Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szersze spojrzenie na Twoją karierę w dziale Financial Planning & Analysis

Zobacz oferty pracy

Aon
Wolisz patrzeć przed siebie niż skupiać na tym, co już się wydarzyło? Perspektywa wieloletniego rozwoju nie wydaje Ci się smutną koniecznością, ale ekscytującym wyzwaniem? Poza zamiłowaniem do liczb masz w sobie żyłkę stratega? Przekonaj się, czy dział Financial Planning & Analysis jest idealną ścieżką kariery dla Ciebie.
Akcja redakcyjna: Szersze spojrzenie
Kategoria: Wiadomości
10.11.2017
Zobacz
oferty pracy
Aon

Planowanie i analiza finansowa to jedna z najbardziej perspektywicznych dziedzin finansów. Mimo iż początkowo praca analityka sprowadzała się często do wykonywania dość prostych i powtarzalnych czynności, takich jak sporządzanie raportów, w związku z bardzo dynamicznym rozwojem rynku zaczyna mieć strategiczne znaczenie. Prognozuje się, że w najbliższych latach rola działów FP&A wzrośnie, a ich pracownicy będą mieli jeszcze większy wpływ na kluczowe decyzje biznesowe. Dlaczego?

Zawsze o krok przed biznesem

Działy Financial Planning & Analysis, bez względu na to, czy są integralną częścią firmy czy też prowadzone są przez zewnętrzne przedsiębiorstwa, stanowią mózg organizacji. Wyspecjalizowani finansiści pracujący w tych działach są odpowiedzialni za analizę i raportowanie tego, co się wydarzyło, ale ich praca ma wpływ przede wszystkim na to, co się dzieje lub zdarzy w przyszłości.

– W dziale FP&A bylem odpowiedzialny za analizę rezultatów dwóch departamentów: Aviation and Space – wspomina Artur Zieliński, który rozwijał swoją karierę jako FP&A Analyst, a obecnie pracuje na stanowisku menedżerskim w Centre of Excellence for Finance firmy Aon w Krakowie. – Na co dzień współpracowałem z Partnerami Biznesowymi zlokalizowanymi w Londynie. Nasze analizy były wykorzystywane przez nich podczas spotkań z dyrektorem finansowym oraz kierownikami danych jednostek w przygotowywaniu przyszłych budżetów.

Wykonując swoją pracę systematycznie i skutecznie, członkowie zespołów FP&A zapewniają firmie nie tylko płynne funkcjonowanie, ale też zaskakująco duże oszczędności. Z tego względu są włączani w proces zarządzania przedsiębiorstwem na wielu etapach.

Członkowie zespołów Financial Planning & Analysis są włączani w proces zarządzania przedsiębiorstwem na wielu etapach.

Pierwszym z nich jest planowanie strategiczne, w które działy FP&A są zaangażowane ze względu na znajomość danych potrzebnych do skutecznego przeprowadzenia procesu prognozowania wydatków i budżetowania. Tworzenie budżetu dla dużej organizacji to wymagające zadanie oparte na analizie kosztów poniesionych w poprzednich latach oraz bieżących potrzeb firmy – począwszy od zakupu i konserwacji sprzętu, przez wynajem powierzchni, aż po plany rozwoju i zatrudnienia. To z kolei wymaga dogłębnej znajomości struktury organizacji, jej przeszłości oraz przyszłości, ponieważ budżet korporacyjny zwykle planuje się z podziałem na poszczególne jednostki biznesowe, a także z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych. Z tego względu planiści i analitycy pracujący w dla oddziałów firmy w innych krajach często podróżują, by poznawać ich kulturę od wewnątrz. Na planowaniu praca z budżetem się jednak nie kończy, lecz wymaga nieustannego monitorowania wydatków i rezerw.

Etap planowania finansowego poza budżetowaniem obejmuje również prognozowanie wyników. Mimo zbieżnych skojarzeń prognozy finansowe mają niewiele wspólnego z przewidywaniem przyszłości, przeciwnie – opierają się na analizie dużych ilości zmiennych rynkowych takich jak wysokość inflacji, kursy walut, sytuacja giełdowa czy wzrost gospodarczy. Prognozowanie finansowe pełni kluczową rolę w planowaniu rozwoju firmy zarówno w kwestiach biznesowych czy personalnych, jak i technologicznych.

Prawa ręka zarządu

Kolejnym polem działania departamentów FP&A jest sprawozdawczość zarządcza. To proces, który ma na celu wspomaganie procesów podejmowania decyzji strategicznych, planistycznych, taktycznych czy operacyjnych, dzięki gromadzeniu, przetwarzaniu i dostarczaniu managerom potrzebnych danych finansowych. W zakres obowiązków analityków finansowych wchodzi więc również obserwacja trendów rynkowych i bieżącej sytuacji w firmie, i na tej podstawie tworzenie obszernych raportów niezbędnych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami. Raporty te w zależności od potrzeb są tworzone w określonych odstępach czasu – miesięcznych, kwartalnych czy rocznych, a także ad hoc – kiedy zachodzi potrzeba uzyskania lub uzupełnienia konkretnych informacji.

