Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Świat doradców finansowych

Dwie największe grupy korzystające z usług doradców finansowych to przede wszystkim osoby chcące zainwestować lub pozyskać pieniądze, najczęściej ze źródeł zewnętrznych.
Kategoria: Wiadomości
26.03.2012

Klienci doradców finansowych


Dwie największe grupy korzystające z usług doradców finansowych to przede wszystkim osoby chcące zainwestować lub pozyskać pieniądze, najczęściej ze źródeł zewnętrznych.


W grupie inwestujących przeważają klienci zamożni i bogaci, czyli ok. 620 tys. osób w 2010 roku. Do zamożnych zalicza się osoby o dochodach miesięcznych brutto od 7 100 do 20 000 zł, do bogatych natomiast osoby o dochodach powyżej 20 000 zł i posiadających co najmniej 1 mln dolarów. Z wyliczeń KPMG (Rynek dóbr luksusowych 2011), na podstawie których oszacowano powyższe dane, wynika także, że bardzo liczną grupę (ponad 2 mln) stanowią tzw. aspirujący, o dochodach od 3 700 do 7 100 zł, jest więc komu doradzać.
Drugą grupę klientów stanowią osoby starające się o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.


- Najwięcej klientów w tej grupie stara się o kredyt związany z zakupem lub remontem mieszkania. Szczególnie młode małżeństwa coraz częściej decydują się na doradztwo finansowe związane z inwestycją we własne M. Kredyt w tym wypadku stanowi często jedyną formę finansowania zakupu nieruchomości. Potwierdza się tu również pewna prawidłowość. Mianowicie kwota kredytowania rośnie wraz z ceną mieszkania. Doradcy zgłaszają także, że znaczna część klientów prosi o pomoc w zakresie zakupu samochodu, również firmowego, wyposażenia domu oraz kredytów gotówkowych - mówi Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Money Expert S.A.Zawód doradca


Jeszcze podczas trwania największej fali kryzysu finansowego w 2009 roku miesięcznik „Forbes" przygotował ranking 10 zawodów najbardziej odpornych na recesję. Doradca finansowy znalazł się na 4. miejscu za pielęgniarką, pracownikiem handlu detalicznego i kierowcą. Wśród zawodów wymienionych w zestawianiu 3 z 10 związane były z finansami. Według innego raportu z 2011 roku opracowanego przez Pracuj.pl, oferty pracy związane z branżą finansową zajęły 2. miejsce pod względem ilości opublikowanych ogłoszeń: 53 tys. spośród 325 tys. wszystkich ofert zamieszczonych w serwisie w zeszłym roku. To o ponad 30% więcej niż w 2010 i dwukrotnie więcej niż w 2009 roku. Rośnie także liczba absolwentów uczelni wyższych, którzy planują związanie kariery zawodowej z finansami. W podsumowaniu rekrutacji 2011/2012, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finanse i rachunkowość zajęły 7. miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków. Na studia przyjęto 19 998 kandydatów. To wzrost o 85% na przestrzeni ostatnich 5 lat.


Świeżo upieczonymi absolwentami finansów interesują się firmy z Wielkiej Czwórki. W 2011 roku raport Deloitte pt. Kariera w Finansach potwierdził, że większość świeżo upieczonych specjalistów zamierza kontynuować karierę zawodową zgodną z kierunkiem studiów. 55% studentów uznało także, że finanse są jedną z trzech najbardziej przyszłościowych branż pod względem możliwości znalezienia zatrudnienia. Jak się jednak okazuje nie tylko wykształcenie decyduje o karierze w finansach.


- O tym, że ktoś jest utalentowanym finansistą nie zawsze decyduje dyplom. Owszem, warto zdobyć kierunkowe wykształcenie, ale najważniejsze są praktyczna wiedza, chęć rozwoju i rozumienie rynkowego otoczenia. Zdolnymi finansistami są zarówno ekonomiści, ale wielu spośród naszych najlepszych doradców jest, jak sami się określają, humanistami. To połączenie pewnych cech osobowości decyduje o sukcesie w zawodzie, trzeba być nie tylko inteligentnym, ale także otwartym i przedsiębiorczym - dodaje Pan Witold z Money Expert S.A.


Jak w przypadku większości profesji o sukcesie w zawodzie decydują ostatecznie wiedza oraz umiejętności, niemniej jednak finanse to jedna z najbardziej cenionych branż nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Według U.S. News doradca finansowy to 23. najlepszy zawód na świecie w 2012 roku i 5. wśród zawodów związanych z biznesem.Zarobki  finansowych specjalistów


Dane trzech niezależnych badań zarobków doradców finansowych wskazują, że najczęstszym wynagrodzeniem jest kwota ok. 4 tys. zł brutto. Serwis moja-pensja.pl podaje, że doradca finansowy zarabia 3900 zł brutto (mediana). 25% zarabia mniej niż 2 800 zł, pozostali powyżej 5 500 zł, a 10% osiąga dochody powyżej 7 800 zł miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń pensje.net szacuje wypłaty doradców na ok. 4 900 zł brutto. Według badania Wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak  przeprowadzonego na próbie 649 doradców, mediana wynagrodzenia wynosi równo 4 000 zł. 25% zarabia poniżej 2 500 zł, pozostałe 25% powyżej 7 000 zł.


W większości firm nie obowiązuje jednak górna granica wynagrodzenia, które najczęściej uzależnione jest od efektów pracy finansisty. Doradcy potrafią więc zarabiać powyżej 15 tys. zł, co automatycznie kwalifikuje ich do grupy najzamożniejszych Polaków, z którymi na co dzień pracują. W takiej sytuacji chyba warto rozważyć kandydaturę na to stanowisko.

Zobacz również