Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Warto być autorem pozytywnych zmian. O inicjatywach Banku BNP Paribas

O pracy w inkluzywnym środowisku, w którym można być sobą i wywierać pozytywny wpływ na otoczenie opowiada Magdalena Pilarska, Employer Branding & Communication Manager w Banku BNP Paribas.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
05.05.2022
fot. Unsplash

Dzisiejszy świat wciąż zaskakuje nas tempem zachodzących zmian. Możemy dawać się im ponieść albo podchodzić do nich z kreatywnością i odwagą, starając się samemu wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. Takie podejście jest szczególnie ważne w świecie finansów. Duże instytucje finansowe realnie oddziałują na swoje otoczenie zapewniając środki na wdrażanie wartościowych projektów, ułatwiając funkcjonowanie każdemu z nas dzięki nowoczesnym, coraz wygodniejszym narzędziom bankowym, czy angażując się w ważne inicjatywy środowiskowe lub społeczne. Właśnie dlatego Bank BNP Paribas, należący do największej grupy bankowej w strefie euro, stawia na pracowników, którzy w zmieniającym się świecie sami chcą być zmianą. Swoje możliwości można rozwijać tylko w otoczeniu, które pozwala w pełni być sobą.

– Inkluzywne środowisko, to nie tylko kwestia etyki i podchodzenia do innych z szacunkiem. Różnorodność to bogactwo talentów i możliwości oraz większa wrażliwość na potrzeby różnych grup Klientów – podkreśla Małgorzata Petru, Menedżerka ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem w Banku BNP Paribas.

Bank przykłada dużą wagę do tego, by być dostępnym dla pracowników i Klientów z niepełnosprawnościami. Jego placówki regularnie otrzymują certyfikację „Obiekt bez barier” i OK Senior. Chcąc promować wartościowe inicjatywy w zakresie inkluzywności, bank stawia na sieci pracownicze i oddolne projekty. Przykładem jest jego zaangażowanie na rzecz roli kobiet w biznesie. Specjalistki różnych dyscyplin stanowią ponad 60% pracowników Banku BNP Paribas.

– Chcemy motywować kobiety do większej odwagi i aktywności, bo chcą i potrafią zmieniać nasz bank na lepsze. To z ich inicjatywy powstał program „Kobiety zmieniające BNP Paribas", którego misją jest uwolnienie potencjału kobiet przy jednoczesnej aktywizacji mężczyzn w ich wspieranie. Celem nadrzędnym jest budowanie różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii banku i jej pracowników – mówi Izabela Tworzydło, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Rzeczniczka Prasowa w Banku BNP Paribas.

Elementem tej inicjatywy jest program rozwojowy „WomenUp”. Trwa jego druga edycja, w której sto kobiet z banku może doskonalić się, korzystając z działań, które koncentrują się na wsparciu w rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji z zakresu kultury cyfrowej oraz budowaniu większej odwagi i otwartości w działaniu. Uczestniczki mają też możliwość wdrażać zaproponowane przez siebie projekty usprawniające działanie banku, wspierające różnorodność, dobrostan pracowników bądź Cele Zrównoważonego Rozwoju. Bank podkreśla rolę kobiet w społeczeństwie także poprzez swoje kampanie społeczne (np. Gdzie są nasze Patronki?), biorąc udział tylko w debatach, w których wśród prelegentów są kobiety (w ramach inicjatywy „Nigdy Bez Niej” – „Jamais Sans Elles”), czy działając na rzecz zlikwidowania luki płacowej. Jednocześnie zachęca ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich oraz warsztatów organizowanych w ramach sieci pracowniczej „Tato, masz to jak w banku”. Z inicjatywy pracowników powstała także społeczność wspierająca działania równościowe i przeciwko wykluczeniu osób LGBTQI – BNP Paribas PRIDE Poland.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne to kolejny wyróżnik Banku BNP Paribas. Instytucja nie tylko dba o ograniczanie własnego śladu węglowego, ale także nie finansuje projektów energetyki opartej na węglu i rozwija produkty finansowe wspierające zielone zmiany. Odpowiedzialne podejście w zakresie ekologii przekłada się także na pracę w banku.

– W naszych procesach wewnętrznych rezygnujemy z papieru i stawiamy na nowoczesne rozwiązania cyfrowe, takie jak elektroniczne podpisywanie umów. Nasi pracownicy są autorami ekologicznych inicjatyw. Stworzyliśmy też stanowiska Oficerów ds. Zrównoważonego Rozwoju, którzy sprawdzają wdrażane rozwiązania pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne – wymienia Michał Miszułowicz, Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Innowacji i Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

Ekologiczne standardy potwierdzone certyfikatem BREEAM spełnia także biurowiec, w którym mieści się nowa centrala banku, a na dachach biur regionalnych w kilku miastach mieszczą się „Pasieki pod gwiazdami”.

Otwartość pracowników na zmiany może przełożyć się na konkretne działania tylko dzięki zaufaniu do pracowników i przestrzeni do autonomicznego działania.

– Bardzo ważny jest dla nas empowerment pracowników. Choć w bankowości obowiązują wysokie, rygorystyczne standardy, tam, gdzie to możliwe, zachęcamy naszych pracowników do podejmowania decyzji, uczenia się na własnym doświadczeniu, elastyczności. Sprzyja temu zwinne podejście do naszej pracy zgodnie z metodyką agile, którą wdrażamy w kolejnych obszarach i procesach – mówi Agata Komender, Tribe Leaderka w Banku BNP Paribas.

Praca w formule agile stwarza więcej możliwości rozwoju w ramach powstających w banku nowych struktur i ról, które wspierają elastyczność i innowacyjność organizacji.

Rozwój i aktywne odpowiadanie na wyzwania współczesności to dzisiaj konieczność. Dlatego kluczowe znaczenie ma poczucie sprawczości pracowników, odwaga i współpraca, transparentne działania oraz upraszczanie procesów po to, by praca była bardziej efektywna. Te wartości wpisane w kulturę organizacyjną Bank BNP Paribas łączy z odpowiedzialnością wobec otoczenia. Wspiera cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, działa na rzecz inkluzywności, wdraża rozwiązania przyjazne dla środowiska a pracownikom daje możliwość pomagania społecznościom lokalnym, np. poprzez wolontariat, na który mogą przeznaczyć dwa dni w roku.

– Chcemy, żeby każdy nasz pracownik mógł być sobą, a poprzez swoją pracę miał realny wpływ na otaczający nas świat. Wszelkie zmiany wprowadzamy z myślą o jak najlepszych doświadczeniach Klientów w kontakcie z naszym bankiem. Ale dbamy również o to, by nowe możliwości służyły ciągłemu podnoszeniu komfortu pracy. Stawiamy na odwagę i inicjatywę, ale zapewniając pracownikom autonomię nie pozostawiamy ich samych sobie – w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie przełożonych. Tylko działając razem możemy zmieniać świat na lepsze – podsumowuje Izabela Chauffour, Dyrektorka Departamentu Relacji Pracowniczych i Zgodności HR w Banku BNP Paribas.

Autor: Magdalena Pilarska
Employer Branding & Communication Manager Bank BNP Paribas

Zobacz również