To bezpośrednio łączy się z wsparciem decyzyjnym świadczonym przez planistów i analityków finansowych. Nie istnieje żadna lista konkretnych aktywności, które ma obejmować wspomniane „wsparcie”, co pozostania działom FP&A sporą dozę elastyczności, dzięki której ich praca jest ciekawa i różnorodna. W zależności od specyfiki branży i struktury organizacji, dla której świadczone są tego typu usługi doradcze, mogą one zawierać analizę wycen i usług, potencjalne możliwości fuzji i przejęć innych firm, modelowanie finansowe czy sporządzanie kosztorysów różnorodnych przedsięwzięć. Opierając się na dostarczonych danych, osoby decyzyjne wiedzą, co najprawdopodobniej stanie się, gdy podejmą określone akcje, co ułatwia zarządzanie i ogranicza ryzyko biznesowe jakie na nich spoczywa.

– FP&A jest ekscytującą i wspaniałą ścieżką rozwoju w branży finansowej, ponieważ polega na rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się światowi liderzy biznesowi w czasie rzeczywistym i pomaga im decydować, gdzie inwestować, z czego lepiej się wycofać i jak ustalić cele strategiczne. – wyjaśnia Charlie Love, Head of Centre of Excellence for Finance w Aon.

Różnorodność zadań, jakie mogą wykonywać pracownicy działów FP&A, wymusza bardzo szerokie, a jednocześnie specjalistyczne doświadczenie i dużą świadomość biznesową. Często w obszar ich zawodowych zainteresowań wchodzi analiza aktuarialna, zarządzanie ryzykiem, a nawet zarządzanie aktywami takimi jak nieruchomości.

Szachista wśród finansistów

Ze względu na szeroki zakres ekspertyzy analitycy finansowi muszą operować na ogromnych ilościach danych i analizować je w bardzo szybkim tempie. To sprawia, że praca ta wymaga dużych zdolności analitycznych i matematycznych, biegłej znajomości finansów, i zrozumienia ekonomii oraz mechanizmów rynkowych. Analityczny umysł jest w korporacjach oczywiście wspierany przez wyspecjalizowane oprogramowanie służące do przetwarzania i syntezowania danych, więc swoboda w obsłudze komputera jest również pożądana, nie wspominając o zaawansowanej znajomości Excela, bez którego dział FP&A nie mógłby się obejść. Duża konkurencja skłania firmy także do dynamicznego rozwoju technologii z kategorii business inteligence, dlatego otwartość i zrozumienie dla zastosowania systemów opartych na sztucznej inteligencji w codziennej pracy jest nieodzowne.

Dobry analityk panuje nie tylko nad liczbami, ale i językiem. Praca związana z interpretowaniem i raportowaniem danych wymusza bowiem doskonałe zdolności komunikacji i przekazywania informacji. Bezpośredni kontakt z zarządami firm sprawia, że eksperci z działów FP&A powinni odznaczać się nie tylko umiejętnością dostrzegania praktycznego zastosowania skomplikowanych procedur finansowych i zależności między trendami rynkowymi a funkcjonowaniem przedsiębiorstw, a także, a może przede wszystkim, przedstawiania wyciągniętych wniosków w sposób zrozumiały dla osób często nieposiadających wykształcenia związanego z finansami. Bliska praca z biznesem wymaga także inteligencji emocjonalnej, empatii oraz gotowości do ciągłego wspierania w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań. Dobry analityk to również świetny strateg, którego zawodowa rzeczywistość to tworzenie najkorzystniejszych scenariuszy działań i przewidywanie posunięć globalnych przedsiębiorstw na wiele kroków wprzód.

Ścieżka kariery, którą warto pójść

Kariera w dziale Financial Planning & Analysis, choć wymagająca rozległej wiedzy, szerokich horyzontów i predyspozycji strategicznych, zdecydowanie warta jest zaangażowania koniecznego do jej rozpoczęcia. Jest to obszar rozwoju, który nie pozwala na nudę i zapewnia finansistom wiele satysfakcji oraz daje odczuć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, z którymi współpracują.

Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na tego typu specjalistów w najbliższych latach będzie dynamicznie rosło ze względu na zwiększony nacisk na działania strategiczne w firmach i konieczność wygenerowania przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku finansów. Rosnąć będzie też zakres ich kompetencji oraz wachlarz usług świadczonych na rzecz działów biznesowych. Świadczą o tym choćby plany rekrutacyjne polskich oddziałów korporacji. Sam Aon zapowiada, że w ciągu najbliższego roku zamierza podwoić liczbę finansistów pracujących w dziale FP&A w Krakowie.

Chcesz rozpocząć karierę w Aon? Zajrzyj na stronę: http://pracaaon.pl/finance

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również