Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wraz ze znaczeniem fintech rośnie zainteresowanie nadzoru

Nowoczesne technologie finansowe oraz ich wpływ na sektor są niezwykle aktualnym tematem i stają się obiektem badań. Fintech to technologie finansowe, innowacje, które mogą prowadzić do rozwoju nowych modeli biznesowych, aplikacji, procesów oraz produktów mających istotny wpływ na rynki finansowe.
Kategoria: Wiadomości
24.08.2017

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), który tak właśnie definiuje fintech, opublikował właśnie dokument konsultacyjny w przedmiocie podejścia tego Urzędu do technologii finansowej. Zaprezentowano w nim wyniki pierwszego ogólnounijnego badania (mapowania) sektora fintech oraz propozycje dotyczące przyszłych prac regulacyjnych i nadzorczych w jego zakresie.

Fintech obiektem zainteresowania

Na wstępie EBA wyjaśnia, że niepodważalny potencjał fintech w procesie przekształcania sposobu świadczenia usług finansowych powoduje, że władze publiczne UE zaczęły badać jego wpływ na system finansowy, jak również analizować regulacje tego sektora i nadzór nad nim.

Intensywne badanie unijnego rynku nowoczesnych technologii finasowych rozpoczęto wiosną 2017 r., od przeprowadzenia przez EBA – na ograniczonej próbie 282 podmiotów – jego mapowania, dzięki któremu zebrano dane m.in. w zakresie: obecnej wielkości i spodziewanego wzrostu liczebności firm z branży fintech, głównych innowacji finansowych, czy docelowych użytkowników końcowych nowych usług.

Innowacyjne usługi online

Działalność firm fintech podzielono na 4 obszary, które w uproszczeniu można przedstawić następująco:

  1. usługi w zakresie pożyczek i przyjmowania depozytów,
  2. usługi w zakresie realizacji płatności i rozliczeń,
  3. usługi inwestycyjne i zarządzania inwestycjami,
  4. pozostałe usługi (np. w zakresie AML, KYC).

Najczęściej jako innowacje zgłaszano: kanał dystrybucji usług wyłącznie online (31% badanych firm fintech), platformę online np. crowdfundingową, pożyczek peer-to-peer (14%), kanał dystrybucji wyłącznie mobilny (13%).

EBA wyraźnie podkreśla, że istnieje potrzeba zbadania, czy istnieją zagrożenia w zakresie uczciwej konkurencji lub praw konsumentów, wynikające z odmiennego traktowania firm z sektora fintech przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Konsultacje w sektorze

Na podstawie wspomnianego badania Urząd zidentyfikował propozycje przyszłych prac w sześciu obszarach, w tym między innymi zezwolenia/rejestracje oraz piaskownicy regulacyjnej, ryzyka ostrożnościowego i korzyści dla różnych grup instytucji finansowych, wpływu fintech na modele biznesowe powyższych instytucji, czy też ochrony konsumentów.

– W odniesieniu do każdego z powyższych obszarów podsumowuje się dotychczasowe prace EBA, prezentuje się korzyści i zagrożenia związane z rozwojem innowacji finansowych, określa ewentualne luki regulacyjne oraz nakreśla dodatkowe prace, których podjęcie EBA rozważa – stwierdza mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.

Celem zainicjowanych konsultacji społecznych jest ocena poprawności i kompletności przedstawionej analizy sektora. Na podstawie zebranych uwag EBA określi, jakie kroki podejmie w obszarze fintech w 2018 r., w tym w szczególności w zakresie przyjęcia ewentualnych wytycznych lub zaleceń oraz kierunku doradzania Parlamentowi i Komisji Europejskiej.

Źródło: KPF        

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również