych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i relacji inwestorskich.Co dalej?


Niestety, żaden kierunek studiów podyplomowych nie gwarantuje zatrudnienia. To, jak zdobyta wiedza zostanie wykorzystana, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Studia podyplomowe "Relacje inwestorskie w spółce giełdowej", prowadzone na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dają niewątpliwie solidną wiedzę merytoryczną oraz bardzo dobrą bazę case study, które w pracy IR-owca są niezbędne. To także okazja do poznania specjalistów z branży oraz osób aktywnych na rynku - elementy, które są bezcenne w codziennej pracy zawodowej.


Relacje inwestorskie to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Wymagania i oczekiwania stawiane przez rynek spółkom i jej przedstawicielom są wysokie. By być konkurencyjnym - należy cały czas trzymać rękę na pulsie i stale podnosić własne kwalifikacje, a w pracy zawodowej umiejętnie łączyć i wykorzystywać wiedzę, doświadczenie i osobiste predyspozycje.


Karolina Bartnik-Kura, Specjalista ds. relacji inwestorskich, współpracownik Centrum Relacji Inwestorskich, Partnera Merytorycznego studiów podyplomowych "Relacje inwestorskie w spółce giełdowej"

Informacje o studiach: www.ka.edu.pl

Zobacz również