Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Takeda Graduate Program - Takeda Digital Accelerators

Program Takeda Digital Accelerators (TDA) daje studentom szansę na rozwijanie zdolności nowej generacji w dynamicznym środowisku edukacyjnym, bezpośrednio w Takedzie.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
08.10.2021

Opis:

Czy to program dla Ciebie?

Czy jesteś studentem zainteresowanym nowymi rozwiązaniami cyfrowymi, sztuczną inteligencją i danymi? Czy chcesz zbudować coś innowacyjnego? Chcesz stworzyć bota?

Przyspiesz swoją karierę. Dołącz do wyzwania i stwórz BOT-a. 

Zapraszamy do aplikowania:

 • Studentów ostatnich lat studiów (preferowane obszary: finanse/ekonomia/ISIT),
 • Osoby posługujące się językiem angielskim,
 • Studentów, którzy chcą dowiedzieć więcej o rozwiązaniach cyfrowych i danych,
 • Osoby empatyczne, zorientowane na współpracę i zespół,
 • Studentów gotowych do udziału w wyzwaniu i chętnych do odbycia stażu w naszej organizacji.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Możliwość pracy nad prawdziwym problemem biznesowym,
 • 12-miesięczny płatny staż rotacyjny,
 • Szansę na współpracę z kolegami z całego świata,
 • Elastyczne środowisko pracy (podejście umożliwiające łączenie wyzwania/stażu z odbywaniem zajęć na uczelni),
 • Kulturę, która zachęca do przedsiębiorczości, zwinnego myślenia (agile thinking) i współpracy,
 • Szkolenia które będą obejmować: Power BI, White Belt, Metodologia CI,
 • Mentoring 1:1 z profesjonalistami z naszej organizacji,
 • Program Takeda Digital Accelerators (TDA) daje studentom szansę na rozwijanie zdolności nowej generacji w dynamicznym środowisku edukacyjnym, bezpośrednio w Takedzie.

Naszą pasją jest pomaganie ludziom w budowaniu satysfakcjonujących karier.

Program TDA oferuje dwunastu utalentowanym studentom szansę na intensywną naukę w firmie Takeda.

Szukamy ludzi z pasją, motywacją i otwartym umysłem, którzy są podekscytowani nowymi technologiami, aby przyłączyli się do nas w tej podróży edukacyjnej.

Aby wziąć udział w projekcie, studenci będą mieli za zadanie stworzyć trzyosobowe zespoły i wezmą uział w sześciotygodniowym wyzwaniu związanym z automatyzacją. Wyzwanie da im szansę na pracę nad prawdziwym problemem biznesowym z obszaru finance i stworzenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących moc danych i technologii cyfrowych.

Rozwiązania te będą prezentowane przed panelem liderów biznesowych Takeda, a zwycięska grupa studentów zostanie wybrana do odbycia dwunastomiesięcznego stażu rotacyjnego w Takeda Business Solutions (TBS), w naszym Centrum w Łodzi!

Dowiedz się więcej:

Cele:

Aby pogłębić nasze zaangażowanie w tworzenie wyjątkowych doświadczeń dla ludzi, zdecydowaliśmy się na uruchomienie w Łodzi tej unikalnej możliwości nauki dla studentów wyższych uczelni zainteresowanych finansami, inteligentną automatyzacją (IA), sztuczną inteligencją (AI) i ciągłym doskonaleniem (CI).

Jesteśmy zaangażowani w pomaganie naszym pracownikom - i przyszłym talentom - w budowaniu ekscytujących i satysfakcjonujących karier.

Harmonogram:

 • Rozpoczęcie programu/wyzwania: listopad 2021 r.
 • Zakończenie programu: styczeń 2022 r.
 • Rozpoczęcie stażu: styczeń/luty 2022 (w zależności od dostępności studentów)

Opinie:

Antonio Calco Labruzzo, TBS HR Business Leader w Takedzie: 

"Żałuję, że do tej pory nie poznałem firmy oferującej coś podobnego, kiedy rozpoczynałem swoją karierę. Program TDA to wyjątkowa okazja dla młodych talentów, aby zyskać umiejętności, które zaprocentują w nadchodzących latach, bawić się przy rozwiązywaniu prawdziwego problemu biznesowego i rozpocząć swoją karierę w najlepszy możliwy sposób"

Pedro Berrocoso, Intelligent Automation Lead w Takedzie:

"Jestem podekscytowany możliwością poznania wyjątkowych różnorodnych zespołów, aspirującym do zostania  Takeda Digital Accelerators poprzez udział w tym wyzwaniu! Staż rotacyjny to wyjątkowa okazja, aby poznać Takedę, firmę, w której na pierwszym miejscu stawiamy doświadczenia naszych pacjentów i ludzi, a dane i możliwości cyfrowe są krytycznymi czynnikami sukcesu."

 

English version:

Project description:

Are you a Student interested in new digital solutions, artificial intelligence and data? Do you want to build something innovative? Do you want to create a bot?

Accelerate your career. Join the challenge & create a BOT

Who are we looking for?

 • Students (preferably in finance/ economics/ information systems)
 • English speakers
 • Students who want to know more about digital solutions and data
 • Collaborative, team-oriented and empathetic people
 • Students available to take part in the challenge and become our Interns

What we can offer you:

 • The opportunity to work on a real business case
 • 12-month paid Rotational Internship
 • Chance to work with colleagues across the globe
 • A flexible work environment and approach with understanding of students’ schedules
 • A culture that encourages an entrepreneurial spirit, agile thinking, and collaboration
 • Learning path will include: Power BI training, White Belt training, CI Methodology
 • 1:1 Mentorship with Takeda professionals

The Takeda Digital Accelerators (TDA) program gives students the chance to develop next-generation capabilities in a fast-paced and dynamic learning environment right here in Takeda. We’re passionate about helping people build rewarding careers. The TDA Program offers twelve talented students the chance to join an intensive learning opportunity at Takeda.We’re looking for passionate, driven and open-minded people who are excited about new technologies to join us on this rewarding and fun learning journey. To take part, students form teams of three and participate in a six- week automation challenge. The challenge gives them the chance to work on a real business problem and create the most innovative solutions, harnessing the power of data and digital. These solutions are then presented to a panel of Takeda business leaders and the winning student group is selected for a twelve-month rotational internship in TBS!

You can learn more below:

Project goals

To further our commitment to creating an exceptional people experience, we’ve decided to launch this rewarding learning opportunity for university students with an interest in intelligent automation (IA), artificial intelligence (AI) and continuous improvement (CI) in Lodz, Poland. We’re committed to helping our people – and future talent – build exciting and rewarding careers.

Project schedule:

 • Program start date/challenge kick-off: November 2021
 • Expected program completion: January 2022
 • Expected internship start: January/February 2022 (depending on students’ availability)

Opinions:

Antonio Calco Labruzzo, TBS HR Business Leader, Takeda:

“I wish I had experienced a company offering something similar when I was about to start my career. The TDA program is a unique opportunity for young talent to learn skills that will pay the highest dividend in the coming years, to have lots of fun solving a real business case and to kick-off their career in the best possible way"

Pedro Berrocoso, Intelligent Automation Lead, Takeda:

“Excited to engage with a diverse team of aspiring Digital Accelerators through this challenge! The Rotational Internship is a unique opportunity to get to know Takeda, a company where we put our patients and people experience first and where data & digital capabilities are critical enablers"

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również